Öppet brev till LO

Kollektivavtal och LAS på väg att bli helt tandlösa – EU dikterar villkoren på arbetsmarknaden

Arbetare söks – men bara tillfälligt
Enligt metallarbetarnas facktidning Dagens Arbete nr.4/2004 var år 2003 en stor andel av alla nya jobb tillfälliga : Inom Jord- och stenvaruindustri 25 procent, Gummi och mineralutvinning 39 procent, Gruvor och mineral 47 procent, Stål och metallverk 58 procent, Massa och pappersindustri 94 procent. Förra året var över hälften av de nya jobben inom industrin tillfälliga projektanställningar. Det vi därmed bevittnar är en ny form av en växande underklass.
Det är inte konstigt att folk känner en otrygghet och blir allt mer utbrända med dagens anställningsformer. Under de ständigt försämre villkoren så vågar de heller inte kritisera.
Antalet projektanställningar ökar, 1990 var varje 20:e tillfälligt anställd, år 2003 var 10:e.

Lagen om anställningsskydd LAS
Sedan 1990 har LAS försämrats och kan numera bedömas vara helt tandlös.
Äldre anställda skickas ut i arbetslöshet eller sjukpensioneras.

Kollektivavtalen ställs nu på hårda prov
Arbetskraft från Östeuropa utnyttjas nu, för låga löner, i massomfattning i Sverige.
I Vaxholm och Djursholm utanför Stockholm är ett par byggen ställda under blockad. Industritjänstemännen SIF skall begära en firma, som anlitar indiska datakonsulter, i blockad. EU-domstolen är nu anlitad av arbetsköparna för att olagligförklara de fackliga aktionerna.
Den svenska arbetarrörelsen har tidigare följt klasskampens väg. Vi kan t.ex. se tillbaka till 1931 när liberalerna med statsminister Ekman styrde. Då sköts arbetare ihjäl i ett fredligt demonstrationståg av utkommenderad militär. Nu har vi det nyliberala EU och vad blir framtiden med EU-armén? Skall den kallas ut mot upproriska arbetare?

Problemen med allt fler inskränkningar för arbetare måste börja tas på största allvar. EU:s tjänstedirektiv är ett exempel som måste motarbetas. Det är ingen tillfällighet att det arbetarfientliga tjänstedirektivet existerar, det är en högst medveten produkt av EU:s nyliberala politik. Men det räcker inte att bara angripa symptomen, bekämpas inte orsaken så kommer arbetarnas problem aldrig att lösas.
Kommunisterna kräver:
• Att kollektivavtalen uppfylls i sin helhet
• Att LAS återges sin ursprungliga kraft
• Att den av EU, arbetarfientliga, anförda politiken förkastas samtidigt som det arbetas för ett svenskt utträde ur EU

Vi motser med mycket stort intresse ert svar.

Norrbottendistriktets styrelsemöte av Sveriges Kommunistiska Parti - SKP
Malmberget 2004-12-04

Bror Wennström
Distriktsordförande SKP Norrbotten