PRENUMERERA PÅ:

Den offentliga och generella välfärden kan finansieras!

BNP har från 1980 till 2002 (i penningvärde från år 2000) stigit från 1 450 miljarder till 2 300 miljarder kronor, d.v.s. ”Sverige” har blivit 60 procent rikare. Folkmängden har under tiden ökat med ca 8 procent från 8,3 miljarder till 9 miljarder. Det är värden för många miljarder kronor som slits ihop av det arbetande folket i gruvor och fabriker, liksom i skolor och annan offentlig verksamhet.

Nyttig läxa!

Efter TV-programmet ”Uppdrag granskning” där vänsterpartiets dubbelspel obarmhärtigt avslöjades, gick telefonen varm även hos mig som endast indirekt berördes i programmet.
Många av dem jag talat mig uttryckte både avsky och besvikelse över vad de ansåg vara brist på kurage och en ynklig oärlighet från vänsterpartiet.

Vilket land är största hotet i Mellanöstern?

De fredsälskande och demokratiska västländerna lever i ständigt fruktan för ett nära förestående kärnvapenangrepp från vissa onda länder som hatar vår frihet, som George W. Bush brukar säga. Ledda av blodtörstande icke-kristna fanatiker håller dessa länder på att skaffa sig kärnvapen, och om vi fortsätter att bara sitta på våra händer utan att göra något kommer vår civilisation att utplånas.

Milosevic har rätt till självförsvar

Den 2 september 2004 bestämde NATO:s illegala Internationella tribunal för den forna Jugoslavien (ICTY) att Slobodan Milosevic inte får försvara sig själv mot de anklagelser som har förts fram under mer än två år. Tribunalen skall istället utse två jurister som försvarsadvokater, trots att Milosevic protesterar mot detta.
Ett par dagar senare undertecknade ungefär 50 jurister ett brev med rubriken “Att tvinga försvarsadvokater på Slobodan Milosevic hotar framtiden för internationell rätt och de anklagades hälsa”.

Byggnads utmaning till SKU.

Byggnads avdelning i Piteå stod i år som värd när Byggnads förbundsfullmäktige hade sitt årliga sammanträde. Som brukligt är i sådana här sammanhang så hälsas förbundsfullmäktige välkommen till respektive kommun av någon ledande kommunalpolitiker. I Piteå blev förbundsfullmäktige välkommnad av kommunalrådet Maj Britt Lindgren.

Östutvidgningen av EU hur blev det?

Inför utvidgningen av EU den 1 maj 2004 spekulerades det ofta om hur en sådan utvidgning skulle kunna påverka den svenska arbetsmarknaden. Göran Persson myntade då uttrycket att han fruktade för att de nya medlemsländernas medborgare skulle kunna använda Sverige som ett resmål för social turism.

”…där den som kämpar segrar”

”Det finns strider som markerar en epok. …Kampen av de anställda i Melfi tillhör dessa. På över 25 år hade det inte slutits några avtal utifrån de arbetandes krav, utan alltid utifrån företagarsidans. Under många år stod de italienska arbetarna ut med näringslivets offensiv och emellanåt också facklig slöhet. På många år har inte hänt vad som igår hände i Melfi-fabriken, på möten där avtalen bedömdes.

Tankar kring en kongress.

När PRO (Pensionärernas Riksorganisation) höll sin 18:e kongress i Stockholm 17–20 september, visade det sig att Förbundsstyrelsen hade Kongressen helt i sin hand .
Bland de 200 ombuden var det endast ett fåtal som vid omröstningarna redovisade en annan uppfattning än styrelsen. Den stora majoriteten lyssnade andäktigt till styrelsens argumentation och röstade – här som i så många andra föreningssammanhang med starkt socialdemokratiskt inflytande - på styrelsens förslag (dekret).

Mer pengar till de svagaste är en bluff.

Nu har återigen Socialdemokraterna med sina två stödpartier kommit med bud om minskat skattetryck, lägre skatter e.t.c. Är det för att i första hand blidka skattesänkarpartiet nr 1 - moderaterna och dess valmanskår eller är avsikten att tillförsäkra svenska folket ekonomiska förbättringar?

Gällivare kommun & budgeten.

Nu när semestern för de kommunala verksamheterna är över så börjar allt återgå till det vanliga. I min kommun, Gällivare, startade vi med kommunfullmäktige (KF) den 30 augusti, ett unikt KF-sammanträde. Unikt på det sättet att den kommunala budgeten behandlades redan i augusti. Tidigare år har budgetfullmäktige hållits i november. Anledningen till den framflyttade budgeten är att kommunstyrelse och nämnder bättre skall hinna med och planera verksamheterna.

Nu tar vi fighten om försäkringskassorna!

En unik avtalsrörelse har startat på arbetsmarknaden; inom ett och samma område sker två parallella avtalsrörelser samtidigt. Avtalsrörelsen inom staten har precis börjat. Dessutom talar vi om de ca 15 000 anställda på landets försäkringskassor. Vid årsskiftet övergår försäkringskassorna i statlig regi, och tillsammans med Riksförsäkringsverket bildas den nya socialförsäkringsmyndigheten Försäkringskassan.

Sverige har väl inte ett mini-Guantanamo?

Till minne av Anna Lindh har ett diskussionsforum hållits där man talat om terrorism och mänskliga rättigheter. Det finns ingenting att anmärka på detta. Det är tvärtom nödvändigt i detta tidevarv då mänskliga rättigheter kränks gång på gång i den s k kampen mot terrorism.
Men det cyniska med detta är att det var just under Anna Lindhs tid som utrikesminister som de två egyptierna skickades till tortyr med CIA:s och SÄPO:s hjälp.

PRO demonstrerar!

PRO-samorganisation i Gällivare med c:a 2 500 medlemmar anordnade en demonstration mot ytterligare nedskärningar och försämringar för pensionärer, sjuka och handikappade inför Gällivare kommunfullmäktiges behandling av den kommunala budgeten
Demonstrationen samlade omkring 500 deltagare på torget i Gällivare i det vackra höstvädret.
Solen var på pensionärernas sida, tänk om även kommunalpolitikerna skulle välja rätt sida!

Gällivares pensionärer har fått nog av nedskärningarna.

När vi föddes på 1930- och 1940-talet fanns det 50 000 personer som var 80 år och äldre, nu är vi 500 000 fler och förväntas bli 200 000 ytterligare till år 2010.
Det är vi och generationerna före oss som med stora uppoffringar och försakelser i hårt arbete och i solidaritet byggt upp den välfärd och sociala trygghet vi förlitar oss till, som vi överlämnat till kommande generationer för att fortsätta framåtskridandet till en tryggare värld och framtid.

Vad hände Christer Pettersson?

Christer Pettersson är död. Han borde inte ha levt till dags dato med tanke på det hårda liv han förde. Hans vardag var knark, sprit, kriminalitet till och med mord hade han på sitt samvete. Dock, vågar jag påstå, inte det mord han misstänktes för och för vilket han blev rikskändis.
Vi börjar från början. Den 28 februari 1986 ca 23.20 sköts statsminister Olof Palme till döds. Två skott från en magnum revolver avfyrades, ett träffade och dödade Olof Palme det andra skottet träffade och skadade Lisbeth Palme.

Land till salu

USA vill ”långtidshyra” en svensk ubåt med besättning och allt, rapporterar Svenska Dagbladet den 26 september. Enligt rapporten ska den svenska ubåten – en av landets modernaste – agera motståndare i USA:s krigsövningar.
Man tar sig för pannan – hur dumt bedöms svenska folket vara? Det finns ett tydligt nej i landet till att Sverige ansluts till NATO och till USA:s aggressiva krigsmaskin.

Till världens ungdom och studenter inför den 16:e Världsungdomsfestivalen, Caracas, Venezuela.

Ungdomen utgör samhällets mest framåtskridande, radikala och dynamiska krafter.
Ständigt är de den förändrande kraften för social förändring ochutveckling. Varje lands framtid skapas av de gemensamma ansträngningarna hos landets unga befolkning, vilket gör dem till det främsta målet för den kapitalistiska globaliseringens och för den imperialistiska ideologiska offensiven.

“Ripley’s Believe it or not”

”Ripley’s Believe it or not”, ett TV-program som handlar om olika märkliga företeelser där tittaren själv får avgöra om det hon ser är verklighet eller inte, kan användas som en metafor för att ge en inblick i hur politik kan se ut.
Kristdemokraternas homofobi och Folkpartiets rasism är välkända fakta, men aldrig förr har saken gått så långt som nu. Till kommunstyrelsemötet den 14:e september i Gällivare presenterade de borgerliga partierna M, FP och KD en gemensam skolplan för kommunen.

Runt om i världen har mobiliseringsarbetet inför 16:e världsungdomsfestivalen börjat,

runt om i världen så startas nationella förberedelsekommittéer på initiativ av Demokratisk Ungdoms Världsfederations medlemsorganisationer. Så även i Sverige.

SKU Linköping startat!

Nu har SKU startat en ungdomsklubb i Sveriges femte största stad – Linköping.
Ett konstituerande årsmöte hölls den 28 augusti. På mötet tillsattes en styrelse och den kommande verksamheten diskuterades. SKU:s förbundssekreterare Håkan Jönsson var inbjuden till mötet för att berätta om vad som var på gång inom förbundet.

CD-recension: Linton Kwesi Johnson – Bass Culture

Linton Kwesi Johnson (LKJ) föddes i Jamaica 1952, men flyttade till England 11 år senare. Där blev han tidigt aktiv hos Svarta pantrarna och startade upp en studiegrupp för politik och poesi. Denna recension rör dock varken hans litteratur eller aktivism, utan hans musik i allmänhet och albumet ”Bass Culture” i synnerhet

Vi gratulerar på 70-årsdagen!

Rolf Hagel fyllde jämna år den 6 oktober.
Han var vårt partis ordförande från 1977-2002. Politiskt aktiv har han varit sedan tonåren: fick tidigt fackliga uppdrag hos elektrikernas verkstadsklubb på Eriksbergsvarvet i Göteborg, verkade inom idrottsrörelsen, drev många frågor inom det kommunistiska ungdomsförbundet och blev dess ordförande.

Lyssna på Kommunisterna i radio!


Frekvensen är FM 92,0 mhz och kan höras i Sydvästra Skåne. Fredagar kl 18.00 – 19.00
Sändningarna kan avlyssnas i efterhand på Internet

http://www.kommunist.se

”Till minne Olof Nilsson?”

Ett sorgligt budskap nådde oss efter tidningens sommaruppehåll: Olof Nilsson hade gått bort.
Riktpunkts läsare har under åren lärt känna Olof som skribent under rubriken Från Västkusten –LITE NYTT. Hans artiklar rönte stor uppskattning. Orsaken var att han alltid själv fanns med i dem med hela sin personlighet, sitt engagemang i stora och små politiska frågor och sin djupa förankring i verkligheten.

Den officiella historieförfalskningen rullar på. Läs om viktiga politiska händelser utifrån kommunistisk perspektiv.
Beställ böcker på Fram bokförlag
Minnen och reflexioner av Marskalk Zjukov
Brevväxlingen Stalin-Churchill-Roosevelt 1941-1945
Andra världskriget – myter och verklighet
Frisco-Per
Hela boklistan på www.skp.se/fram
Tel. 08-824596
Fram, Box 1566, 171 29 Solna

Nej till EU-armé och upprustning!!

Sverige är i full färd med att lägga om försvars- och säkerhetspolitiken. Från huvudsyftet att försvara vårt land blir huvudsyftet att delta i invasioner, alltså i militära angrepp mot andra länder! Specialtrupper rustas upp som blir en del i EU:s invasionsarmé.
Massmedia försöker rikta fokus på minskade anslag i försvarsbudgeten, men ingen ska låta sig vaggas in i tanken att detta skulle vara liktydigt med militär nedrustning.

Solidaritet med Kuba!

När riksdagspartierna från höger till vänster angriper Kuba för bristande demokrati och diktatur uppmanar SKP till förstärkt solidaritet!
USA-blockaden medför sedan decennier svåra ekonomiska problem för Kuba, hämmar utvecklingen och tvingar landet till restriktioner och ransoneringar. USAs öppet uttalade syfte är att krossa Kubas självständiga socialistiska utveckling. Att i detta läge kritisera Kubas regering för att den försöker försvara sitt land och sin självständighet är ett hån mot alla demokratiska regler.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU