PRENUMERERA PÅ:

Längre arbetstid, lägre lön – inte med oss!

Kampen om arbetsdagens längd och den totala arbetstiden som arbetarklassen säljer till kapitalisterna är en del av den klasskamp som har existerat lika länge som det kapitalistiska klassamhället har bestått. Redan Karl Marx beskriver i Kapitalets första band hur arbetstiden är ett resultat av en långvarig klasskamp mellan kapitalister och arbetare.

Folkomröstning om EU-författningen!

Kommunister från hela Norden möttes helgen den 14-15 augusti i finska Sauvo till det årligen återkommande Nordiska Möte för kommunistiska och arbetarpartier. Mötet var förlagt till Finlands Kommunistiska Arbetarpartis (KTP) kursgård intill finska viken i en härlig skärgårdsmiljö.

Ta avstånd från det odemokratiska och imperialistiska EU!

Dagens kapitalism innebär imperialistisk globalisering och nyliberalism. Det är det imperialistiska stadiet av kapitalismen där kapital blir koncentrerat och skapar institutioner för att omfördela naturresurser, marknader och makt. USA är idag den ledande makten i världen. Det försöker att påtvinga andra länder sin egen dagordning.

EU:s tidtabell

EU-författningen ska med stor ceremoni undertecknas den 29 oktober 2004 i Rom, samma plats där den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen en gång startades med Romfördragen.. Det har Bernhard Bot, utrikesminister i EU:s aktuella ordförandeland Nederländerna meddelat efter EU-utrikesministrarnas senaste konferens den 12 juli. Unionens stats- och regeringschefer har sagt Ja till författningen på sitt möte den 17/18 juni i år.

På dagordningen i Tyskland – växande armod.

Det är mitten av augusti, TV-nyheterna visar massdemonstrationer i östra Tyskland. Hundratusen människor protesterar mot regeringens drastiska sociala nedskärningsprogram och den massiva arbetslösheten. 15 000 demonstranter i Magdeburg, 10 000 i Berlin, 10 000 i Leipzig – de blir fler från vecka till vecka. ”Måndagsdemonstrationerna” har kommit igång och lovar en het höst.

EU-tjänstedirektivet – rena katastrofen för byggbranschen.

De senaste avtalsrörelserna som genomdrivits på svensk arbetsmarknad har till stor del handlat om kollektivavtalets vara eller icke vara. Från arbetsköparsidan har man framställt kollektivavtalet som ett hinder för företagandet att växa och därmed öka samhällets välfärd. Man har hävdat att man anser fackföreningarna vara en tredje part på arbetsmarknaden och som ett hinder.

Lågkonjunkturen under midnattssolen

Vad har hänt under midnattssolen och de ljusa sommarnätterna? För det första en regning sommar, med välbehövligt regnande efter de två tidigare regnfattiga somrar som sänkte grundvattennivåerna och tömde Vattenfalls kraftverksdammar med efterföljande höga elpriser. Ikonsekvens med ökat vattenflöde borde det innebära minskade el-priser efter årets rikliga regnande.

Bush och tortyren av Iraks barn.

Det ser ut som om tortyr av barn i Irak nu är en del av Bushklickens”politik” att ”bringa demokrati, befrielse och frihet” till det irakiska folket. Detta är betydligt mer än bara upprörande.
Det finns 535 ledamöter i USA:s kongress, och endast en av dem har en son eller dotter i Irak, eller i uniform för dens skull. Ingen inom regeringen eller regeringsapparaten har en son eller dotter i uniform, inte heller i Irak.

Sofistikerad bedömning av tortyr.

Många av oss är överens med Jack Dalton att tortyr överhuvudtaget inte får förekommer, och både Sveriga och USA har unertecknat internationella konventioner som ovillkorligt förbjuder tortyr.
Men en del människor som bidrar till utvecklingen av den nya fascismen har en något mer sofistikerad bedömning av tortyr.

Varför är det så tyst om att barn hålls fångna och torteras?

Vi har läst om fångtortyren i Afghanistan och i Irak och förfasat oss. Bushadministrationen har haft svårt att tillbakavisa dessa anklagelser. Dom har med andra ord fått på nöten.
Men när UNICEF för en tid sedan kom ut med en rapport om att barn, även mycket små barn, hålls som fångar av USA i speciella fångläger och att de bevisligen torteras är det märkvärdigt tyst..

Varför reagerar inte svenska regeringen?

Jag har vid tidigare tillfällen försökt göra media och regeringen uppmärsam på den rapport UNICEF har framlagt angående barnen i Irak.
UNICEF som är ett trovärdigt organ har rapporterat att irakiska barn hålls i särskilda fängelser av USA-trupper. UNICEF har bevis för att dessa barn torterats. Statsministern ska veta att jag talar om barn, små barn, en del har inte uppnått puberteten.

Är Bushregimens dagar räknade?

När Bush talade till kongressen för att förklara varför Irak måste anfallas framhöll han att regeringen hade dokument som visade att Irak försökte skaffa uran från en afrikansk stat. Dessa dokument visade sig vara förfalskade, enligt FN:s internationella atomenergiorgan IAEA. En amerikansk republikansk senator har nu förklarat att han skall stämma Bush för bedrägeri
.Senatorn heter John D. Rockefeller IV, och man kan undra varför en representant för en av USA:s mäktigaste familjer går till offentligt angrepp mot presidenten.

Sommaren 1914, för 90 år sedan, började Första världskriget.

Riktpunkt återger här- lätt förkortat- huvudtankarna i ett föredrag som hållits för ledningen av den kommunistiska plattformen inom tyska PDS.
Första världskriget var ett erövringskrig mellan två grupperingar av imperialistiska stater. Men motsättningarna mellan dem uppstod inte först 1914 ---. Båda sidorna hade långt tidigare skaffat sig sina ”förbund” (Trippelalliansen och Ententen).

Vi skall fira 65-års minnet av den dag som gav Sverige fred under andra världskriget.

Den 23 augusti är det 65 år sedan freden i Sverige under andra världskriget säkrades.
Då hade de båda förrädarstaterna England och Frankrike – som båda hade hemliga vänskapsavtal med Nazi-Tyskland – definitivt torpederat förhandlingarna om en anti-Hitler pakt, som hade förts på Sovjetunionens initiativ för att därmed förhindra krigsutbrottet och bevara freden. Men England och Frankrike ville ha krig – österut!

Ronald Reagans bravader.

Efter Ronald Reagans död i början av juni blev massmedierna i OECD-länderna nästan översvämmade av hyllningar till ”Den Stora Kommunikatören”. Nyligen har professor Bo Södersten, Sveriges ledande astrolog, lovordat honom som en hjälte i en artikel i Sydsvenska Dagbladet.
Den allmänna uppfattningen inom presskåren är att hjälten Reagan var oerhört populär bland amerikanerna, men endast en minoritet av USAs röstberättigade gav honom sitt stöd.

Om skillnaden mellan rapportering och propganda

En brevväxling med DN-journalisten Bengt Albons återgavs i Riktpunk nr 5/2000 under rubriken ”Finns utrymme för journalistik i DN?” Vi har nyligen fått nedanstående kommentar via e-mail.

LO:s jämställdhetspolitik
Vad kom först, hönan eller ägget?

1974 införde Sverige en jämställd föräldraförsäkring som ger båda föräldrarna möjlighet att stanna hemma med barnen. Idag, 30 år senare, har den svenska föräldraförsäkringen dock inte lett till jämställda föräldraskap.

Korta nyheter från utlandet!

Fortsatt tillväxt i Kina
Mot militärstöd till Colombia.
Utrikesministermöte Kuba-Caricom
Framgångsrik generalstrejk i Peru
Putins sparpaket.

Folkets poet.

För 100 år sedan, den 12 juli 1904, föddes den chilenske poeten och Nobelpristagaren Pablo Neruda föddes.
Neruda hyllas som Latinamerikas poet som utövat störst litterärt inflytande i världen. Han blev känd 1924 med "20 kärleksdikter och en förtvivlad sång" som blev en av de mest lästa poesiböckerna under förra seklet och som har sålts i över 10 miljoner exemplar.

Barearoia.

Pablo Neruda

Ni ber mig, go' herrar, att sjunga
och berätta historien om den jag har kär,
vill veta om min älskade kanske
var sjöman eller en militär.

SKU hos de grekiska ungkommunisterna

I år hade Grelands kommunistiska ungdomsförbundets (KNE) 13:e antiimperialistiska läger 9-11 juli temat "NATO och de multinationella företagen - ut ur OS" och SKU utgjorde en del av det internationella deltagandet. Anledningen till temat är den inbjudan som den grekiska regeringen har gjort till NATO att sköta bevakningen av sommar-OS

SOCIALISTISK GRUNDKUNSKAP

Det är en lättläst och lärorik bok för dem som är nyfikna på socialismens ideologi. Boken som är baserad på föreläsningar av författaren är grundläggande i socialismens teori, där han beskriver samhällets uppkomst, klasser, kapitalismens uppkomst, marxismen m.m.
Det märks inte på språket att den är skriven 1945. På ett bra sätt beskrivs socialismen lättförståligt i denna bokt.


”Vart är trafiken på väg?”

Efter ett långt möte försökte jag hitta en buss i närheten, eftersom jag befann mig cirka en mil hemifrån. Klockan var kvart över elva på kvällen, den nionde augusti, men bussarna tycktes ha slutat gå. Jag gick på en buss som gick åt motsatt håll, och den snälla busschauffören körde mig till centrum, och därifrån gick jag halvmilen hem..

SKPs Stockholmsdistrikt

Medlemsmöte och
invigning av partiets nya lokal
Torsdag 9 sept. kl. 18.30
Adressen som tidigare: Solna, Brommav. 6, bv till vänster

Vi kräver folkomröstning angående EU-grundlagen!

Dagens EU-anpassade politik blir allt mer destruktiv. Den offentliga allmännyttan säljs till förmån för privata intressen med försämringar och nedskärningar som följd.

SKPs Stockholmsdistrikt

Studiekvällar under hösten
Torsdag 16 sept. kl. 18.30:
Arbete och arbetsmarknaden- vad händer i dag?

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU