PRENUMERERA PÅ:

Budget för en kapitalism i ”lågkonjunktur”

När Bosse Ringholm för några dagar sen presenterade årets budget var det kanske en del som hade förhoppningar om att det skulle va en budget i de arbetandes intressen, att budgeten skulle spegla att den hade framställts av våra två största ”arbetarpartier”, tillsammans med ett småborgligt miljöparti som ibland kallats radikalt.
Med facit i hand kan vi konstatera att dessa förhoppningar var grundlösa, det blev en traditionell budget som präglas av det kapitalistiska systemets svängningar, en budget för en kapitalism i ”lågkonjunktur”.

Energidebatten åter het i landet.

Energidebatten har åter blossat upp i vårt land, och det kan ingen förvånas över. El-räkningarna skjuter i höjden och oron för energitillgång och miljön breder ut sig i takt med att verkligheten tränger undan önskedrömmar om nya rena och förnybara energikällor.
Människorna ifrågasätter med all rätt varför moderna energianläggningar läggs i malpåse och Sverige i stället ökar importen av kolbaserad energi och bygger kraftanläggningar i Skåne och Bohuslän med fossil förbränning som bas.

Folkrörelse för social rättvisa i Europa –
men var finns Sverige?

Över 1 miljon människor i 60 europeiska städer deltog i den Europeiska aktionsdagen mot sociala nedskärningar den 3 april i år. Deras aktioner blev en signal till makthavarna i partierna och inom näringslivet att det måste bli ett slut med den politik som skadar stora delar av befolkningen. Tysklands fackföreningsordförande Michael Sommer sade på manifestationen i Berlin: ”Vi reser oss för att det äntligen ska bli bättre. I detta budskap är vi eniga med demonstranterna i Rom, i 50 franska städer, i Bratislava och Ljubljana, i alla EU-länder från Spanien till Sverige".

Sociala nedskärningar inom EU.

Det gnisslar i hela Europa, överallt pågår sociala nedskärningar. Europeiska fackföreningar, socialpolitiska initiativgrupper och globaliseringskritiska rörelser anordnade den 2 och 3 april i år en europavidd aktionsdag som protest mot nedskärningarna. Svenska LO och andra svenska fackliga organisationer slöt inte upp bakom aktionsdagen, tydligen anser de att det är frid och freud i Sverige och att nedskärningarna skulle ha gjort en båge kring vårt ”välfärdsland”

Kommunfullmäktige i Piteå.

Fullmäktigeledamoten L-G Nilsson framförde på ett klart och tydligt sätt Pitekommunisternas tilläggsförslag att bygga en småbåts- och yrkesfiskehamn t.ex. på Bondöns östra udde eller på lämplig plats längre ut på Bondön. Förslaget innebär stor förbättring av havsmiljön. Minst 12 distansminuter per resa (22 km) från Piteälvens utlopp skulle sparas in om projektet förverkligas.

Terrorism och presidentval i USA.

I december förra året rapporterade vi om att den amerikanske generalen Tommy Franks förväntade sig ett stort terroristangrepp som, med hans ord, skulle leda till ”att vår befolkning ifrågasätter vår grundlag och börjar militarisera landet för att undvika en upprepning av en liknande händelse med många döda – och detta kommer i själva verket vara början på att grundlagen försvinner bort”.

Israel måste riva muren och häva ockupationen!

I DN lördagen den 17 april publicerade kända svenska författare, kulturarbetare och forskare ett upprop som vi kommunister kan skriva under till punkt och pricka.
Ockupation är oförenlig med fred, heter det i uppropet.
Israels ockupation av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem har pågått sedan 1967. Det står klart att Israel aldrig självmant kommer att lämna dessa områden. Israel kränker kontinuerligt mänskliga rättigheter och ignorerar en mängd FN-resolutioner.

JAS - en kvarnsten runt regeringens hals.

Svenska Fredskommittén har med bestörtning tagit del av nyheten om företaget Electrolux långt gångna planer på att lägga 500 människors arbetsplatser i Västervik i vågskålen när Sverige leasar ut och senare säljer JAS-plan till Ungern. Och detta då som en del av de ”motköp” som den ungerska sidan krävt.
JAS-projektet - som redan från början var politiskt omotiverat och ekonomiskt högst tvivelaktigt – hänger nu som en kvarnsten runt halsen på regeringen.

Gamla erfarenheter kom till nytta.

En onsdag i oktober uppplevde jag en av de bästa stunder i politiskt avseende. Anledningen var så enkel som ett beslut i Uddevalla Kommunfullmäktige ungefär kl. 1.30 på morgonen.
1996-97 upptäckte jag i en kommunal handling att Uddevalla kommunstyrelse enhälligt hade beslutat att anlita en konsultfirma inför byggandet av ett nytt kraftvärmeverk (el och värme). Placeringen var angiven till en bergkulle invid Uddevallas stora fjord ca 4 km väster om stadskärnan

Vakna ur den vaggvisa
som ”cylinderhattarna” sjunger

Av världens 100 största ekonomier är 51 företag. Det säger något om var makten finns och vilka de mäktiga är som medborgarna måste konfrontera. Cheferna för de multinationella företagen har inte bara makt över det egna företaget, utan även över länder och ibland över hela kontinenter.

Första Maj – historiska rötter.

Vid en kongress i våren 1884 i Chicago antogs en resolution av Federation of Organized Trades and Labor Unions (Förbundet Organiserade Fackföreningar) som konstaterade att "en arbetsdag skall bli åtta timmar från och med den första maj 1886"

Avveckling av allmännyttan.

Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla kvalitetssäkrade bostäder till rimliga kostnader till sina medborgare. Dte brukar betecknas som ”allmännyttan”. Men kommunerna verkar i allt större utsträckning vilja bilda sina bostadsbolag som aktiebolag och koncerner i syfte att tjäna pengar genom att frångå självkostnadsprincipen.

1. Maj – inget att fira
utan påminnelse till ständig kamp!

Franco, Hitler, Nixon, Bush, Clinton, Bush... Alltid nya fast ändå gamla typer som förpestar världen.
Och så fortsatte det och fortsätter till våra dagar. Spanien, Tyskland, Europa, Jugoslavien, Afghanistan, Irak...
Då, i Spanien, var det en ouvertyr till det som skulle komma. De finaste vi hade i det fria Europa slogs där för demokratin och spanska folkets rätt till sin republik och många av dom blev kvar för alltid

Feministiska proppen.

Gudrun Schyman på feministisk turné i Gällivare sade sig ha hittat motståndet och ”proppen” mot välutbildade och driftiga kvinnor. Enligt henne skulle det vara outbildade män som fått sig en position i en arbetarrörelsestruktur. Så män med sjuårig folkskola och åtta veckors skomakarutbildning skall räknas till de ”efterblivna”, oberoende av klasskampstraditioner tillsammans med den tidens efterblivna kvinnor.

Framgångar för kommunisterna i Piteå.

SKP har gjort en grundlig analys av Norrbotniabanans dragning genom stadsbygdens centrala delar, s.k. mittalternativet, och funnit att detta är dyrt, opraktiskt, riskfyllt för människors liv och hälsa samt i strid med folkviljan. Tre alternativ finns, syd, mitt och nord, men kommunisterna och många övriga Pitebor föredrar sydalternativet som det absolut bästa och säkraste.

Norrbottens Kommunistiska Partidistrikt.

Nyliberalismen har under våren varit tema för en studiecirkel som vi hållit i Gällivare/Malmberget KAK. Resultatet presenterade vi på det offentliga mötet.
Bror Wennström höll en inledning som till stor del kom att handla om EU på grund av den nyliberala politik som är stadfäst där och som är på väg att ytterligare stärkas genom det nya EU-föredraget.

Till kommunfullmäktige
Upplands Väsby kommun

-Ett medborgarförslag
Jag och andra tycker det är synd att Runby Torg förfaller nu när Konsum lagt ner sin verksamhet.
Lokalen står tom, det är klotter och gamla snuspåsar på fönsterrutorna. Ingen håller efter nergrisningen på utsidan..

Tvångsåtgärder i skogsbruket är rena slaveriet.

Att tvinga skogsägarna att röja sina skogar utan ersättning måste betecknas som rena slaveriet. Stadsrådet Ulrika Messing bör begripa bättre. Så långt har det ännu inte gått i Sverige bland vanlig löntagare att man skall arbeta utan lön, men skogsägarna som ofta inte äger mer än 5 till 200 ha skog skall tvingas arbeta gratis enligt artikeln i PT den 6 februari.

Öppet brev till Sveriges ungdoms- freds- och solidaritetsorganisationer!.

XVI/16:e Världsungdomsfestivalen - 2005
Nu står det klart! Nästa Världsungdomsfestival (VUF) äger rum i Venezuela. Detta blev bestämt på ett festivalmöte i Demokratisk Ungdomvärldsfederations regi, som hölls i första veckan i januari på Cypern. Festivaltraditionen sträcker sig tillbaka till grundandet av Demokratisk Ungdoms Världsfederation (DUV) i London i november 1945.

Ungdomsfullmäktige i Gällivare.

I Gällivare kommun hölls det den 26 februari respektive 4 mars Ungdomsfullmäktige (UF) samt en utbildningsdag. Platsen var Välkommaskolan i Malmberget – SKP/SKU var där.
Utbildningsdagen inför Ungdomsfullmäktige var uppdelad i tre ämnen/stationer och eleverna delades upp i tre olika grupper. Ämnena var: ”Att våga påverka”, ”Ungdomspolitik” och ”Diskussionstid”. SKU valde att följa en grupp på de olika stationerna

Uttalande i samband med 1-årsdagen av USAs orättfärdiga krigsanfall av Irak

Den 20 mars 2003 anföll USA och dess allierade Irak. Ett år har gått sedan imperialismen återigen visade att ekonomiska intressen går före människoliv. Anledningen sades vara Iraks innehav av otillåtna massförstörelsevapen. Inga massförstörelsevapen har än idag hittats men ockupationen fortsätter och kaos råder i Irak. Vi fördömde anfallet redan för ett år sedan och nu reser vi kraven:

Låt inte hatet tysta dig!

Nazismen idag är aktuell även om politikerna och skolorna mest pratar om Nazityskland på 1900 talet och inte nämner dagens problem med rasismen och nazismen i samhället. Värst av allt är att de tror att detta problem går att tiga ihjäl. Visst är det viktigt att inte glömma hur Hitler agerade och vilka fruktansvärda massmord som begicks, men idag kan vi läsa hur nazisterna demonstrerar uniformerade, skrikande sina nedvärderande slagord.

 

Mumia Abu-Jamal.


Från Västkusten
- LITE NYTT

De senaste åren har flera lokala resp. regionala frågor rönt stort intresse i Uddevalla och Norra Bohuslän. Ett par av dessa har ett visst förflutet från 1970-talet. Då var jag ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Uddevalla liksom i en grupp som kallades kommunstyrelsens Planeringskommitté. Därför har jag kunnat engagera mig mycket i diskussionerna i dessa frågor - och inte utan en viss framgång..
GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU