PRENUMERERA PÅ:

”Obalanstalet” är 1 311 000 personer.

Det nya året börjar inte särskilt bra när det gäller den av FN stipulerade mänskliga rättigheten till arbete. Arbete för den egna och familjens försörjning är en rättighet som också garanteras i Europakonventionen. Men de flesta EU-länderna, liksom alla kapitalistiska länder, bryter flaggrant mot dom här principerna och kränker våra mänskliga rättigheter. Så även Sverige.

Där demokrati bara är ett tomt ord.

Den första av årets partiledardebatter speglade den totala avsaknaden av alternativ bland riksdagspartierna.
Efter Göran Perssons inledning, där han beskrev hur regeringen avser att lösa dagens problem med arbetslöshet, sjukskrivningar och ökad brottlighet, utbrister den nye moderatledaren Fredrik Reinfeldt: Vad ska jag säga efter detta?

Han försvarar den röda stjärnan!

49-årige dr Gyula Thürmer utbildades vid Institutet för internationella relationer i Moskva och arbetade i många år inom den ungerska utrikespolitiken. När Ungerska Socialistiska Arbetarpartiet USAP de facto upplöstes 1989 och nybildades med socialdemokratisk orientering samlades en stor grupp USAP-medlemmar i Arbetarpartiet. Thürmer har sedan dess varit dess ordförande.

Antisemitismen och kritiken
mot Israels ockupationspolitik

Antisemitismen ökar i Sverige, påstås det i aktuella utredningar och artiklar. Med sitt angrepp mot Dror Feilers konstverk på Stadsmuseet försökte Israels ambassadör i Sverige understryka detta påstående. Israels regering definierar varje kritik mot landets politik, alla handlingar och attityder som inte bygger på oinskränkt stöd för staten Israels politik inklusive ockupationen av palestinska områden som antisemitism.

Kuba utvecklar telekommunikationerna.

De senaste månaderna har Väst beskyllt den kubanska regeringen för att hindra medborgarna från att ha tillgång till Internet. Det är grundlös propaganda. I själva verket är Internet och moderniseringen av telekommunikationerna en viktig del av planerna för landets utveckling.
Den kubanska ungdomstidningen Juventud Rebelde intervjuade den 19 januari 2004 ministern för informationsteknologi och kommunikationer Ignacio Gonzáles.

Arbetarna i Brasilien kämpar mot Lula.

São Paulo Forum består av representanter för kommunistiska partier och andra progressiva organisationer i Latinamerika och den karibiska regionen. Det senaste mötet hölls i Havanna i december 2001, och dokumenten som antogs innehåller ett kraftigt angrepp mot nyliberalismen. Bland annat krävs att de utlandsskulder som tynger den offentliga sektorn i u-länderna avskrivs helt.

Facklig reträtt.

Gruvarbetarna i LKAB Malmfälten förde vid årsskiftet 1969-70 en uppmärksammad kamp för sina anställningsvillkor och -förmåner. Denna gruvarbetarstrejk gav starkt gensvar på hela den svenska arbetsmarknaden och rörde även om ordentligt hos det fackliga och politiska etablissemanget.
Fasta månadslöner infördes, som numera till viss del fått inslag av individuella värderingar och premieringar. Även pensionsförmånerna har blivit utsatta för ett visst negativt ”nytänkande”.

Opportunistisk socialism

Göran Johnsson, metallförbundets ordförande, talar ut i januarinumret av Metalls tidning d.a. att ”det är dags för sociala motkrafter”.
Ett kan man slå fast, och det är att Göran Johnssons krönika inte ägnar sig åt blygsamhet när han framhåller att en förutsättning för en fungerande frihandel och marknadsekonomi är att facket både nationellt och globalt samarbetar med vänligt sinnade demokratiska regeringar och demokratiska sociala rörelser.

Något om Brasilien.

- Brasilien kommer till som en Europas bakgård på 1500-talet. Detta sammanfaller med en ny våg av sjöteknisk kunskap (t ex. Sagresskolan i Portugal) som gynnar kapitalkoncentration och manar till nya former av kolonialism från Europas sida.

IMF: "USA hotar världsekonomin"

USA:s skattesänkningar och krigsäventyr betalas till stor del av andra länder. Nu kritiserar dessutom Internationella valutafonden, IMF, USA för att riskera hela världsekonomin med sin enorma statsskuld.

Bush-regeringens första övningar i nyliberalism.

Här följer fakta hämtade från Michael Moores bok Korkade vita män…och andra billiga svepskäl för tillståndet i nationen. Boken är utgiven i Sverige av Ordfront förlag. Översättning: Ulf Gyllenhak. Originalets titel: Stupid White Men…and Other Sorry Excuses for the State of the Nation
Detta är en förteckning över Bush-regeringens övningar i nyliberalism, under dess första månader vid makt. Bush-regeringen har.

I demokratins namn.

Bomber faller. Napalm, klusterbomber, brandbomber . Demokrati håller på att bombas in i ett land. Safa Karim, 11 år, låg på ett sjukhus och dog. Hon var träffad av splitter i magen. Splitter av en klusterbomb. Det tog flera dagar för Safa att dö. På grund av de sanktioner som västvärlden, i demokratins namn, påfört hennes land, fanns inte smärtlindring att tillgå. Safa Karim dog fastbunden i sin säng.

USA planerar nya krig.

Kriget i Irak är ganska välbevakat av medier. Ändå vågar koalitionstrupperna med USA i spetsen begå den ena krigsförbrytelsen efter den andra. Ni som har lyssnat och läst nyhetsutbudet har säkert läst om kollektiva bestraffningar där USA-trupper precis som israeliska, river hem. Ni har läst om massakern i Samara. USA kallade det strid med fientliga förband när det i själva verket var en regelrätt massaker på 54 obeväpnade irakiska män kvinnor och barn.

Korta artiklar

Arbetslöshetsunionen

Direktiv inför avtalsrörelsen

TCO tidningen vill ställa krav på Colombia

Israel stör samarbete med palestinskt fack

Röda Norrbotten ”blå”.

Norrbotten har historiskt blivit betraktat som det politiskt mest ”röda” hörnet av Sverige, i synnerhet Malmfälten.
Efter valet år 2002 öppnade socialdemokraterna i Gällivare dörren för borgerligheten, främst moderaterna, att få fäste i den kommunalpolitiska makten genom s.k. teknisk valsamverkan, som sedermera utvecklats till dagspolitik. Det är ett samarbete som kommunalråd Tommy Nyström värnar om och ingenting ska göras som skulle kunna leda till försämrad samarbete med moderaterna.

Nytt Dalauppror.

I Dagens Arbete kan vi läsa att fackklubben på SSAB i Borlänge har startat en budkavle för välfärd. Hittills har ett tjugotal fackklubbar och avdelningar skrivit under uppropet.
I uppropet protesterar fackklubben mot försämringar i den generella välfärden som att regeringen vill utreda egenavgifter i sjukförsäkringen.

Mer makt, åt vem?

”Fördjupat folkstyre” är socialdemokraternas rubrik på studiematerialet, vars huvudsyfte är att åstadkomma en författningsutredning för att se över det proportionella valsystemet och den nuvarande regeringsformen.
Aftonbladet kommenterar på ledarsidan socialdemokraternas ”maktproblem”. Det var miljöpartiet som enligt AB efter valet 2002 fick sossarna att reagera efter den kohandel om regeringsbildningen som miljöpartiet ägnade sig åt med såväl borgarna som sossarna.

Nyårskrönikor.

Åter ett år har gått – 2003 har blivit 2004 och i sedvanlig ordning funderar man över vad som hänt under det gångna året. TVs årskrönikor ger en tillbakablick över vad som skett, men i en väldigt komprimerad form och i regel om sådant som ingen har kunnat undgå. I en kort sammanfattning förmedlades det på ungefär detta sätt: USAs anfall mot Irak, anti-krigsdemonstrationer, Israel-Palestina konflikten, tillfångatagandet av Saddam Hussein samt jordbävningarna i Iran.

Stoppa förtrycket
av de framstegsvänliga krafterna i Algeriet!.

Beslutet att frysa all FLN (Nationella Frihetsfronten)s aktivitet – FLN är en historisk organisation i kampen mot kolonisationen, det förra regerande partiet och majoritetspartiet i det nuvarande parlamentet – intar viktig betydelse för det algeriska folkets politiska och sociala liv, genom att skapa instabilitet, rädsla och undertryckande av de framstegsvänliga och demokratiska krafterna

Alkoholen – ett hot mot kommunismen.

Kamrater! I det kapitalistiska samhälle vi lever i utnyttjar alkoholindustrin även ungdomar, i sin strävan efter maximal profit. Kapitalisterna, samt det statliga Vin&Sprit, drar sig inte för att dra nytta av missbruk och beroende. Många unga människor far illa av alkoholen, just eftersom den är så lätt att få tag i. För att socialismen ska kunna uppstå krävs det att de droger som fördummar arbetarklassen och hindrar aktiv kamp försvinner.

100 000 för Rosa och Karl!

Årets LLL demonstration förlöpte lugnt utan något polisvåld. Omkring 100 000 människor besökte under dagen minnesmonumentet för Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht, och omkring 15 000 deltog under söndags förmiddagen i den kraftfulla demonstration som traditionsenligt går från Frankforter Tor till minnes monumentet vid Friedhof Friedrichsfelde.

Med SKU in i 2004 – en uppmaning.

Från ett framgångsrikt år som för SKU:s del dominerats av kampen för fred – anti-krigsdemonstrationerna samt arbetet med partiet för ett NEJ i EMU-valet tar vi nu steget in i ett nytt.
Vad har vi då att vänta? På rikskonferensen i november togs en hel del viktiga beslut inför framtiden. Förbundets organisering var en av dem.

 

SKU har nytt bankgiro!!!


Från Västkusten
- LITE NYTT

Vad är det som händer i gamla Sverige numera? Jag har kanske svårt för att fatta., men jag tycker att man borde kunna se skillnad på höger och vänster i politiken och jag har väldigt svårt att uppfatta det.
När detta skrivs diskuterar Vänsterpartiets medlemmar valberedningens förslag till ny partistyrelse. Ett antal s.k. förnyare är missnöjda och föreslår andra kandidater..
GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU