PRENUMERERA PÅ:

Endast en socialistisk samhällsordning, som befriar de produktiva krafterna och för alltid gör slut på slaveriet kan undanröja och ersätta anarki och fiendskap med fred och samverkan. Endast socialistiska stater, som ge uttryck åt folkens fredsvilja, kunna genomföra avrustning och kollektiv säkerhet mellan nationerna.
De djupaste orsakerna till kriget äro de, som binda människorna vid ett samhällssystem som med nödvändighet framkallar krig.
Kriget är möjligt, så länge det kapitalistiska klassamhället är möjligt.
Kampen mot kriget måste därför bli en kamp mot kapitalismen.
Det finns en enda väg som leder tillvaraktig fred.
Det är socialismens väg.
Ur Hur är kriget möjligt?
Erik Blomberg 1936

Vänsterpartiet kan storfinansen lita på.

I årets Första maj finns det mycket att demonstrera för eller emot. Det pågående kriget mot Irak som USA och England för i skrivande stund, eller när du läser detta är det kanske mot en pågående ockupation där imperialismen lyckats erövra de irakiska oljerikedomarna..

USA:s intressekontor i Havanna samlar de "oberoende"

Den 14 mars hade USA:s intressekontor i Havanna (se nedan) bjudit in ett 30-tal "oberoende journalister" m fl till "Första Nationella Seminariet om Journalistisk Etik". Den supermakt som sedan över 40 år bedriver kriminell ekonomisk krigföring mot Kuba bjuder till "Nationellt" möte!

USA uppmanade till rofferi

MALMÖ -- Khaled Bayomi ser lite förvånad ut när den amerikanska officeren i tv beklagar att de inte har resurser att hejda plundringen i Bagdad.
- Jag råkade vara på plats just när USA-trupperna uppmanade folk att inleda plundringen.

Lögn och svek, regeringens lek!

Nu skall notan efter regeringen och de två stöldpartierna, M.P. och V P:s lögnaktiga svek till svenska folket börja betalas. Av vem ? I första hand självklart av de som har det svårast, sjuka - och handikappade och de arbetslösa.

1938 – 2003

Med blick på den rådande situationen i världen tränger sig historiska paralleller på: München avtalet mellan Hitler, Chamberlain och Daladier 1938 (Nazityskland, Storbritannien och Frankrike). Enligt Chamberlain skulle avtalet innebära ” Fred i vår tid ”. Resultatet: Hitler inledde med Englands och Frankrikes goda minne ockupationen av Sudettyskland och Tjeckoslovakien och Tyskland lämnade Nationernas Förbund (NF)..

”Människor, jag tyckte mycket om er. Var på er vakt!”

Vi minns den tjeckiske kommunisten och journalisten Julius Fucik som föddes i Prag 23 februari 1903. Som student gick han med i det kommunistiska partiet och skrev i dess tidningar om litteratur och teater. Senare skrev han även reportage och blev en av utgivarna av ”Tvorba”, en veckotidning för litteratur, politik och konst.

I skuggan av Irakkriget

Startskottet har gått för en anti-kommunistisk kampanj mot Kuba
SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund), KDU (Kristdemokratiska Ungdomsförbundet), LUF (Liberala Ungdomsförbundet) och MUF (Moderata Ungdomsförbundet) har startat en anti-kommunistisk kampanj mot Kuba.

Kampen mot terrorismen

För en tid sedan manade vår utrikesminister Anna Lindh till kamp mot terrorismen. Menade hon då den enskilde terroristen eller skulle kampen även omfatta terrorstater?
För det första måste vi utröna vilka som är terrorister. Enligt FN: s deklaration är en terroristhandling all verksamhet som inbegriper en våldsam handling som utsätter människor för livsfara i strid mot lagen

USA begår folkmord

"Vi fick order av USA:s militärer att fålla antipersonella bomber över jugoslaviska städer. När vår överste blankt vägrade förflyttades han."
Det berättade en spansk flygkapten, som deltagit i NATO:s bomb krig på Balkan.
I den spanska veckotidningen Articulo 20 vittnade den 14 juni 1999 flygkapten de la Hoz om hur NATO-ländernas piloter beordrades begå krigsförbrytelser.

Brottslingen George W. Bush JR

Nedanstående text är en översättning av en del av en anklagelse mot George W. Bush Jr som har framtagits av Ramsey Clark, f d justitieminister under JF Kennedy och Lyndon Johnson. Avsikten är att anklagelsen skall ligga till grund för att USA:s senat skall avsätta presidenten. Hela anklagelsen och mer information finns på www.votetoimpeach.org.

Behövs FN på 2000-talet?

Cumhuryet (Republiken) är Turkiets äldsta tidning. Den anses som fullständigt självständig från politiska och ekonomiska krafter och läses främst av Turkiets intellektuella. Den rapporterade den 25 februari 2003 om följande dialog från Vita Huset mellan USA:s president och den som då var Turkiets utrikesminister. Ordväxlingen, som alltså rör USA:s krav på att få anfalla Irak genom Turkiet, har också återgivits i franska tidningar och TV.

Tilltagande internationell anarki

Vid en pressfest som arrangerades av Tyska kommunistiska partiet (DKP, Deutsche Kommunistische Partei) i slutet av 1990-talet sa Heinz Stehr, partiets ordförande: ”Ironiskt nog är DKP:s huvuduppgift idag att slå vakt om de medborgerliga rättigheterna”. Avskaffande av dessa rättigheter är nämligen en viktig komponent i den nya fascismens offensiv.

Plundring och symbolik

Så snart den amerikanska och brittiska militären hade lyckats drastiskt begränsa antalet fristående journalister och möjligheterna för dem att verka – bl.a. genom bombningar av Palestine Hotel och Al Jazeeras kontor och dödandet av journalister och fotografer där – slutade massmedia visa bilder på invaderande pansarvagnar och explosioner i Bagdad.

Hälsning till Iraks Kommunistiska Parti

Iraks Kommunistiska Parti firar i år sitt 69-årsjubileeum. SKP:s Internationelle sekreterare Peter Cohen framförde på festen den 28 mars 2003 i Stockholm följande hälsning:

En ny marknad för företagsarméer

FN:s generalsekreterare Kofi Annan, alltid beredd att följa order, har förklarat att han ser fram emot att få använda privata företagsarméer.
”I de fall vi behöver effektiva beväpnade soldater för att skilja mellan stridande och flyktingar ser jag själv gärna att vi anlitar ett privat företag för detta. Men världen i övrigt är kanske ännu inte beredd att på detta sätt privatisera freden.”

Iraks kommunister koncentrerar kampen till ett krav:

Stoppa ockupationen! USA och Storbritannien – ut ur Irak!
Suad Khairy är irakisk kommunist. Hon har i åtta år suttit i Saddam Husseins fängelse för sin övertygelse och torterats svårt. Men trots all umbäranden har hon, efter att ha fått en fristad i Sverige, aldrig slagit sig till ro. Oförtrutet skriver hon om situationen i Irak och världen, är aktiv i freds- och kvinnorörelsen.

Försvara FN

Genom sitt olagliga och orättfärdiga anfallskrig har USA och Storbritannien dödat och lemlästat tusentals oskyldiga män, kvinnor och barn. Irak har ödelagts. I en obscen strävan att undvika egna förluster har det amerikanska militärkommandot bestämt sig för massiva förintande flygbombningar och urskillningslöst dödande. Den irakiska nationen har gjort tappert motstånd mot övermakten. Irak har rätten och moralen på sin sida.

Hyr en snut

Pentagon förklarar att ockupationsmakten vill ha något ”businesslike” och ”effective” för att hålla ordning på det irakiska folket.
På DynCorp säger man sig vara beredda. DynCorp är ett militärföretag i Texas i mångmiljardklassen.
DynCorp har god erfarenhet av denna sorts verksamhet. Beväpnade DynCorp-anställda utgör kärnan i Bosniens poliskår

”Historiska befrielsebilder”

Rivningen av statyn av Saddam Hussein på Fardustorget i Bagdad som vi kontinuerligt fick se på TV och läsa om i tidningarna var en iscensatt och väl planerad propagandakupp.

Ställ om krigsindustrin till fredsbehov.

Inom den internationella organisationen "Läkare utan gränser" tjänstgör läkare från hela världen i de länder där krig rasar och även där naturkatastrofer sker. Stor eloge åt alla dessa läkare. .

Försvara A-kassan

Bland det första som arbetarrörelsens pionjärer företog sig att skapa var vid sidan av de fackliga organisationerna att skapa en arbetslöshetskassa. Det gick så till att förutom fackföreningsavgiften så erlade man en penning som gick direkt till arbetslöshetskassan. Ur denna kassa kunde sedan medlemmarna vid arbetslöshet få lite bistånd för att förhoppningsvis hålla svälten utanför dörren.

Säpo som CIA:s förlängda arm

Jag är kommunist. Jag tror på ett samhälle där alla ska ha lika rättigheter. Jag tror på ett samhälle där inte kapitalet får styra demokratin. Jag kan ha fel. Jag kan ha rätt. Det är oviktigt i sammanhanget.
Jag skriver. Jag söker fakta och skriver.

Koreas folk försvarar sig mot utpressning

Bland de länder som USA för närvarande hotar med krig finns som bekant Demokratiska Folkrepubliken Korea. I dagarna spred massmedierna informationen att DFR Koreas uppsägning av Ickespridnigsavtalet om kärnvapen har trätt i kraft och man passade på att på stå att landet därmed utgör ett akut problem för världsfreden.

100 år i kampen för fred

Genom hela vår 100 åriga historia har förbundet nåt sina största framgångar, och gjort sina största insatser just i kampen för freden.
Allt ifrån kampen för att förhindra ett krigsutbrott mellan Sverige och Norge 1905, till den antifacistiska och antimilitaristiska kampen på 30 talet, till att hindra ett kärnvapenkrig under kallakrigets värsta dagar,

Kommunalarnas "individuella löner"

För tio år sen beslöt Kommunal att satsa på individuella löner. Det fungerar inte bra. Dom kan inte påverka sina löner. Får någon höjd lön så är det på någon annans bekostnad.
INDIVIDUELLA LÖNER GER INTE MER PENGAR.

Detta är värt att minnas

När Brezjnev var generalsekreterare i SUKP i Sovjetunionen från 1964- 1982,
- var en tredjedel av alla ingenjörer kvinnor.
7 av 10 ryssar vill ha Sovjetunionen tillbaka
Sju av tio ryssar vill ha tillbaka Sovjetunionen enligt en undersökning som bekantgjordes i december 2002 till minne av 80- årsdagen för Sovjetunionens skapande.

Ett varnande exempel

Under en tre timmar lång vild framfart i sydvästra Bagdads industri- och bostadsområden den 5 april dödade 6:e infanteriregementet i USA:s tredje infanteridivision mellan 2 000 och 3 000 irakier, både civila och soldater, enligt det amerikanska militärkommandots kommuniké. De egna förlusterna inskränkte sig till en död och några skadade.

Storm över Kaspiska havet

Det här är ett avslöjande utdrag från ”The Sun” publicerat på ryska och arabiska. Artikeln åskådliggör imperialismens planer alltsedan början av förra århundradet för att ockupera och exploatera regionen runt Kaspiska havet. Så, USA- imperialismens nya plan är bara en modern version av det ständigt pågående försöket att lägga beslag på denna olje- och mineralrika region.

 

Stoppa svensk vapenexport till krigförande länder!
Över 40 svenska kommuner har investerat pengar i USA:s krigsindustri.
En del av dessa kommuner skyltar med att de följer etiska regler i sina placeringar, men i verklighet väger jakten på hög avkastning mycket tyngre än moral.

Mot krig och imperialism!
För fred och socialism!

 Imperialism växer ur kapitalisternas krav på råvaror, marknader, investeringsmöjligheter och billig arbetskraft. Historien visar att krig är både vanligt och nödvändigt för att tillfredsställa dessa krav, och för att straffa suveräna nationer som vägrar att underkasta sig kapitalets dominans.

Politik kostar pengar

Det är vår målsättning att ge ut en bra tidning som kan ge argument och inspiration inte minst i kampen för fred och inför höstens EMU-val.Vårt parti är helt beroende av våra medlemmars och sympatisörers bidrag.Samhället ger inget stöd för vår Nej till EMU-verksamhet eller vår tidning.Hur bra vi kommer att lyckas att nå ut med våra åsikter styrs i hög grad av våra ekonomiska förutsättningar.Så glöm inte kampfonden, postgiro 421 53 84-1.


Stöd Kommunalarbetarnas Kamp

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

När jag växte upp i Luleå var det lätt att skilja på Höger och Vänster i politiken. Vänster var kommunisterna och sossarna lite grann. Vänster var Norrskensflamman, som många arbetare och småbönder hade som husorgan.
Vänster var röda fanor och en liten röd halsduk knuten under hakan som pionjär. Vänster var att kämpa i facket - ofta syndikalisterna.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU