PRENUMERERA PÅ:

Vilket samhälle vill vi ha i framtiden?

Vill vi verkligen ha ett samhälle där den politiska och ekonomiska "eliten" skall kunna roffa åt sig en allt större andel av de arbetandes gemensamt skapade resurser. Eller vill vi ha ett samhälle som präglas av gemenskap och solidaritet, där demokratin utvecklas till att omfatta alla delar av samhället.

Splittring i väst om kriget mot Irak

Sir Halford John Mackinder (1861 - 1947) var en brittisk geograf med ett starkt intresse för historia och politik, framför allt hur och varför imperier uppstår. Hans geostrategiska analyser har uppmärksammats i Washington och London.

Upprop mot krig

Världsopinionen är på väg att vakna! Motståndet mot ett nytt krig mot Irak ökar för varje dag och den 15 februari äger demonstrationer rum i alla europeiska huvudstäder och runt hela världen. Det krig som planeras hotar att döda tiotusentals oskyldiga och ödelägga ett land som redan dignar under förtryck, sanktioner och bomber. En humanitär katastrof i hela regionen kan bli följden.

Lämna in en fredsmotion i din kommun!

SKP:s Arbetsutskott har spridit ett förslag till kommunala uttalanden om motstånd till USA: s krigsplaner mot Irak.
Flertalet svenskar tar ställning mot USA:s krigshot mot Irak. Det är viktigt att vi på många olika sätt ger uttryck för denna fredsvilja. En möjlighet är att lämna in motioner till fullmäktige där man bor för att mobilisera debatt på lokal nivå..

Nyier Abdou intervjuar Denis Halliday i Al-Ahram Weekly

"Ledarna för arabvärlden och för Europa borde ha modet att stå på sig och försvara palestiniernas, irakiernas, ja hela arabvärldens rättigheter mot vidare intrång från ett framväxande västerländskt imperium med anspråk på världsherravälde - den nya koloniala regim som håller på att skapas av USA. Det hela är fullständigt bisarrt. Det är obscent."

Själaringning för fascismen

Stalingrad var mer än slutet för en tysk elitarmé, mer än miljonfaldigt lidande
På tioårsdagen för de tyska fascisternas makttillträde utnämnde Hitler Friedrich Paulus, befälhavare för den i Stalingrad omringade 6:e armén till generalfältmarskalk. Hitler förväntade sig att ledaren för hans förlorade armé skulle välja döden under de sista hopplösa striderna eller begå självmord för att även efter armens undergång kunna missbrukas som symbol för orubblig trohet gentemot der Führer.

Koreanerna har skäl att frukta hoten från USA

I sitt tal till nationen den 29 januari 2002 pekade Bush ut Nordkorea, tillsammans med Irak och Iran, som en del i "ondskans axelmakt" och beskyllde landet för att rusta upp med massförstörelsevapen.
Samtidigt förberedde USA sitt anfallskrig mot Irak, första land på listan över vad Bush kallar "onda nationer".
Bara tre månader tidigare hade Bushregimen beordrat Pentagon att utveckla en mera flexibel politik för användning av kärnvapen.

Toppresultat för Österrikes KP i kommunalval

Vid kommunalvalet i Graz, Österrikes näststörsta stad (och Europas kulturhuvudstad 2003!) i slutet av januari röstade närapå 21 procent av väljarna för den kommunistiska listan.

Första kongress för Polens KP
De polska kommunisterna har bildat ett nytt parti.

Kräv din akt från Säpo

Efter en lagändring som formellt genomförs den 1 mars i år, men som redan tillämpas, ska Säpo nu lämna ut uppgifter om registreringar som gjorts olagligt eller med stöd av gamla riktlinjer. Besked ska ges både om och hur man registrerats. Dock finns en bakdörr för Säpo: De behöver inte lämna ut uppgifter om det anses röja källor och arbetsmetoder. Både i dessa fall och till dem som inte förekommer i några register kommer Säpo svara att ansökan om utdrag avslås.

En halv sanning är en hel lögn

En halv sanning är en hel lögn säger det gamla ordspråket. Med en viss tvekan tar jag det som utgångspunkt efter att ha läst Åke Hammarstedts inlägg i Hälsinge Kuriren 10 februari. Tvekan därför att där Hammarstedt använder historiska fakta är de helt irrelevanta.

Media i Skåne efter Arbetet

Riktpunkt beklagade nedläggningen av tidningen Arbetet. Vi berättade om den betydelse som tidningen haft, men även om dess svek. Med reservation för att undertecknad inte har vare sig Skånska Dagbladet eller andra lokala skånska tidningar till vardaglig läsning, måste det konstateras att Arbetet saknas. Sydsvenskans dominans är total, inte minst beroende på ägandet av andra lokala tidningar.

Medborgarförslag du får väcka ärenden

Ändringar i kommunallagen från 1 juli 2002.
I 5 kap. 23§ 5p kommunallagen har införts en bestämmelse om medborgarförslag.
Denna bestämmelse innebär att du, om du är intresserad att tillvarata kommunala intressefrågor som annars inte blir företrädda i din kommun, nu personligen ges den möjligheten.

Vad är SKU:aren?

SKU:aren är SKU:s egna ungdomssektion i RiktpunKt. SKU:aren tar itu med frågor som främst rör ungdomen, och belyser ungdomens situation i Sverige och internationellt. SKU:aren består av minst två sidor i varje RiktpunKt med start nummer två 2003.

Jullov för svartjobbare

För drygt två månader sen höll landets 3000 byggnadselever i årskurs tre sitt förhoppningsvis sista jullov. Tidningen Byggnadsarbetaren, organ för Byggnadsarbetarförbundet gjorde i sista numret innan jul ett intressant reportage om svartjobb och inställningen till svartjobb hos byggelever.

Krig är terror

Det sägs att det pågår en kamp mellan det goda och det onda i världen i dag, i viss mån stämmer det, men aktörerna spelar kanske inte just den roll de påstår sig göra. Det är något vi som åskådare måste avgöra, och vad är då inte bättre än att se på galleriet med öppna ögon....

SKU på plats i LL-demonstrationen 2003

Som vanligt så ägde årets LL-demonstration rum i Berlin den andra söndagen i januari, som i år inföll den 12 januari, för att hedra minnet av Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht.
Demonstrationen är och var som vanligt inte bara en minnesmarsch, utan en kraftfull demonstration för de idéer som Rosa och Karl offrade sina liv för..

Facket, a-kassan och dess baksidor

Arbetslöshetsersättning - ekonomiskt stöd för dig som är arbetslös.
Jag hade här tänkt berätta lite om arbetslöshetsersättning och av mina egna erfarenheter kring ämnet.
Vad a-kassa är vet nog de flesta, men vad som gäller för att få "ekonomisk hjälp" är nog inte riktigt lika klart. Vissa äldre, kanske aldrig ens kommit i kontakt med a-kassan, utan har fått arbeta hela sitt liv utan att ha behövt bekymra sig över arbetslöshet och dess konsekvenser. .

Voodooekonomi!

George Bush d. ä., far till nuvarande presidenten George W Bush d.y., är känd för bl. a. jakten på sin egen 'terrorist' - skugga. George Bush d.ä. myntade redan under 1980-talet uttrycket "voodooekonomi" om utbudsekonomernas recept på avregleringar och skattesänkningar i syfte att få köpkraften att överleva. Om inte så kvarstår endast att bibehålla köpkraften genom att igångsätta ett krig..

Politik kostar pengar

Det är vår målsättning att ge ut en bra tidning som kan ge argument och inspiration inte minst i kampen för fred och inför höstens EMU-val. Vårt parti är helt beroende av våra medlemmars och sympatisörers bidrag. Samhället ger inget stöd för vår Nej till EMU-verksamhet eller vår tidning. Hur bra vi kommer att lyckas att nå ut med våra åsikter styrs i hög grad av våra ekonomiska förutsättningar.

 

Resolution 1441 och säkerhetsrådet

Från Västkusten
- LITE NYTT

Det mesta förändras här i världen - ibland till det bättre, men oftast till det sämre. Detta gäller även på politikens och samhällets område. Även de som kallar sig politiker och kallar sig vänster drabbas ofta av förändringslusta. Skattefusk och fallskärm - det kan man väl få tillämpa.
GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU