PRENUMERERA PÅ:

Det handlar inte om att byta mynt

I år kommer den länge förutsagda folkomröstningen om EMU att genomföras. Partiledarna i riksdagspartierna har kommit överens om att den skall hållas den 14 september. Frågan som kommer att stå på valsedeln blir ”Anser du att Sverige ska införa euron som valuta” och på denna fråga skall man svara ja eller nej. Enkelt och tydligt kan man tycka. Men fullt så enkelt, att det bara innebär ett valutabyte, är det inte.

IB, Säpo, Sapo fara för demokratin

Svenska folket har sedan decennier ordentligt förts bakom ljuset. Det har framgått av rapport efter rapport som under de senaste åren undersökt landets utrikes- och säkerhetspolitik. Och det har nu bekräftats igen med besked när Säkerhetstjänstkommissionen överlämnade sitt betänkande strax före årsskiftet.

Man kan ta sig för pannan för mindre

Så har då säkerhetstjänstkommisionens rapport blivit publicerad och den gav som väntat en del muntra överraskningar.
Under rubriken ”Hotet från Vänster” har SÄPO upprättat en särskild akt som behandlar Gävle Biståndsgrupp. Rapporten blir inte mindre an märkningsvärd för det faktum att den skrevs så sent som 1991.

Klassamhället förstärks

Fackföreningarna börjar snegla alltmer mot privata lösningar. I Perstorp har redan en fackförening överenskommit med arbetsgivaren om försäkringar för förtur i sjuk- och läkarköer.
I de privata sjukhusen St. Göran i Stockholm och Simrishamn sjukhus har redan nu patienter med förtursförsäkring garanterats förtur till sjukvård..

Den verkliga Storebror bevakar dig nu

Påståendet att regeringarna i Moskva och i de andra socialistiska länderna nitiskt skulle ha övervakat alla medborgare och kontrollerat deras liv i detalj har varit en huvudkomponent i den antikommunistiska propagandan sedan andra världskriget. Särskilt utpekades DDR för sitt övervakningssystem, där skulle varannan medborgare ha deltagit som angivare om man får tro Sydsvenska Dagbladet.

Demokratins dödgrävare !

Regeringsformen: ”Där står det att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Det förverkligas genom ett representativ och parlamentarisk statsskick”. Vackra ord som får allt mindre betydelse inte minst tack vare de registreringar av enskilda personer som förekommit och troligtvis fortfarande förekommer.

Avreglerad el-marknad ökar vinsterna för de stora kraftbolagen

Strävan att bygg ner allt samhälleligt ägande, att avreglera och privatisera leder på område efter område till samma konsekvens: Ett fåtal blir rikare medan den stora allmänheten tvingas att betala ett allt högre pris för livsnödvändiga tjänster. Näringslivets profeter tröttnar inte att i tid och otid upprepa kapitalismens ”gyllene regel” om att konkurrens sänker priserna för konsumenterna.

Återstarta Barsebäck!

Med den situation för Sveriges elförsörjning som råder i vinter (vattenmagasinen i norr redan halvtomma) måste reaktorn Barsebäck 2 fortsätta driften och det vore bra om reaktorn Barsebäck 1 återstartades snarast.

Tony Blair kör Stockholms tunnelbana?

Transportsystemet i Storbritannien håller på att försvinna ner i ett svart hål. Nästan alla utanför Tony Blairs Nya Labour-regering är överens om att orsaken till detta är privatiseringen.
International Herald Tribune konstaterade sommaren 2002 att för den som köper en tågbiljett i Storbritannien är frågan inte när utan om man kommer fram till destinationen.

INTERPELLATION!

Kommunstyrelsen Gällivare
Kommunalrådet Tommy Nyström
Svar anhålles till januari 2003 kommunfullmäktige
Det låga vattenståndet i våra älvar som producerar el, skapar oro och fördyrningar för kommunens medborgare: konsumenterna

Tyskland vid årsskiftet.

Min Tysklandsresa var privat men började med ett uppdrag av Svenska Fredskommittén, nämligen att 8-9 dec delta i 9:e tyska fredsrådslaget i västtyska Kassel. Där möts varje år fredsaktivister över en bred skala som t.ex. påskmarschaktivister, yrkesgrupper för fred, kommunister, socialdemokrater, protestanter och katoliker, unga och äldre och Fredskommittén har i några år funnits med bland de utländska gästerna.

Clara 90 år

För 90 år sedan 1 januari 1913 föddes Clara Raisky i New York. Hennes föräldrar var ryska emigranter, som hade flytt undan Tsar-Rysslands förtryck. Hennes mamma Rachel, född i Ukraina, blev tidigt i sin ungdom aktiv revolutionär. 1905 var hon tvungen att fly från Ryssland. Hon bosatte sig med hennes man David i New York. Strax före första världskriget föddes Arnold och Clara. De bodde i Manhattan i ett fattigt kvarter.

Kungen gör ett socialt problem till ett privat

När den sociala misären blir så stor att den är uppenbar för alla och därför omöjlig att dölja - vad händer då?
Jo, då tar Hans Majestät konungen till orda, och vad gör karln? Jo han skäller ut oss. ”Det kommer inga stekta sparvar flygande om du inte själv bemödar Dig om att göra ditt bästa".

Kommunernas överlevnad.

I Norrbotten blir det efter valet stora förändringar i den kommunalpolitiska maktstrukturen. Socialdemokraterna förlorade i 11 av länets 14 kommuner sin maktposition. De ideologiskt mest urvattnade partipolitiska konstellationerna tar hand om kommunala ledningar. Här finns Vänsterpartiet hand i hand med Moderaterna i Boden, Socialdemokraterna med Moderaternas stöd i Gällivare.

SKU 100 år

I år firar Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund sitt 100 års jubileum. Vi har en lång historia bakom oss, som vi har all anledning att vara stolta över. I 100 år har ungdomen organiserat sig hos ungkommunisterna, för att ta strid för sina och den övriga ungdomens demokratiska rättigheter.

Därför sade DFRK upp icke-spridningsavtalet

Varför har DFRK dragit sig ur icke-spridningsavtalet (NPT)? Omständigheterna bakom det beslutet redovisas i en detaljerad rapport som nyhetsbyrån KCNA offentliggjorde den 21 januari.

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Så är jul och nyår över än en gång. Här i norra delen av Västkusten har vi en riktig vinter. Mycket snö och ner till –20 grader kallt. Det påminner lite om mina ungdomsår i Hultet (Sörebyn), Ljuså och Luleå i Norrbotten. Det är trevliga minnen. Men så fick jag ett brev….
GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU