Från Västkusten
– LITE NYTT

Så är det över – VALET. Och allt tycks fortsätta som förut i rikspolitiken, bland annat också i vår region och här i Uddevalla. Det blev en viss omfördelning mellan partier på höger- liksom på vänsterkanten, men absolut ingen ”radikalisering” i politiken. Trots stort missnöje bland folk i allmänhet så visar valutgången att samma politik fortsätter på alla nivåer.

Västra Götalandsregionen
I vårt landsting, som numera heter Västra Götalands Regionen, har socialdemokraterna och folkpartiet bildat ”regering”, med stöd av miljöpartiet. Det innebär att dessa två partier svarar för områdets sjukvård. Men varenda människa man talar med anser att dessa partier totalt har misslyckats med sin uppgift att skapa bra sjukvård, trots skattehöjningar under perioden. Men båda partier gick framåt. S-partiet innehar ordförandeposten i regionstyrelsen och folkpartiet samma post i sjukvårdsstyrelsen - och de ökade stort. Jag börjar väl bli gammal för jag förstår ingenting.

Åh, Gudrun …
Det hjälpte in vänsterpartiet att Gudrun Schyman uppträder som en mogen tonårstjej, i såväl klädsel som stil, som lär ut hur kvinnor ska ”oskadliggöra männen” genom sparkar i underlivet och som hävdar att alla män låter kvinnorna ensamma sköta allt i hemmet och hushållsarbetet.
Men Sveriges kvinnor är inte sådana manshatare som Gudrun försöker få dem att vara. Det hedrar landets kvinnor att de följer den klassiska arbetarlinjen – KVINNOR OCH MÄN KÄMPAR TILLSAMMANS MOT KAPITALET OCH ORÄTTVISOR.
Inte hjälpte det heller partiet att deras gruppledare och ekonomiska talesman berättade om hur han kände företagsledare och att partiet insett att kapitalismen är bäst.

Uddevalla inget undantag
I Uddevalla blev valresultatet som i landet i övrigt. Fp gick fram och m tillbaka. V minskade sin andel med 2,4 procent och s vann en del av denna. Jag är ganska övertygad om att många trodde att v skulle gå framåt, i varje fall här i Uddevalla. Partiets kvinnliga kommunalråd har en otrolig förmåga att synas och bli fotograferad och intervjuad i lokalpressen i olika sammanhang. Som att sittande i en rullstol koma över en hög trottoarkant, att framträda som clown vid något barnarrangemang eller dela ut karameller till barn. Men denna populism hade ingen effekt. Det hedrar Uddevallaborna. Om man lokalt agerar så att den vanligaste meningen i kommunstyrelsens protokoll om partiernas yrkande är: Ledamot ….(v) yrkar bifall till ledamotens …..(s) yrkande, ja då tycks det inte hjälpa att synas i lokalpressen.

Lokala partier
En klar tendens i valet är, som jag uppfattat resultaten, att lokala partier vunnit många mandat i lokal- och landstingsval. Det visar att människorna i frågor som ligger dem nära och som de tydligt kan sätta sig in i, där de känner sig engagerade och kanske skriver insändare om i lokalpressen – också röstar på ett parti som agerar i dessa frågor.
Många lokala partier har vunnit mandat i fullmäktigeförsamlingar, så också här på Västkusten. Det kan vara något att fundera över i vårt parti.
Samtidigt är det skrämmande att nazister som Sverigedemokraterna vunnit mandat i många kommuner (20 kommuner). Inte bara enstaka utan upp till fyra mandat på ett ställe. Själva anser de att dessa framgångar är betydelsefulla för att bli ett starkt riksparti.
Det finns andra partier som har liknande åsikter som Sverigedemokraterna som Sverigedemokraterna men inte öppet redovisar detta.
Att folkpartiet gick så kraftigt framåt sedan man ställt vissa krav som att invandrarna skulle kunna någorlunda svenska språket för att kunna bli svenska medborgare, visat att det behövs debatt och inte tal om rasism så fort någon har åsikter i ämnet. Jag har sålt lotter på stan i årtionden, träffat och talat med tusentals människor, så jag vet att rasister finns det inte många, men däremot många som har åsikter om invandrare och deras relationer till samhället och myndigheter och svenskar och svenskar och deras relationer till samma samhälle. För att inte bli missförstådda så tiger de flesta hellre än att drabbas av uttrycket rasist. Och det är inte bra och kan leda till ett rent invandrarfientliga partier och grupper vinner inflytande. Låt oss tala öppet om invandringsfrågor precis som i alla andra frågor där vi kan ha olika uppfattningar.

Hur blir det?
Valresultatet ger anledning till funderingar. Vad kommer att hända? Det blir med all säkerhet ingen ändring i politiken. Regeringen Persson blir kvar och vänsterpartiet blir ännu mer följsam till deras ”högerpolitik”. Låginkomsttagare och pensionärer kommer att ha kvar sin låga standard. Kapitalet kommer att gynnas och miljardärer kommer att bli fler.
Sjukvården kommer i varje fall inte att bli mycket bättre. Jag själv kanske inte behöver vänta ytterligare 19 månader för höftoperation. Men man vet aldrig. På fyra år kan mycket hända. Även svenskar kan revoltera.

Olof Nilsson
olof.nilsson@skp.se