Iraks KP fördömer USA:s krigsplaner

Iraks Kommunistiska Parti fördömer i ett uttalande den 16 oktober USA:s planer på en ockupation och en amerikansk militärregim för Irak. Planerna har föranlett skarpa reaktioner från alla patriotiska och demokratiska partier och krafter i landet, också från dem som är i opposition till den nuvarande regeringen.
Washingtons planer går ut på att Irak under en övergångstid på flera år skall styras av en USA-kontrollerad militärregim under ledning av en amerikansk general innan en civil regering tillsätts. Därigenom hoppas man också kunna hantera och passivisera den irakiska oppositionen.
Iraks Kommunistiska Parti förklarar att partiet tänker fortsätta att bekämpa Saddam Husseins styre men att detta inte på något sätt betyder att andra länder har rätt att ockupera Irak och installera en utländsk militärregim där. Partiet avböjer fullständigt detta slags ”stöd” från utlandet.

Tre fjärdedelar av världens oljereserver finns vid Persiska viken.
Inget blod för olja!