Vi betalar inte skulderna!

Inför valet i Turkiet den 3 november diskuterar samtliga partier hur de avser att hantera Turkiets enorma skulder – utom ett.
Turkiets Kommunistiska Parti deltar inte i diskussionerna om hur skulderna skall betalas. Partiet har redan en lösning på problemet. Turkiet skall över huvud taget inte betala av på sina utländska och inhemska skulder. Det grundläggande skälet är att det är omöjligt för landet att genomföra en ekonomisk tillväxt samtidigt som skulderna betalas.
Turkiet är i dag ett av de mest skuldtyngda länderna i världen om man tar hänsyn till bruttonationalprodukten. Som det är nu kan Turkiet inte ens betala räntorna på skulderna utan att ta nya lån. Om landet alltså väljer att betala av på skulderna måste det fortsätta med samma hårda finanspolitik – vilket betyder att inget annat kan göras. Inga nya investeringar, inga sociala eller offentliga utgifter. De partier som erbjuder sig att betala skulderna menar alltså att Turkiet inte skall växa ekonomiskt utan fortsätta att leva med samma höga arbetslöshet och djupa fattigdom.
Mellan 1985 och 2000 översteg Turkiets avbetalningar lånesummorna med mer än 25 miljarder amerikanska dollar. År 2001, när landet gick igenom en djup ekonomisk kris, betalade man 10 miljarder dollar mer än vad skulden uppgick till. Rekordet slogs första halvåret 2001. Då översteg betalningarna lånen med 8,5 miljarder dollar.
Turkiets Kommunistiska Parti förklarar i ett uttalande den 14 oktober att partiet går till val på att arbeta för att bekämpa arbetslösheten och påbörja kollektiviseringen av produktionsmedlen samt avbryta avbetalningarna på statsskulden. Även om Turkiet i och för sig skulle kunna betala skulderna, skall detta inte göras.
Partiet ställer också frågan hur man kan anse skulderna vara landets, när i själva verket en stor del av pengarna hamnat i utlandet. De upplånade pengarna användes inte för nationella investeringar. De investeringar som ändå gjordes i Turkiet i bl.a. telekommunikationerna syftade till att genomföra globaliseringen och underlätta internationella kapitalöverföringar. Inget användes för folket, utom till vapen som kan utnyttjas mot det.