Förhindra att FN missbrukas!

Utrikesminister Anna Lindh och FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic agiterade båda FÖR ett krig mot Irak vid FN-förbundets möte på FN-dagen.
TT kalladeAnna Lindhs tal för ”tufft”, men särskilt tufft är det inte att svansa för Bushs krigspolitik. Fegt skulle man snarare kalla det.
Anna Lindh gömmer sig stereotypt bakom hänvisningar till FN:s säkerhetsråd och EU när hon ska ta ställning om Sverige stödjer USA:s aggressionskrig. Om dessa institutioner , är rättare sagt de starkaste krafter inom dem, röstar för krig, ja då har Sverige ingen egen åsikt.
Principiellt ställer regeringen upp på den s k Nya Världsordningen: Krig godtas som legitimt medel för att uppnå vissa politiska mål. Det är en total förvanskning av FN-stadgan.
Förhindra att FN missbrukas för krig!