PRENUMERERA PÅ:

Demokratin – valets förlorare

Året val blev en omröstning utan synligt politiskt alternativ. De sju etablerade – och i valrörelsen kraftigt gynnade – partierna låg i sina värderingar så nära varandra att många människor funderade på meningen med att rösta alls. Valdeltagandet blev därför en fortsättning på förra valets sjunkande kurva. För att finna ett sämre val när det gäller deltagandet måste man gå tillbaka till 1944 – krigstiden då socialdemokrater och borgare regerade hand i hand i en samlingsregering med alla övriga partier – förutom kommunisterna, förstås.

Maj Wechselmanns film hotar inte imperialismen - tvärtom.

Sedan Maj Wechselmanns film ”Du skall älska din nästa som dig själv” första gången visades på Göteborgs Filmfestival 2002 har ryktet gått om ett mycket modigt, avslöjande och ifrågasättande verk. En sorts myt hade hunnit skapas när filmen fick sin premiär i Stockholm den 30 augusti. Myten stöddes och förstärktes genom att filmen kopplades samman med en rad seminarier hos ABF och inte minst genom att premiären avslutades med en diskussion där panelen bestod av Gudrun Schyman, Majbritt Theorin och Yvonne Ruwaida, alltså representanter för de partier som anses vara den parlamentariska vänstern. Myten om filmen är inte alls olik myten om kejsarens nya kläder.

Hur blir man kvitt folket?

De politiska effekterna av den pågående avdemokratiseringen av Europa visade sig också i det svenska valet. Liksom i andra länder fortsätter valdeltagandet att sjunka. Var femte medborgare bestämde sig för att det inte var värt att rösta och många lade i frustration sin röst på den yttersta högern. Man minns det råd som Bertolt Brecht gav för ett halvsekel sedan: Om en spricka uppstår mellan folket och dess ledare, är den enda utvägen för ledarna att välja ett nytt folk. Men numera är lösningen ännu mer drastisk: de låtsas som om folket helt enkelt hade försvunnit.

Kapitalismens kris skärper klassmotsättningar.

På Dagens Nyheters ledarsida kunde läsaren i våras inhämta kunskaper om USA:s ekonomi från ingen mindre än professor Jeffrey Sachs. Bland hans meriter finns en tjänst som ekonomisk rådgivare åt Boris Jeltsin, med katastrofalt resultat, och en liknande roll i Bolivien, ett land som nu står på ruinens brant.

Amerikanska regeringar – ”dessa satans mördare”.

Ytterst handlar amerikanska krig runt om i världen om olja och andra mineraler.
Bush-administrationens troliga avsikt är att skapa kaos i Mellanöstern för att trygga sin tillgång till Saudiarabiens olja. Saddam Hussein är inget hot, bara en spelpjäs i den amerikansk-brittiska världspolitiken, skriver Mo Mowlam, en av Tony Blairs tidigare ministrar

Det ojämlika samhället.

När Kommunal med all rätt sade upp sitt avtal eftersom det inte gett den effekt som Kommunals förhandlare avsåg – nämligen att jämna ut löneskillnaderna mellan förbundets medlemmar och stora delar av samhället i övrigt – uppstod tydligen problem för regeringen och facktoppar inom LO.

Förhindra att FN missbrukas!

Utrikesminister Anna Lindh och FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic agiterade båda FÖR ett krig mot Irak vid FN-förbundets möte på FN-dagen.
TT kalladeAnna Lindhs tal för ”tufft”, men särskilt tufft är det inte att svansa för Bushs krigspolitik. Fegt skulle man snarare kalla det.

Vi betalar inte skulderna!

Inför valet i Turkiet den 3 november diskuterar samtliga partier hur de avser att hantera Turkiets enorma skulder – utom ett. Turkiets Kommunistiska Parti deltar inte i diskussionerna om hur skulderna skall betalas. Partiet har redan en lösning på problemet. Turkiet skall över huvud taget inte betala av på sina utländska och inhemska skulder. Det grundläggande skälet är att det är omöjligt för landet att genomföra en ekonomisk tillväxt samtidigt som skulderna betalas.

Iraks KP fördömer USA:s krigsplaner.

Iraks Kommunistiska Parti fördömer i ett uttalande den 16 oktober USA:s planer på en ockupation och en amerikansk militärregim för Irak. Planerna har föranlett skarpa reaktioner från alla patriotiska och demokratiska partier och krafter i landet, också från dem som är i opposition till den nuvarande regeringen.

Clintongata för Kosovos ”välgörare”

Nu kan Pristinas centrum skryta med Bill Clintongatan. ”Kosovos president” Ibrahim Rugova invigde nyligen gatans nya namn och förklarade för en handfull albanska politiker och amerikanska regeringstjänstemän att detta egentligen bara var ett mycket litet bevis för all den stora tacksamhet man känner över vad den förre amerikanske presidenten har gjort för Kosovo.

Israels kommunister har stabil fredsplan för regionen.

Inför Israel Kommunistiska Partis 24 kongress den 10-12 oktober erinrar centralkommittén om partiets fredsplan.
En stabil fred mellan Israel och Palestina måste bygga på följande principer.
1. Alla israeliska trupper dras tillbaka från de områden som ockuperades 1967.
2. Israels, Palestinas och de arabiska staternas nationella suveränitet respekteras.

USA stoppade inspektionerna av ”presidentanläggningarna”

Det handlar om åtta s k presidential sites utspridda över hela Irak. Vad Anna Lindh borde veta är att FN:s vapeninspektörer, innan de hemkallades 1998, genom Richard Butlers ensidiga agerande i strid med säkerhetsrådets instruktioner, beretts tillträde till alla anläggningar i Irak. För s k känsliga anläggningar fanns ett särskilt protokoll (Ekéus PM) som föreskrev att FN först bara fick skicka in en liten grupp på fyra man, och först därefter om något skumt påträffades, gå in med full styrka.

Sedan sju månader håller USA en svensk medborgare fången

under omänskliga förhållanden och utan rätttsliga grunder. I sin iver att ställer in sig i Washingtons ”antiterrorpolitik” sviker Sveriges regeringen försvaret av hans rättigheter. Hans pappan protesterade en strejk i en bur på Sergels torg. Stödet från folket var stort - men utrikesminister Anna Lindh förblev oberörd.

Demokrati och terror är bara en förevändning.

George W. Bush kräver ett ”Palestina utan Arafat”. Om Arafat vinner valet, så kommer USA att stoppa allt bistånd till palestinierna, säger han. Israels Ariel Sharon, den ansvarige för massakerna i Sabra och Shatila, tolkar Bushs tal som en seger för sin sak och som ett slut på Osloavtalet. Bushs tal om ett Palestina utan Arafat passar in i USAs uppfattning om demokratin,

ÖPPET BREV
Till SKP:s medlemmar och sympatisörer

Jag tar mig friheten att tillskriva Dig om distriktsstyrelsens politiska syn på framtiden efter årets val här i Norrbotten.
Valet gav oss värdefulla möjligheter att nå till nya människor som såväl brevledes samt via telefonsamtal kontaktade oss angående information och valmaterial.

Den 18-21 september höll Greklands kommunistiska ungdomsförbund ( KNE ) sin årliga festival i Aten.

Valet, en återgång till det gamla!

En bit in efter valet stod det inte riktigt klart vad för slags regering vi skulle få. Antingen en socialdemokratisk regering med vänsterpartiets och miljöpartiets stöd eller någon slags koalitionsregering bestående av miljöpartiet, folkpartiet, centern och kristdemokraterna med stöd av moderaterna.

Paneldebatt om Sverigedemokraternas valframgångar i Malmö.

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Så är det över – VALET. Och allt tycks fortsätta som förut i rikspolitiken, bland annat också i vår region och här i Uddevalla. Det blev en viss omfördelning mellan partier på höger- liksom på vänsterkanten, men absolut ingen ”radikalisering” i politiken. Trots stort missnöje bland folk i allmänhet så visar valutgången att samma politik fortsätter på alla nivåer.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU