KNEs 28e festival

Den 18-21 september höll Greklands kommunistiska ungdomsförbund ( KNE ) sin årliga festival i Aten. Kommunistiska ungdomsorganisationer från över 25 länder, bl.a. från Cuba, Tjeckien, Colombia och Ryssland fanns på plats tillsammans med cirka 120 000 besökare. SKU var också där, en helt otroligt rolig och inspirerande upplevelse. Festivalen hade massor att erbjuda; förutom det internationella området där organisationerna representerades så hölls där 44 konserter av Greklands främsta sångare, diskussionsforum, filmer dedikerade till det palestinska folket, schackspel, mat- och bokstånd mm. KNEs starka organisering i kampen mot imperialismen kunde skådas då KKEs partiledare höll tal på lördagen och då cirka 2000 av KNEs 20 000 medlemmar marscherade in i enad trupp i ett hav av röda fanor.
Den 19e och 20e hölls politiska seminarier där imperialismens aggressioner, och hur vi ska bemöta det, diskuterades. Varje organisation hade även chansen att utbyta tankar, erfarenheter och idéer kring situationen efter händelserna i Genua och 11e september. I övrigt så präglades resan av berikande politiska och kulturella utbyten, sol och värme, kamratskap och massor av tzatsiki och fetaost.

Valet, en återgång till det gamla!


En bit in efter valet stod det inte riktigt klart vad för slags regering vi skulle få. Antingen en socialdemokratisk regering med vänsterpartiets och miljöpartiets stöd eller någon slags koalitionsregering bestående av miljöpartiet, folkpartiet, centern och kristdemokraterna med stöd av moderaterna.
Vilken sorts regering vi exakt skulle få, visste vi ännu inte riktigt, men en sak kunde vi vara fullständigt säkra på, det var att samma nyliberala politik som har förts under det senaste årtiondet, kommer att fullföljas. För det är dessa partier som har varit dom ansvariga för denna politik, som enbart har lett till ökade klyftor i samhället, har kunnat förverkligas. Därför kommer det inte att innebära någonting annat än en återgång till samma politik som bl.a. har skapat sänkta levnadsförhållanden för så många ungdomar i det här landet. Men trots att vi kommer att få fyra år till med samma nyliberala politik finns det ändå vissa ljusglimtar.
Även om kommunisternas framgångar kan ses som marginella, visar det ändå att den riktiga vänstern går framåt, efter att i flera år ha stått och stampat på samma ställe här i Sverige. Att den verkliga vänstern går framåt i Sverige är ändå något att glädjas åt, samtidigt som man måste oroa sig ordentligt över högerextremismens framgångar i vårt land. En av vänstern viktigaste uppgifter i den närmaste framtiden blir att bekämpa den växande högerextremismen, något som de andra etablerade riksdagspartier totalt misslyckats med, istället har dessa partier för att locka till sig fler väljare, spelat på de främlingsfientliga känslorna bland många människor och på så viss legitimerat en invandrarfientlig debatt. Men vi kommunister kommer aldrig att acceptera att man utnyttjar dessa stämningar för att vinna fördelar på människornas fördomar mot andra folkgrupper.
Vi inom SKU kommer alltid att stå i främsta ledet i kampen mot högerextremismen och vi kommer aldrig att acceptera att dessa obskyra grupperingar blir accepterade i vårt samhälle. Samtidigt kommer vi också alltid att kämpa mot regeringens högerpolitik som slår så hårt mot stora delar av de svaga i samhället. Under kommande valperiod är det viktigt att den radikala vänstern, dvs. alla partier som ställer sig emot nyliberalismen och högerextremismen, står samman för att bekämpa kapitalismens avarter och samtidigt står fasta tillsammans för att presentera ett socialistiskt alternativ för svenska folket. För bara genom ett socialistiskt samhälle kan vi skapa ett friskt och solidariskt samhälle, ett samhälle som är fullt möjligt vad borgarna än vill påstå, och vi kommunister kommer som alltid att stå i främsta ledet för att kämpa för ett sådant samhälles förverkligande.
Hugo Diaz, SKU

Paneldebatt om Sverigedemokraternas valframgångar i Malmö

Vad beror Sverigedemokraternas framgångar på och vad händer nu?
Har främlingsfientligheten ökat?
Får SD någon makt genom sina mandat? Hur ska vi bemöta dem och andra rasistiska partier i framtiden?
Kan partipolitiken hantera SD-problematiken? Vilket ansvar har den radikala vänstern?
Debatten leds av Glassfabriken och är indelad i två block: ett analyserande och ett strategiskt.
Inbjudande grupper är: AFA, Anarkistisk Forum, Asylgruppen, Autonomtmotstånd, Malmö Antifa, SUF, SKU, och Ung Vänster.
För SKU deltar Viktor De Fillipi
Debatten äger rum torsdagen den 7 november, 19.00 på Café Glassfabriken, Kristianstadsgatan 16 (vid Möllevången)
Arr: Café Glassfabriken, med stöd av ABF