Demokrati och terror är bara en förevändning

George W. Bush kräver ett ”Palestina utan Arafat”. Om Arafat vinner valet, så kommer USA att stoppa allt bistånd till palestinierna, säger han. Israels Ariel Sharon, den ansvarige för massakerna i Sabra och Shatila, tolkar Bushs tal som en seger för sin sak och som ett slut på Osloavtalet. Bushs tal om ett Palestina utan Arafat passar in i USAs uppfattning om demokratin, men man kan ju fråga sig vad slags bistånd som skulle stoppas, eftersom den israeliska armén sedan två år tillbaka systematiskt förstör all social och ekonomisk infrastruktur för det palestinska samhället.
De fyra miljonerna judar i Israel får varje år ett bistånd på 3.5 miljarder dollar från USA. Av denna summa avsätts minst 2 miljarder dollar till militära ändamål. Det senaste året har biståndet ökats till 8.5 miljarder dollar för att finansiera de ökande israeliska militära operationerna. (Under G8- mötet i Kanada i juni avsattes bara en enda miljard dollar till hela den afrikanska kontinenten!)

Det är ingen hemlighet att en miljon palestinier med israeliskt medborgarskap utsätts för ren apartheid- politik. Den mur som Sharonregeringen börjat bygga är ett klart uttryck för den israeliska statens rasistiska politik. (Tyvärr finns liknande murar även i USA och Europa mot invandring, som vid Rio Grande och Gibraltar.) I realiteten är Israel inte en allierad utan en kraft som utnyttjas av USA för dess maktspel i världen.
Den framprovocerade israel – arabkonflikten ger USA möjlighet att blanda sig i mellanösterns frågor och få ett fast grepp om regionen. De sedan länge mellan Pentagon och Israel planerade militära operationerna syftar till att provocera hela arabvärlden och särskilt Irak.
När det palestinska folket krossas passiviseras samtidigt hela den islamiska världen medan de inbördes konflikterna utvecklas. Säkerligen passiviseras inte bara islamiska länder utan hela världen.
Kontrollen över energikällorna ger USA makten över världen. Mellersta Östern är inte bara rikt på energikällor, området är också bakdörren till Eurasien som hyser mer än 70 procent av hela världens energiresurser.
När staten Israel låter sig utnyttjas som ett verktyg för USA:s globala maktpolitik bygger man samtidigt en bråddjup klyfta av hat kring sig själv. När dagens beroende av fossila bränslen förlorar betydelse, kommer Israels tredje Harmagedon. På det antisemitiska myntet finns judar på ena sidan och araber på den andra. När de imperialistiska makterna spelar ”krona och klave” med dessa mynt, blir antisemitismens sjukdom än farligare.

Den extrema nationalism och väpnade konflikt som provocerades fram på Balkan, gav USA möjlighet att etablera sig med militär närvaro där. När denna konflikt pågick, skrev jag att Europas bakdörr Balkan för USA endast var viktigaste hamnen på vägen mot Eurasien.
USA:s militära närvaro på Balkan ger dem stora möjligheter att kontrollera Europa och Ryssland. Balkans explosiva laddning har inte eliminerats och USA kan vid behov tända en ny stubin som utpressning mot Europa.
Efter Balkan tog USA steget till Centralasien och Kaspiska Havet och planerar en pipeline till Indiska Oceanen. För USA:s och pipelinens säkerhet i området kräver USA oinskränkt makt i Mellersta Östern. Som Balkan är Europas bakdörr är Mellersta Östern, speciellt Persiska Viken bakdörren till Eurasien och den Indiska subkontinenten.
När USA med utsträcker sin militära närvaro till Persiska Viken och till båda sidor av Röda Havet, har man skaffat sig total kontroll över bakdörren till Eurasien. På vägen mot målet måste det palestinska folket krossas och förslavas, likaså Irak. Med samma målsättning provoceras krig mellan Turkiet och Irak och Turkiet och Iran. Kurderna i Irak provoceras mot irakiska regeringen för att starta kriget. När Irak underkastats kommer turen till Iran. Detta är dock bara början till den obeskrivliga katastrofen.

I hela världen - som här i franska Marseille - protesterar människor mot Israels terrorpolitik mot det palestinska folket. Men trycket mot Israels och USA:s regering måste öka. Höj din röst för Palestinas demokratiska rättigheter! Sätt press på den svenska regeringen att bedriva en aktiv fredspolitik!

Israels ledning måtte inte ha någon tro på landets framtid, då man så oproportionerligt mot landets storlek rustar sig, men säkerligen står detta i förhållande till deras paranoia. Som världens femte största militärmakt har Israel långt över 200 atombomber utvecklade med den mest sofistikerade teknologi. (Mordechai Vanunu som avslöjade sanningen om detta 1986 i London, förvaras fortfarande i en fängelsecell i Israel.)
Israel som kan producera nukleär- biologisk- kemiska vapen (NBC- vapen) kan även bygga kryssningsmissiler med 980 mils aktionsradie som är försedda med kärnstridsspets. Samma land har fyra stycken u-båtar som kan förses med dessa missiler med nukleär laddning som kan attackera vilken del av världen som helst. (Inte ens Kina har liknande u-båtar.) Enligt turkiska presskällor har Israel redan installerat nukleära missiler på tre av u-båtarna för att användas mot något av områdets länder.

Begreppen mänskliga rättigheter och demokrati användes som en falsk förevändning för militär aggression mot Balkan och Afganistan och krossade istället dessa rättigheter. Israel brukar samma taktik och utnyttjar terrorn som falsk förvändning för aggression. Terrororganisationer som skrämmer människor organiseras av CIA och liknande ”säkerhetstjänster” för politisk manipulation och ökat fascistiskt förtryck.
Vi kan erinra oss Yassir Arafats uttalande för några år sedan att Hamas var upprättat av Mossad, Israels underrättelsetjänst. Selig Harrison som har skrivit fem böcker om Asienfrågor och som har nära kontakt med CIA , berättade för några år sedan på en universitetskonferens, att CIA satsat tre miljarder dollar för att bilda Taliban- organisationen.
Detta var 1994 och talibanerna skaffade sig kontroll över 90 procent av Afganistan till 1998. Planerna för militära operationer mot Afganistan lades på George W. Bushs bord före den 11 september 2001. Liksom Hitler sade sig vilja försvara mänskliga rättigheter innan han ockuperade Sudeterna i Tjeckoslovakien, hittar USA och Israel lätt liknande förevändningar för sitt agerande.

Att i en tid då världens marknader kontrolleras av en handfull multinationella monopol påstå att demokrati råder i västvärlden och diktaturer i resten av världen är en stor lögn. Svaret på frågan om hur diktaturer kunnat upprättas från Chile till Indonesien kan hittas på några få adresser i Washington och London. En sådan rik, muromgärdad, ”utopisk ö”, som av och till företar straffoperationer mot omgivande ”barbariska länder” kommer aldrig att kunna existera. Hitlers tusenårsrike var en första version av detta. Att säga att regimer som plundrar andra länder och använder terror mot dess folk med de mest sofistikerade vapen kan ge frihet, fred och välfärd åt sina egna folk är en ren lögn. Regimer som utnyttjar alla religiösa och etniska skillnader och exporterar terror till länder där de vill ha makt kommer att drabbas av samma vapen. Ett kinesiskt ordspråk lyder så: Pilen som dödar örnen tillverkas med dess egna fjädrar.
Yusuf Küpeli