Israels kommunister har stabil fredsplan för regionen

Inför Israel Kommunistiska Partis 24 kongress den 10-12 oktober erinrar centralkommittén om partiets fredsplan.
En stabil fred mellan Israel och Palestina måste bygga på följande principer.
1. Alla israeliska trupper dras tillbaka från de områden som ockuperades 1967.
2. Israels, Palestinas och de arabiska staternas nationella suveränitet respekteras.
3. Det palestinska folket får genomföra sin rätt till självbestämmande på Västbanken, Gazaremsan och östra Jerusalem.
4. En rättvis lösning på det palestinska flyktingproblemet garanteras i enlighet med de FN-resolutioner som erkänner flyktingarnas rätt att välja mellan att återvända till hemlandet eller att få ersättning.
5. Annekteringen av det israelockuperade östra Jerusalem upphävs. Östra Jerusalem kommer under en självständig palestinsk stats suveränitet och blir erkänt som statens huvudstad. Överenskommelser träffas om samarbete mellan de olika delarna av Jerusalem.
6. Alla bosättningar i det ockuperade områdena avvecklas.
7. Genom ett fredsavtal med Syrien återlämnas Golanhöjden till Syrien.
8. Israel drar sig tillbaka från alla delar av Libanon, inklusive Shabba.
9. Fredsavtalen lägger grunden för samexistens mellan staterna och icke-inblandning i varandras interna angelägenheter. Alla parter återtar utfärdade krigsförklaringar och respekterar varje stats nationella suveränitet och territoriella integritet liksom rätten att leva inom erkända och säkra gränser utan hot om våld från andra. Det skall gälla för alla stater i regionen, också för staten Israel och staten Palestina.
10. Regionen nedrustas från kärnvapen och kemiska och biologiska massförstö-relsevapen. Israel godkänner den internationella konventionen om förhindrande av spridning av kärnvapen.

Centralkommittén fördömer samtidigt starkt USA:s krigsplaner mot Irak och framhåller att dessa inte har något att göra med intresset att minska faran för kärnvapenkrig i regionen. Det israeliska folket och hela världen varnas för USA:s hot om användning av taktiska kärnvapen i kriget.