PRENUMERERA PÅ:

Högerpopulismens grogrund.

I slutet av maj var USA:s president Bush på blixtbesök i Tyskland, Ryssland, Frankrike och Italien för att slå hårt på krigstrummorna. För korståget mot terrorismen begärde han en drastisk ökning av militärutgifterna i de västeuropeiska länderna. Medan de regerande politikerna i Berlin, Paris och Rom ännu en gång svor vasalleden till Vita husets terrorlinje, demonstrerade hundratusentals människor sin protest mot USA:s världsherravälde.

Globalisering är dödlig terror.

På manifestationen mot Bushs krigspolitik den 21 maj Berlin ”Vi vill inte ha era krig, mr president! Vi vill över huvud taget inte ha krig” talade Jean Ziegler, FN:s speciella sändebud ”För rätten till mat” och professor vid universitetet i Genève och vid Sorbonne i Paris. Han sade bland annat:
”Globaliseringen är dödlig terror.

Franska presidentvalets eko.

Ett skrik slet sönder väntans tystnad, prick klockan åtta, denna efterlängtade söndagskväll. Bredvid det ”säkra kortet” Chirac formades sakta på TV-skärmen Le Pens och INTE Jospins porträtt. Det verkar som om det vertikala fallet för partierna inom koalitionsregeringen gjort Le Pen till ”den andre” kandidaten för presidentvalets slutgiltiga omgång den 5 maj.

Protest mot regeringens anti-terroristlagar.

Följande tal hölls av SKP:s representant Peter Cohen vid demonstrationen i Stockholm den 21 maj 2002 mot Persson-regeringens lagförslag om bekämpande av terrorism. Den nya lagen gör det möjligt att straffa praktiskt taget vem som helst för terrorism, inklusive de som protesterar mot den nuvarande politiska och ekonomiska ordningen.

En kväll med kommunisterna.

Teaterspel
Musik & Politik
Kommunisterna ställer upp i valet till riksdag, landsting och kommunalt
17 augusti 2002 kl. 15.30
Valupptaktsmöte i Stockholm

Terrorister i Washington.

Söndagen den 12 maj blev Jimmy Carter den förste amerikanske president, under ämbetstid eller därefter, som besökte Kuba efter revolutionen 1959. Han möttes på Havannas flygplats av Fidel Castro, som förklarade att alla dörrar var öppna och att Carter var fri att gå var som helst och prata med vem som helst, “även om vederbörande inte delar våra mål”.

Kommunisterna i Norden och EU.

På inbjudan av Norges Kommunistiska Parti samlades de kommunistiska partierna i Norden till en konferens på temat ”Nordens kommunister - gemensam kamp mot EU”.
Ett drygt 20-tal kamrater från våra partier samlades den 9-12 maj i Lövlien, nära Stenungsund, som ligger inne i en av Norges vackra fjordar, ett ställe som NKP har haft sen slutet på 40-talet.

Gemensamt uttalande från de Kommunistiska Partierna i Norden

För att stärka samarbetet mellan kommunisterna i Norden, möttes representanter från Kommunistisk Parti i Danmark (KpiD), Kommunistiska Arbetarpartiet i Finland (KTP), Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) och Norges Kommunistiska Parti (NKP) till en konferens om EU vid Halden i Norge den 9 –12 Maj 2002.

Samla EU-motståndet under en paraply – stärk ”Nej till EU”.

Sverige ut ur EU - Nej till EMU – det är en paroll som Sveriges Kommunistiska Parti tillsammans med många andra vänsterkrafter och demokratiska organisationer verkar för i Sverige. Det är ett krav som många demokratiskt sinnade människor i vårt land ställer upp på, därför att de inser att EU och EMU är kapitalets instrument för att förverkliga sin marknadsdiktatur över alla områden av det samhälleliga livet.

Arrangemang i Danmark under EU-ordförandeskapet 2002.

5-6/7: Förberedelsemöte för Ekonomi- och Finansministrar vid. EU-ASEM toppmötet. i Köpenhamn

12-13/7: Möte for Arbets- och Socialministrar i Kolding. Demonstration d. 13/7 i Kolding, Paroll: "Försvara den fria förhandlingsrätten",

Natten med sittstrejken till stöd för inifadan.

Jag deltog i sittstrejken som vänsterungdomar i Sverige för två dagar hade utlyst den 19 april för att stödja det palestinska folket och för att fördöma de kriminella israeliska angreppen. Det var den bästa natten jag upplevt i Sverige, den var full av mänskliga känslor och entusiasm,

Rättsligt och moraliskt har Milosevic vunnit.

Vi följde en dag förhandlingarna mot Slobodan Milosevic i Haag
Det har blivit en kliché att jämföra Milosevicrättegången med den i Nürnberg. Inte bara det sakliga innehållet är emellertid ett helt annat, också det yttre visar att Haagtribunalen (ICTY) inte har något att göra med domstol.

Man nämner inte USA:s roll i den grekiska militärkuppen.

Med anledning av framgångarna för Le Pen i den första omgången av det franska presidentvalet orkestrerades på nytt diskussionen om högerextremismen i Europa. Precis som med annat försöker man ge sken av att det rör sig om ett likartat politiskt fenomen i varje land i EU. Det sker på ett vilseledande sätt och utan hänsynstagande till olika historiska och samhälleliga bakgrunder.

Jean Moulin.

Under de folkliga demonstrationerna mot Nationella Fronten i det franska presidentvalet såg man plakat med texten ”Du dog inte förgäves, Jean Moulin”.
Den legendariske Jean Moulin var tillsammans med Charles de Gaulle en av de mest inflytelserika ledarna i Frankrikes kamp mot den tyska imperialismen och fascisternas kollaboratörer i Vichyregimen.

Våldet i Colombia trappas upp.

Efter 38 års inbördeskrig i Colombia har det politiska våldet kraftigt förvärrats de senaste månaderna. USA ökar det militära biståndet till regeringens kamp mot folkets gerillagrupper.
Det smutsiga kriget i Colombia pågår nästan obemärkt i en omvärld som är upptagen av att bekämpa ”terrorism” i Mellersta Östen och Afghanistan.

Folkets seger i Venezuela!

Söndagen den 14 april kommer i lång tid framöver, att vara en dag som alla progressiva krafter i Latinamerika kommer att minnas med stor glädje. Men också i resten av världen måste alla vi som påstår oss kämpa för en bättre värld, minnas detta datum. Detta är dagen då folket i Venezuela gick ut på gatorna i hundratusentals för att manifestera sitt motstånd mot kontrarevolutionen i detta land.

En semesterresa till det socialistiska Cuba

För att fira en födelsedag i familjen bestämde vi oss för att satsa våra sparade semesterpengar på en resa till det socialistiska Cuba. Förväntningarna och nyfikenheten var stora. En viktig sak för oss var att vi skulle, genom kontakter via SKP och Cubanska ambassaden i Stockholm, få möjlighet att möta representanter från Cubas Kommunistiska Partis Centralkommitte.

Turkiets gruvarbetare i kamp!

Gruvarbetarfacket Dev. Maden –Sen tillhör DISK, det turkiska LO. Dev. Maden – Sen´s informationsbulletin av den 15 maj 2002 innehåller mycket intressanta nyheter. En handlar om Mengen- Gökcesu kolgruvor där cirka 2 000 personer arbetar under jord. Dessa gruvor ligger i länet Bolu i nordvästra Turkiet.

Hill & Knowlton pr-firma som startar krig.

Gulfkriget sägs vara det första virtuella kriget.  Det var även ett krig som startades bl.a.  genom välgjorda, fabricerade lögner.
Den andra augusti 1990 invaderade Irak Kuwait för ett antal oljekällor. En vecka senare bildades Medborgare för ett fritt Kuwait (CFK) för att söka stöd för militär aktion mot Irak för att återfå det ockuperade landområdet.Det allra första de gjorde var att anställa Hill & Knowlton.

Sydafrikas Kommunistiska Parti inför frihetsdagen:

Den 27 april firade Sydafrika för åttånde gången sin frihetsdag sedan apartheidregimens fall. I samband därmed avslutade ANC en ”Månad för hälsa” och det kommunistiska partiet SACP en hälsokampanj som tillägnats partiets för nio år sedan mördade ledare. I ett uttalande underströk SACP:

Kamp mot NATO är kamp för livet!

Aktioner i Tjeckien 21. - 22. november
KSM, Ungkommunisterna i Tjeckien, meddelar att det den 21. och 22. november i år hålls ett NATO-toppmöte i Prag. De skriver vidare att det är första gåneng ett Nato-toppmöte genomförs i ett tidigare östblockland. Den politiska eliten ser på detta som en symbol för Natos globala dominans och den nya världsordningen.

Ungkommunisterna i Norden mot EU

Under mötet mellan Nordens kommunistpartier i Halden, Norge 9 – 12 maj 2002 deltog också representanter från KpiD-U, SKU och NKU. I ett uttalande säger de:
Vi ungkommunister har en gemensam strategi med kommunsitpartierna i Norden och deltar i kampen mot EU tillsammmans med folkrörelserna mot EU i våra respektive länder.

Hemlösa utkastade på gatan!

Eftermiddagen den 26 maj utrymde polisen tillsammans med väktare en gammal fastighet i Malmö, på Sevedsplan, som till stor del beboddes av hemlösa missbrukare.
Fastigheten, som tidigare ägdes av ett danskt bostadsbolag, hade krävt in hyra av de hemlösa, vilken till en del hade betalt utan att få ett kvitto på att hyran var betald.

Hungerstrejk i Malmö.

15 statslösa palestinier hungerstrejkar i Malmö sedan den 22 maj. En del av palestinierna fick sitt utvisningsbesked för fyra-fem år sedan, men eftersom inget land vill ta emot dem så hungerstrejkar de nu för att kräva sin rätt att de ska få ett klart besked av migrationsverket vart de ska få ta vägen.

Jaga inte ut sjuka människor i arbetslivet.

Moderaterna har lovat att om de vinner valet så ska de får ner antalet långtidssjukskrivningar och förtidspensionärer. Människor ska tydligen arbeta oavsett om de är sjuka.
Göran Persson går i deras fotspår och lovar samma sak.

”Du skall älska din nästa som dig själv”

Filmen ”Du skall älska din nästa som dig själv” får biopremiär 30/8 2002 i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Kan vi nätverka kring filmen?
Filmen handlar om sju krig och dess konsekvenser för berörda civilbefolkningar och innehåller arkivfilm och intervjuer som aldrig visats i Sverige.

Inför SKP:s 33:e kongress m.m..

Inför SKP:s 33:e kongress
Malmö 9 - 10 november 2002
Motioner och anmälan av ombuden ska vara particentralen till handa senast den 30 september 2002

Mot privatisering och nedskärning av den offentliga sektorn
Mot svenskt deltagande i USA:s och Natos krigspolitik
Mot EU:s marknadsdiktatur
För ökad offentlig verksamhet och stärkt demokratiskt inflytande
För fred, nationell suveränitet och internationell solidaritet
Välj Kommunisterna

 

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

I dag handlar min krönika om val (kommande och genomförda) och om det ord, som alla gärna tar i sin mun – i varje fall vid högtidliga tillfällen – men som många har så svårt att förverkliga, även om makt och möjlighet finns – DEMOKRATI.
Funderingar kring skolvalet
Kanske bör man inte dra några slutsatser kring skolvalet. Deltagandet var lågt och lokala förhållanden kan spela en stor roll. Men jag kan inte låta bli att undra.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU