Sluta att anklaga Kuba för brott
mot de mänskliga rättigheterna!

FN:s Kommission för mänskliga rättigheter håller sitt 58:e möte den 18 mars - 26 april 2002. Under flera år har USA manövrerat för att få kommissionen att fördöma Kuba för brott mot de mänskliga rättigheterna. Men det finns inget stöd i verkligheten för de anklagelser som har presenterats.
Den svenska regeringen och EU måste vägra att delta i USA:s orättvisa politiska spel inom kommissionen. Istället bör de ta avstånd från den politik som USA ha fört mot Kuba sedan 1960, och som har inneburit bl a:
nEn omfattande handelsblockad som strider mot internationell rätt och frihandelsprinciper
nAtt 3 478 kubaner har dött och 2 099 invalidiserats som följd av terror eller krigshandling iscensatt av USA. Detta har inte fördömts vare sig av FN eller EU.
USA har sedan 1946 drivit den ökända School of the Americas (SOA), kosmetiskt omdöpt 2001 till Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, där nästan 60 000 latinamerikanska poliser och militär har tränats i tortyrteknik och terror.
De som utbildades på SOA har varit ansvariga för en lång rad brott mot de mänskliga rättigheterna i Latinamerika, inklusive mord, massaker och tortyr - allt enligt uppmaning och goda minne från USA.
Det vore rent hyckleri att fördöma Kuba för brott mot de mänskliga rättigheterna, när det i själva verket är USA som måste anklagas.
Som medborgare i detta land och EU, kräver jag att den svenska regeringen och andra EU-regeringar vägrar att rösta med USA i det skamliga spelet mot Kuba inom Kommissionen för mänskliga rättigheter!
(SKICKAS TILL:)
goran.persson@primeminister.ministry.se
anna.lindh@foreign.ministry.se