PRENUMERERA PÅ:

Farlig svensk undfallenhet.

”Vi måste delta i kampen mot terrorismen”. Så svarar såväl utrikesminister Anna Lindh som Sveriges USA-ambassadör Jan Eliasson när de ställs inför frågan hur vi kan acceptera att svenska medborgare förvaras som djur i bur i amerikanska fångläger.

Rättssäker tortyr.

Den amerikanska regeringen överväger ett lagförslag om tortyr, rapporterar Washington Post. Det skall vara möjligt att med stöd av lagen tortera den som vägrar tala. Tanken är att man i USA regelmässigt skall kunna använda samma metoder som t.ex. de israeliska säkerhetsstyrkorna får använda mot palestinier.

Våga se skillnader och orsaker!

Imperialismens långt drivna globalisering utsätter framför allt människor i tredje världen för hård press. Krig, ekonomisk misär, miljöförstörelse och olika sociala problem driver miljontals människor på flykt från land till land.

Sluta att anklaga Kuba för brott
mot de mänskliga rättigheterna!

FN:s Kommission för mänskliga rättigheter håller sitt 58:e möte den 18 mars - 26 april 2002. Under flera år har USA manövrerat för att få kommissionen att fördöma Kuba för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Milosevic i Haag. En fri människa mot fascismen.

Milosevic inledde med att visa en video.
Domarna och åhörare fick se en dokumentär med titeln ”Det började med en lögn”. Den har gjorts av journalisterna Jo Angerer och Mathias Werth och har redan visats i tysk TV,

Haag har ersatt Nürnbergs rättsprinciper om fred med tillstånd för väst att döda.

Eftersom dess rättsliga grund är så tvivelaktig, försöker den internationella brottmålsdomstolen för f.d. Jugoslavien att presentera sig själv som en efterträdare till den internationella militärtribunal som dömde nazistledarna i Nürnberg 1946.

Det är omöjligt för ett samhälle att utföra folkmord

om inte befolkningen har övertalats att hata den utsedda gruppen. Detta måste göras systematiskt.
De politiska ledarna måste alltså stödja hat med handling men också med ord.

Slobodan Milosevic tal vid huvudfirandet av 600-årsdagen av slaget i Kosovo 28 juni 1989.

På grund av den sociala utvecklingen äger detta viktiga 600-årsjubileum av slaget om Kosovo rum när Serbien efter många år, efter många årtionden återfått sin stat och sin nationella och andliga integritet.

Ett ockuperat land

Militärutgifterna i Bushs budget kommer 2002 att överstiga de genomsnittliga kostnaderna för militären under det kalla kriget med 11 procent. Om fem år, 2007, kommer den att vara 20 procent högre och uppgå till ofantliga 451 miljarder dollar.

Lönnmördarnas spår.

Jim Garrison var överåklagare i New Orleans när president Kennedy mördades den 22 november 1963.
Eftersom den påstådda mördaren, Lee Harvey Oswald, före mordet hade bott i New Orleans, drogs åklagarmyndigheten automatiskt in i ärendet.

Stärk solidaritetsarbetet med Korea!

Den 30 januari 2002 hävdade USA:s president George W Bush i sitt “State of the Union”-tal inför kongressen att Demokratiska Folkrepubliken Korea innehar massförstörelsevpen och utgör “ett hot mot freden för Förenta Staterna och övriga världen”.

En ny Warrenkommission.

Det blir den tidigare högt uppsatta CIA-tjänstemannen Britt Snider som skall leda och ansvara för den undersökningskommission som den amerikanska kongressen har beslutat tillsätta för att utreda händelserna den 11 september.

Vi kan absolut inte acceptera hoten om krig på den koreanska halvön

Förra året när president Bush förklarade krig mot Afghanistan krävde han att varje land ställde sig på hans sida. President Bush har nu deklarerat det andra steget i kriget mot terrorismen. Han har kallat Nordkorea, Iran och Irak för ondskans axelmakter och har därmed underförstått hotat med krig på den koreanska halvön.

NATO går in i Georgien

I slutet av februari landade amerikanska militära transportplanen på Tblisis flygplats med specialtrupper och förbindelsepersonal. De tar först över den stora militärbasen i Vaziani som Ryssland lämnade förra året. Förbindelsepersonalen skall sedan användas för att förbereda och säkra för ytterligare trupper som snart skall flygas in och för vapensystem, bl.a. bombplan, som skall stationeras i landet.

Varför västvärldens mäktiga hatar Mugabe.

De svenska medierna är eniga: Robert Mugabe, Zimbabwes president, är en av världens onda. Vinner han valet, som håller på i skrivande stund, så har en fuskat. Han beskylls att vara diktator, korrupt och endast intresserad av sin personliga makt.

Historieförfalskare!

Radio P1:s dokumentärredaktör Sigrid Flensburg gjorde lördagen den 2 mars 2002 i Gällivare/Malmberget ett en timmes program ”Farliga Människor. Bland angivare socialdemokrater och revolutionärer!”

En orm vid sin barm!

Fabian Månsson - rallare, författare, socialdemokratisk riksdagsman - slog i början av förra seklet fast att den arbetarpolitik som blir lovsjungen av borgerligheten och dess tidningar ”när en orm vid sin barm”.

Utan plan för sjukhussystemet.

Antalet sjukhus i landet har minskat kraftigt, från 118 till 71 under perioden 1980 – 1999.
Som följd av detta har även antalet vårdplatser minskat påtagligt, från 57 800 till 32 800 under tiden 1993 till 1999.

Klasskampen måste skärpas även inom fackföreningarna!

I decembernumret av SIF-tidningen beskrivs hur industritjänstemän blir ut köpta och tystade. Munkavle är vanligt enligt Håkan Torén. LO-TCO rättskydd leder nästan en tredjedel av alla ärenden i ARBETSDOMSTOLEN till förlikning med tystnadsklausuler.

Framåt för SKU-Malmö

Det är dags att utvärdera det gånga året för SKU-Malmö. Det har varit ett händelserikt år kantat med ideologiska krig, kravaller, splittring osv. Men låt oss starta från början.

Ang arabisk skolundervisning i Malmö

Jan Jönsson skriver i sista numret av RiktpunKt år 2001 (nr 11, 14.12.2001) om planerna att införa skolundervisning på arabiska i Södra innerstaden i Malmö för invandrarbarn.
Svenska ska tydligen vara andra språk.

Det jämlika rättssamhället!

Jämlikhet och solidaritet inom ramen för rättssamhället - vilket hyckleri när man ser på klassamhällets fördelningspolitik från de fattiga till de rika. Rättsrötan lyfts till ytan genom två av tusentals dignitärers pension, Percy Barneviks och Göran Lindahls 1,5 miljarder i engångsbelopp från ABB.

 

Möten och demonstrationer på gång.

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

I dag blir det en blandning om statens svek mot statens egna pensionärer och folkpensionärerna, statsminister Perssons ”förhoppning” om ökad demokrati på samhällslivets olika områden som inte delas av alla socialdemokrater och Vänsterpartiets nya metod för värvning av medlemmar i Bohuslän.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU