Ang arabisk skolundervisning i Malmö

Jan Jönsson skriver i sista numret av RiktpunKt år 2001 (nr 11, 14.12.2001) om planerna att införa skolundervisning på arabiska i Södra innerstaden i Malmö för invandrarbarn.
Svenska ska tydligen vara andra språk.
Jag vill med detta inlägg säga att jag inte tycker att det verkar vara ett så dåligt förslag.
Om svenskan är ett andra språk borde barnen lära det sig lika bra som svenska ungdomar behärskar engelska. Och studerar inte universitetselever på engelska språket väldigt ofta?
Det kan ju bli ett försprång för dessa barn till arabiska föräldrar att lättare hänga med i undervisningen. Är de duktiga tror jag säkert att de också lär sig svenska bra.
Arabiskan är ett stort världsspråk så de får nog dessutom goda chanser till anställning senare i livet. Det kan bli lättare att återvända till hemlandet om de vill göra det.
Detta är ett debattinlägg. Intressant att höra vad ni andra tycker?
F ö är jag mor till en son vars pappa är från ett arabiskt land. Eftersom vi hade skiljt oss och sonen bor med mig, hade vi svårt att få hemspråksundervisning för honom. Efter diverse påtryckningar fick vi det till slut. Det är jag tacksam för.
Vänliga debatt-hälsningar
Annika El Mourabit Olsson