Framåt för SKU-Malmö

Det är dags att utvärdera det gånga året för SKU-Malmö. Det har varit ett händelserikt år kantat med ideologiska krig, kravaller, splittring osv. Men låt oss starta från början.
Fredrik Olofsson skrev i SKU-Malmbergets årsredovisning från förra året, att starta från början är väldigt svårt, och det är något som vi i Malmö har fått erfara.
Men efter en trög start så kom verksamheten igång på allvar, mest pga. medlemstillökning.
SKU-Malmös uppgift under förra året inriktade sig mest på att profilera sig bland alla radikala organisationer som härjar i Malmös, dock utan att hänge oss till populism och opportunism.
Och vid SKU-Malmös årsmöte som hölls 6/1-2002 konstaterades med tillfredställelse att vi lyckats med det uppsatta målet.
Men vi i SKU-Malmö kommer inte att stanna där, på halva vägen, utan i den bästa kommunistiska andan ska vi inte enbart göra en kvantitativ ökning men också en kvalitativ höjning. Detta fastslogs på SKU-Malmös årsmöte.

Vårt praktiska arbete
Vi har varit medarrangörer i de viktigaste demonstrationer som hölls i Sverige förra året, som t.ex.EU-demonstrationen i Malmö, kristallnatten, Afghanistan Vi deltog också i Göteborg där reaktionen visade sitt sanna ansikte, den aggressiva och profascistiska, mot den progressiva demonstrationen.
Vi har också varit aktiva i en del nätverk där vi har lärt oss vilka organisationer som bara pratar och vilka som handlar samt hållit ett offentligt möte för att informera om SKU.
SKU-Malmö var med i den uppmärksammade badaktionen mot Bo01 som det har tidigare stått om i Riktpunkt.
Håkan Jönsson, SKU-Malmös nyvalde kassör, hjälpte till att bygga vänstercaféet Glassfabriken som blivit en samlingspunkt för den radikala ungdomen i Malmö.


SKU-Malmö har mycket planerat för det här året. B l a tänker vi hålla egna torgmöten, stenhårda affischeringskampanjer, öppna möten där vi kommer att informera om SKU, hjälpa vårt moderparti, SKP, i årets valkampanj m.m.
Som ni kan läsa står SKU-Malmö inte stilla och pratar en massa strunt som många s k socialister gör utan försöker aktivt att engagera ungdomen i politiken, få dem att förstå att denna borgerliga samhällsformation är misantropisk och ett hot mot all fred, och sätta press på borgarpacket (inklusive pseudosocialisterna som är deras hantlangare) för att skapa bättre levnadsvillkor åt ungdomen
Det är viktigt att vi i SKU försätter att slå vakt om vår ideologi och att bekämpa alla former av opportunism som kan tänkas infiltrera vår rörelse i framtiden. Det enda sättet att göra det är att studera vår ideologi grundligt för att hindra att liknande episoder upprepas.
Men det finns ingen kungsväg till kunskap som Marx skrev utan det enda sättet tillskansa sig kunskap är genom digert arbete.
”Utan revolutionär teori ingen revolutionär rörelse” V.I.Lenin
Victor Diaz De Filippi

Den nya styrelsen i Malmö:
Ordförande: Victor Diaz De Filippi Sekreterare: Fredrik Jönsson, Kassör: Håkan Jönsson

Kontakta SKU
http://www.sku.st