Rättssäker tortyr

Den amerikanska regeringen överväger ett lagförslag om tortyr, rapporterar Washington Post. Det skall vara möjligt att med stöd av lagen tortera den som vägrar tala.
Tanken är att man i USA regelmässigt skall kunna använda samma metoder som t.ex. de israeliska säkerhetsstyrkorna får använda mot palestinier.
I sådan ”rutinmässig tortyr” ingår framtvingad sömlöshet, isolering och en rad psykiska åtgärder men även direkt fysiskt våld såsom slag, sparkar och användning av smärtsamma bojor av olika typer liksom andra verktyg som är utformade för att framkalla extrem smärta. En fånge kan t.ex. kedjas fast i en stol som är speciellt utrustad för att orsaka smärta samtidigt som hans eller hennes huvud täcks med en säck som är nedsmutsad med spyor och mänsklig avföring. Sådana förhör pågår normalt i månader.
De medeltida tekniker som under årtionden exporterats till storföretagens marionettregimer i tredje världen skall alltså nu komma till användning också inne i USA.
I Washington Post förklarar de amerikanska tjänstemännen att ”sådana metoder är dessvärre nödvändiga för den nationella säkerheten”.
Den amerikanska konstitutionen förbjuder tortyr. En del invändningar om bristande rättssäkerhet lugnas därför med att den inhemska tortyren nu skall regleras i lag och att det dessutom skall krävas att en domstol först har gett sitt tillstånd till tortyr innan detta får ske. Polisen skall få ansöka hos en domstol om att få tortera amerikaner och domstolen skall sedan meddela ett särskilt tortyrförordnande.
Sedan den 11 september har över tusen personer förts bort i USA. Liksom i Chile och Argentina under militärdiktaturerna försvarar sig de amerikanska myndigheterna med att det rör sig om ”misstänkta terrorister” och vägrar att vidkännas de försvunna eller lämna ut några namn på dem.
DM
dm@skp.se