Klasskampen måste skärpas även inom fackföreningarna!

I decembernumret av SIF-tidningen beskrivs hur industritjänstemän blir ut köpta och tystade. Munkavle är vanligt enligt Håkan Torén. LO-TCO rättskydd leder nästan en tredjedel av alla ärenden i ARBETSDOMSTOLEN till förlikning med tystnadsklausuler. Hundratals tjänstemän förlorar sina arbeten bara under ett par år. Endast en bråkdel av alla tvister når AD. I stället löses konflikter på lokalnivå och enligt ombudsmän på SIF uppskattas att 10 – 25 procent av förlikningarna innebär att locket läggs på.
Arbetsköparna vill inte att missförhållandena ska komma till allmänhetens kännedom och solka ned varumärket och därför passar tystnadsklausulerna utmärkt för dem.
Arbetstagarna, t.ex. tjänstemän som drabbas, är ofta maktlösa. Domar i AD bevakas av alla personalchefer och det kan bli svårt att få nytt arbete om någon dom i AD blir till fördel för arbetare och tjänstemän.
Tystnadsavtalen leder till att dåliga arbetsköpare kan missköta sig mot de anställda även framledes.
I ett fall beskrivs hur en kvinna som arbetade i en handikapporganisation blev sexmobbad av chefen. Hon ville gå till domstol men fack och arbetsköpare gjorde upp om tystnadsklausul och penningersättning mot hennes vilja.
Ett annat fall med 25 övertaliga när Lulebo AB köpte HSB ledde till vidrigheter när olika grupper spelades ut mot varandra. Konflikt uppstod när f.d. HSB-anställda krävde fortsatt jobb hos Lulebo, men arbetsköparen avstod att anställa och erbjöd en summa med motkrav att de 25 skulle tiga.
KOMMENTAR: Miljoner arbetstagare är mer eller mindre medvetna om att klasskamp finns överallt inom arbetslivet. Men ledningarna i fackföreningarna har till stor del inlett klassamarbete med arbetsköparna vilket måste stoppas snarast. De höga fackavgifterna måste istället användas effektivt för DE ARBETANDES KLASSKAMP och därmed till 100 procent för de arbetandes krav. Dagens ordning måste effektivt krossas och ersättas av demokratiska beslut bland medlemmarna i fackföreningar, konsekvent i hela det svenska arbetslivet.
Arnold Stenman
arnold.stenman@skp.se
Piteå KAK