Uttalande av organisationerna Women Making Peace (Kvinnor för fred) och Women’s Peace Action against War (Kvinnornas fredskamp mot krig) och flera andra koreanska organisationer

Vi kan absolut inte acceptera hoten om krig på den koreanska halvön

Förra året när president Bush förklarade krig mot Afghanistan krävde han att varje land ställde sig på hans sida. President Bush har nu deklarerat det andra steget i kriget mot terrorismen. Han har kallat Nordkorea, Iran och Irak för ondskans axelmakter och har därmed underförstått hotat med krig på den koreanska halvön. En känsla av skräck och ängslan är över oss.
Den amerikanska regeringen hårda utfall mot Nordkorea är ett hot mot de koreaner som har arbetat så ihärdigt för fred och för ett fredligt återförenande på den koreanska halvön.
Bushs uttalande kommer vid en tid då ett aktivt utbyte har återupptagits mellan enskilda sydkoreaner och nordkoreaner och då det på nytt byggs ett förtroende mellan syd och nord. Det kommer just före toppmötet mellan Sydkorea och USA i februari. Det försvårar relationerna mellan Sydkorea och Nordkorea och mellan Nordkorea och USA. Indelningen av världen i två delar, en god och en ond, ökar sannolikheten för att militära operationer kastar världen in i ett krigsliknande tillstånd. Vi kvinnor, som lidit av militarismen, är starkt bekymrade över att militarismens fysiska och mental våld ödelägger världen och mänskligheten. För den koreanska halvöns fred och säkerhet och för en fredlig värld tillkännager vi kvinnor därför följande krav.
För det första: Vi protesterar kraftigt mot att Bush på detta sätt främjar en atmosfär av krigstillstånd och skapar en inträngande känsla av terror medan han söker uppnå herravälde. Vi kräver att Bush ger upp sitt krigiska tal.
För det andra: Vi förkastar varje militär insats som ökar spänningen och konflikten på den koreanska halvön. Vi kvinnor vet av erfarenhet av militära åtgärder innebär våld runt om i världen och dessutom förstärker detta mot kvinnor, barn och oskyldiga civila. Ökad spänning och fler militära insatser kommer säkert att lägga den koreanska halvöns ekonomi i ruiner. Nordkorea och USA har tidigare diskuterat att förhindra av spridningen av massförstörelsevapen. Vi kvinnor uppmanar USA att lösa problem genom att fortsätta diskussionerna och förhandla med Nordkorea, inte genom att tillgripa militära insatser.
För det tredje: Vi uppmanar USA att upphöra med att kräva vapenköp och slutar med att utnyttja påstådda hot från Nordkorea som en förevändning för missilförsvarsprogrammet. Vi är djupt bekymrade över USA:s missilförsvarsprogram. USA:s planer på ett missilförsvar har orsakat ett spänt läge i nordöstra Asien och har framkallat i stort sett en ny vapenkapplöpning. Nordkorea har kungjort ett stopp för sina missiltester till 2003. Efter den 11 september fördömde Nordkorea terrorattackerna och undertecknade flera av FN:s viktiga antiterroristkonventioner. Vi kvinnor kräver att avancerad teknik, teknologi och naturtillgångar inte används för att snabba på fientlig militär konfrontation utan för att förbättra de svagas välfärd, mänskliga rättigheterna och levnadsförhållanden.
För det fjärde: Vi begär att Kim Dae Jungs regering protesterar och klart drar sig tillbaka från den fientliga USA-politiken mot Nordkorea. Sydkorea, som vidmakthållit en militärallians med USA, behöver ett skickligt politiskt ledarskap för att lyckas med en fredlig återförening med Nordkorea. Hur kan Sydkorea acceptera att se hur Nordkorea nu blir till ett amerikanskt krigsmål? Det är något som sammanflätar våra levnadsvillkor och även våra liv. Vi kvinnor kräver att den sydkoreanska regeringen blir en drivande kraft i en politik för försoning och samarbete och att den arbetar för denna politik med positiva åtgärder och med klokhet.
För det femte: Massmedia måste inse att denna kris är direkt kopplad till vår nations och vårt folks öde. Vi vädjar att frågan behandlas försiktigt för att tjäna nationens intresse och underlätta fred på den koreanska halvön.

Till sist: Vi hoppas varmt att amerikanska studenter, politiker, religiösa ledare, kvinnoorganisationer och fredsorganisationer gör sitt bästa för att hindra krigsretoriken och hotet om militära insatser. Tillsammans med dem och med alla fredsälskande kvinnor och folk runt om i världen kan vi stoppa kriget. Vi lovar att fortsätta våra försök att upprätthålla freden. Fred på den koreanska halvön är avgörande för freden i världen. Vår världs enda val är att vi lever tillsammans i vänskap.
Seoul Korea den 7 februari 2002

Women Making Peace, Women’s Peace Action against War, Korea Women’s Associations United, Kyungki Korea Women’s Associations United, Kwangju and Chonnam Korea Women’s Associations United, Taegu and Kyungbuk Korea Women’s Associations United, Pusan Korea Women’s Associations United, Chonbuk Korea Women’s Associations United, Kyungnam Women United, Christian Women Minjung Association, Taegu Women’s Association, Taejon Women’s Association, Pusan Sexual Violence Counseling Center, Pusan Women’s Social Institute, Korean Catholic Women Association, Aaewoomtuh, Suwon Women’s Association, Korean Women’s Center For Social Research, Ulsan Women’s Association, Korean Women Farmers Association, Cheju Women’s Association, Chonbuk Women’s Association, Pohang Women’s Association, Korea Daycare Center Teacher’s Association, Korea Sexual Violence Relief Center, Korea Women Worker’s Association, Women Link, Korean Women’s Studies Institute, Korean Women Theologian Association, Korean Women’s Hot Line, Korean Differently Abled Women’s United, Taegu Housewives Association For Environment, Korean Catholic Women’s Community for a New World, My Sister’s Place, Peace Mother, The Korean Council For the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan, Korean Church Women, United Committee of Women, Korean Federation forEnvironment Movement