En ny Warrenkommission

Det blir den tidigare högt uppsatta CIA-tjänstemannen Britt Snider som skall leda och ansvara för den undersökningskommission som den amerikanska kongressen har beslutat tillsätta för att utreda händelserna den 11 september.
Undersökningskommissionen skall bestå av särskilt utvalda ledamöter från representanthusets och senatens respektive säkerhetutskott. ges till CIA. Det blir i praktiken Snider som kommissionens mäktige ordförande som skall kontrollera utredningen.
Snider är dessutom nära personlig vän till CIA:s nuvarande högste chef, George Tenet. Snider och Tenet tjänstgjorde tidigare tillsammans i senatens säkerhetsutskott. Snider fortsatte sedan som särskild rådgivare åt Tenet när denne blev CIA:s chef.
Undersökningskommissionen skall bl.a. utreda påståendena om att man inom säkerhetstjänsten i förväg kände till attackerna den 11 september, enligt Reuters.
Det finns nämligen en rad omständigheter som talar för att kretsar i den amerikanska säkerhetstjänsten användes för den 11 september och att händelserna var en sedan länge planerad statskupp, inte minst den utveckling som vi därefter har sett i USA och världen. Liksom efter Kennedymordet, som också blev klartecken för en markant och aggressiv högervridning i amerikansk politik, skall utredningen om vad som hände den 11 september alltså tas om hand av CIA innan en officiell version presenteras för allmänheten.

GM-M