Stärk solidaritetsarbetet med Korea!

Den 30 januari 2002 hävdade USA:s president George W Bush i sitt “State of the Union”-tal inför kongressen att Demokratiska Folkrepubliken Korea innehar massförstörelsevpen och utgör “ett hot mot freden för Förenta Staterna och övriga världen”. Han utpekade DFRK och ett par andra länder till “ondskans axel”. Detta skarpa utfall mot ett fredligt och självständigt land, som inte hotar någon, är närmast att jämställa med en krigsförklaring.
Läget på Koreahalvön kännetecknas framför allt av det koreanska folkets kamp för återförening, säkerhet och fred mot USA:s maktpolitik och godtyckliga agerande.
USA:s maktpolitik syftar till att upprätthålla militärt herravälde på Koreahalvön och övriga Nordostasien genom att med maktmedel driva det socialistiska Korea till kollaps, skapa en säkerhetskris på Koreahalvön för att vända relationerna mellan norra och södra Korea från dialog och samverkan till misstro och konfrontation och befästa USA:s truppnärvaro i södra Korea.
Detta framgår tydligt av Bushadministrationens agerande under förra året. USA har kategoriskt tagit avstånd från alla överenskommelser mellan DFRK och USA och alla löften som getts av den tidigare Clintonadministrationen och utpekat DFRK som “fiende nummer ett”. Nu försöker man isolera DFRK internationellt genom att helt grundlöst stämpla landet som förbundet med “terrorism”. Detta trots att DFRK klart tagit avstånd från terrorism iallmänhet och även uttryckt sina beklaganden av offren för terroristangreppen i USA 11 september. Landet har även, bland annat genom svenska diplomaters förmedling, förklarat sig berett att ansluta sig till ytterligare fem internationella konventioner mot terrorism.
USA har redan försatt sina trupper i södra Korea i beredskap och flyttat över insatsstyrkor och utrustning från sitt eget territorium och Asien-Stillahavsområdet till södra Korea. USA har också genom påtryckningar mot den sydkoreanske presidenten Kim Dae Jung och hans regering satt stopp för dialogen mellan norra och södra Korea.
Denna allvarliga situation kräver motaktioner från världens folk för att förhindra ett nytt krig i Korea, motverka USA:s krigspropaganda mot DFRK och stödja det koreanska folkets kamp för en fredlig och självständig återförening av sitt land. Sveriges statsminister Göran Persson ledde förra året en EU-delegation till Pyongyang för att understryka EU-ländernas stöd för dialog och fred på den koreanska halvön. Detta är mycket positivt.
Nu krävs en bred folklig solidaritetsrörelse och ett stärkt vänskapsarbete med Demokratiska Folkrepubliken Korea.
Vi inbjuder därför alla organisationer och enskilda personer i Sverige att i samverkan med svensk-koreanska föreningen organisera ett aktivt freds- och solidaritetsarbete för det koreanska folket och dess kamp för fred och självständig återförening och mot USA:s krigsplaner i Korea.
Vi uppmanar till stöd åt den internationella namninsamlingen till stöd för Koreas oberoende och fredliga återförening och den gemensamma nord-sydliga deklarationen 15 juni 2000.
Svensk-Koreanska föreningen