Lönnmördarnas spår

Det finns en brottsutredning som Washington inte vill höra talas om.

Jim Garrison var överåklagare i New Orleans när president Kennedy mördades den 22 november 1963.
Eftersom den påstådda mördaren, Lee Harvey Oswald, före mordet hade bott i New Orleans, drogs åklagarmyndigheten automatiskt in i ärendet.
Mer än tre år senare kulminerade brottsutredningen i att direktören i Internationella handelskammaren Clay Shaw häktades som delaktig i en konspiration att mörda Kennedy.
Utredningen ledde Garrison och åklagarmyndigheten till slutsatsen att det var kretsar i den amerikanska säkerhetsstrukturen, däribland Shaw, som var ansvariga för mordet. Åklagarna kom fram till att mordet hade utförts i syfte att vända politiken, nämligen att stoppa Kennedys och hans regerings försök att bryta det kalla kriget mot Sovjetunionen. Shaw hade nära kontakter såväl med amerikanska storföretag som med militanta antikommunistiska kubaner - och med Oswald. Domstolen fann att det låg en konspiration bakom mordet men frikände Shaw eftersom dennes inblandning inte hade bevisats. Senare erkände CIA att Shaw faktiskt hade stått på dess lönelista. Det visade sig också att Shaw hade kopplingar till italienska fascister och till de hemliga militärgrupper som NATO installerade runt om i Europa efter andra världskriget för att vid behov kunna kontrollera samhällsutvecklingen med vapen.
Åklagarmyndighetens utredning motarbetades hela tiden kraftigt av Lyndon Johnsons nya regering. Man kallade Garrison för kommunist, förvisso en ovanlig beskyllning mot en åklagare i den amerikanska Södern (och f.d. FBI-agent), och han och hans kollegor utsattes för skandalisering i TV och tidningar. Garrisons rakryggighet och hederlighet hade dock folkets stöd. Han fortsatte som överåklagare till 1974 och valdes senare också i flera perioder till domare i New Orleans. Han beskrev sig själv som en gammaldags patriot, en produkt av sin familj, militära erfarenhet och sina år som jurist.
Garrison skildrade utredningen och rättegången i ”On the Trail of the Assassins”. Boken gavs ut i en upplaga, men förlaget fick sedan snabbt dra in den trots att den var en bästsäljare. Den låg till grund för Oliver Stones film ”JFK”. Garrison dog 1995.
I oktober 1967, något år innan rättegången mot Shaw inleddes, gjorde Garrison en lång intervju för Playboy, som då var en ganska seriös och delvis samhällskritisk tidning.
Intervjun avslutades med att Garrison fick frågan vilken politisk uppfattning han hade. Hans insiktsfulla svar är värt att återges och reflekteras över i dessa tider.

”Det som djupt oroar mig, och som jag sett exempel på i den här utredningen, är att vi i Amerika är i stor fara för att sakta utvecklas till en ny sorts fasciststat.”

”Det är också vad jag många gånger har frågat mig själv, särskilt sedan den här brottsutredningen inleddes och jag hamnade i en absurd och desillusionerad kamp mot myndigheter i min egen regering. Man kan ju inte bara sitta ner och matematiskt addera sina politiska åsikter. Jag tror att jag i stort sett skulle hamna någonstans i mitten. Under åren har jag väl fått en ganska allmänt konservativ inställning, inte minst när det gäller den enskilda människans betydelse jämfört med staten och människans egna ansvar mot samhället. Jag tror inte jag någonsin har försökt formulera en mera sammansatt politisk ideologi. Men den bygger på en övertygelse om att en människa inte bara är en siffra. Hon är inte en siffra för staten. Och hon är inte heller en siffra för sig själv. Hon kan inte ignorera sina medmänniskor och sina skyldigheter mot samhället.
Jag tjänstgjorde vid det artilleri som understödde divisionen som befriade Dachau (fascistiskt koncentrationsläger i Tyskland. Anm red) . Jag kom dit dagen efter, när grävmaskinerna staplade människo-kroppar i pyramider utanför lägret. Det som jag såg där har hemsökt mig allt sedan dess. Eftersom juridiken är mitt arbete, har jag alltid undrat över de domare runt om i Tyskland som dömde folk till fängelse för ficktjuveri medan deras egen regering samtidigt slet guldet ur tänderna på folk som hade mördats i gaskammare. Jag är berörd av allt det där, därför att det inte bara är ett tyskt fenomen. Det är ett mänskligt fenomen. Det kan hända här, eftersom det inte har skett några förändringar och det inte har gjorts några framsteg och människans förståelse för sina medmänniskor inte har blivit bättre på något sätt.
Det som djupt oroar mig, och som jag sett exempel på i den här utredningen, är att vi i Amerika är i stor fara för att sakta utvecklas till en ny sorts fasciststat.
Det skulle bli en annan sorts fasciststat än den som tyskarna utvecklade. Deras kom ur depressionen och lovade bröd och arbete, medan vår märkligt nog verkar växa fram ur välstånd. Men till grund för den ligger samma makt och en oförmåga att sätta mänskliga värden och mänskligt samvete före statens diktat. Dess ursprung kan spåras till den enorma krigsmaskin som vi byggt upp sedan 1945, det militär-industriella komplex som Eisenhower förgäves varnade oss för och som numera dominerar varje aspekt i våra liv. Delstaternas och kongressens demokratiska inflytande har gradvist övergetts och makten har koncentrerats hos den verkställande makten på grund av dessa krigsliknande förhållanden. Vi ser hur det skapas ett arrogant och uppsvällt byråkratiskt maskineri, helt obundet av konstitutionens maktbalans.
Det är en skrämmande verklighet att CIA och Pentagon är vår regering medan kongressen har reducerats till en diskussionsklubb. Man kan naturligtvis inte upptäcka denna utveckling mot fascism bara genom att se sig omkring i förbigående. Man kan inte leta efter sådana välbekanta kännetecken som hakkors. De kommer inte att finnas här. Vi kommer inte att bygga några Dachau eller Auschwitz. Massmedias slipade manipulering skapar koncentrationsläger för medvetandet som är långt mer effektivt för att hålla befolkningen i schack. Vi kommer inte att vakna en morgon och plötsligt befinna oss marscherande i grå uniformer till arbetet. Men det är inte det som bör vara testet. Testet bör i stället vara: vad sker med den som har en egen mening och inte håller med? I Nazi-Tyskland blev han fysiskt förstörd. Hos oss är processen mer subtil. Men slutresultatet är detsamma.
Det senaste året har jag insett tillräckligt mycket om CIA:s intrigerande för att veta att detta inte längre är det drömland, det Amerika som jag en gång trodde på. Befolkningsexplosionen förminskar nästan nödvändigt vår tro på den enskilda människans värde. Med CIA:s och krigsetablissemangets skräckinjagande makt kommer ofrånkomligt mitt barndoms Amerika att gå i graven och vi kommer att tvingas in i en ny Orwellsk värld där medborgaren bara existerar för staten, där den råa makten får rättfärdiga varje egentligen omoralisk handling. Jag har alltid haft en nästan reflexartad tillit till att min regering i grund och botten har integritet, oavsett vilka politiska tabbar den gör. Men jag har nu fått klart för mig att Washington anser att vilseledande och manipulationer tillhör ämbetets privilegier.
Huey Long lär en gång ha sagt att fascismen kommer till Amerika i form av antifascism. Jag är rädd, utifrån min egen erfarenhet, att fascismen kommer till Amerika i form av hänvisningar till den nationella säkerheten.”
DM
dm@skp.se

(Hela intervjun finns på
www.jfklancer.com)