PRENUMERERA PÅ:

V-kongressen i populistiska spår.

Vänsterpartiets nyligen avhållna partikongress har kritiserats både från vänster och höger. Bilden av ett ideologiskt kluvet parti har förstärkts, där den ena delen är beredd att offra alla principer för att få tillgång till ministerposter i Perssons regering, medan en annan gruppering orienterar sig åt vänster.

Vänsterpartiet sviker pensionärerna.

Den 10 januari dominerades TV-nyheterna av två kvinnors agerande: Mona Sahlin och Gudrun Schyman. Mona Sahlin hade än en gång misslyckats med att klara enklast tänkbara privata angelägenheter och Gudrun Schyman hade hållit tal på V-kongressen med våldsamma utfall mot männen. Men först fick vi se hur kongressombuden begick nattvarden i partiets regi och sedan visade Schyman hur man knäar en man i skrevet.

Tyska erfarenheter av regeringskoalition med vänsterpartiet PDS och socialdemokraterna.

Vänsterpartiet bekräftar sin vilja att efter nästa val ingå regeringskoalition med socialdemokraterna. Åsikterna om detta mål är delade både inom och utanför partiet. Många progressiva människor ser risken att vänsterpartiet kommer att låta sig degraderas till hjälpgumma för SAP-politiken.

Skolan i fokus.

Det märks att det i år är valår, partierna i riksdagen sätter upp fingret i luften för att försöka avgöra vilka frågor som skall penetreras beroende på vilka frågor som varit aktuella i den politiska debatten. En av frågorna som kommer att få betydelse i årets valrörelse är skolfrågan.

Nazismen i Malmö.

I Malmö är den växande nazismen och rasismen ett stort problem. Jag tycker att skolorna gör alldeles för lite för att motverka nazism och rasism. Jag går på en skola i Malmö, Videdalsskolan, där fanns för fem, sex år sedan en liten grupp som hade rasistiska och nazistiska idéer, men på grund av att skolan inte direkt tog itu med dessa som fritt fick framföra sina värderingar har den nu vuxit

Money, money, money.

“Our money” har kommit till Europa. I helsidesannonser i DN och andra ledande dagstidningar i hela EU berättade den Europeiska Centralbanken (ECB) under mellandagarna att “our money” skulle introduceras den 1 januari 2002.
Varför en bank som är belägen i Frankfurt och tillämpar Tysklands finans- och penningpolitik skulle hänvisa till den nya euron på engelska medan Storbritannien envisas med att behålla det gamla pundet.

SKP bland observatörerna vid São Paulo Forums 10:e möte i Havanna.

São Paulo Forum (SPF) är en mötesplats för representanter från kommunistiska partier och andra progressiva krafter från samtliga länder i Latinamerika och Karibiska havet, också från de franska kolonierna. Målsättningen är att diskutera och analysera den politiska, sociala och ekonomiska situationen i de olika länderna.

Patricio Echegarray, Generalsekreterare för Argentinas KP:

”Krisen i Argentina antar omfattningen av ekonomiskt folkmord. Men denna kris skulle inte vara så dramatisk om den inte gick hand i hand med krisen för ett samhälleligt alternativ.” Han nämnde flera faktorer som förhindrar att ett politiskt alternativ med stöd bland folkmassorna utvecklas i Argentina:

Enda utvägen ur Rysslands dramatiska läge – återupprätta vår gemensamma förbundsstat.

Utdrag ur RFKP-ordförande Gennadij Ziuganovs tal vid Kommunistiska Partiernas kongress i okt 2001
Globalism – det är imperialismens högsta stadium. Direkt inför våra ögon förvandlas den från en form för teoretisk analys till en realitet. En realitet som tillför folken fasa, lidanden, krig och död.

De för alla krig.

Amerikanskt centralkommando - Skapad som ”USA-s medel för samarbete med
vänskapliga länder”, förde två ”segerrika krig” och misslyckades i en fredsoperation.

Globalisering på amerikanska – exempel: Jugoslavien.

Bomber, pengar, statskupper, löften och lögner – allt för ett världsomfattande herravälde. Hur förstör man ett land, ett folk, ett system? – Läs det här – ett recept för globalisering på amerikanska.

Internationell (näv)rätt.

Professor i internationell (näv)rätt Ove Bring har under lång tid ostörd fått vilseföra svenskarna i rättsområdet internationell rätt.
Professor Ove Bring påstår osant-okunnigt att folkrätten kan omtolkas med stöd i internationell (näv)rätt. Således påstår Ove Bring att Irak, Afghanistan med flera länder

Israels ockupationspolitik är största hindret mot säkerhet för Palestinas och Israels folk.

Företrädare för kommunistiska och arbetarpartier från länderna i södra och östra Medelhavsområdet, kring Persiska Viken och Röda Havet träffades i Aten den 26 0ch 27 januari 2002.
Deltagarna framhöll att det är den israeliska ockupationen som ligger bakom våldet i Palestina.

Framgång för Kuba

I NKP:s tidning Friheten har återgivits ett tal som Fidel Castro höll den 2 november 2001 . Här följer ett kort sammandrag.
Fidel började med att erinra om att Kuba som följd av upplösningen av den socialistiska gemenskapen i början av 1990-talet har genomgått en mycket hård tid med kraftig ekonomisk nedgång.

Årets LL- demo.

I år, den 13 januari, hölls som alla andra år en demonstration i Berlin till minne av Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht (LL) som den 15 januari 1919 mördades av polisen, på order av den tyska socialdemokratiska regeringen.
Rosa och Karl var med att grunda det tyska kommunistpartiet KPD (idag DKP).

Svensk kolonialpolitik.

Norra Sverige och dess kust är återigen utsatt för giriga blickar, en bohuslänning är beredd att satsa drygt 50 miljarder kronor på vindkraftverk efter norrlandskusten. 2 700 vindsnurror ska helt förändra landskapsbilden. Från att ha varit en vacker oförstörd natur så kommer området att domineras av dånande skramlande vindsnurror som helt tar bort de naturliga ljuden från trädens sus och havets brus,

Öppet brev om lönebidragsanställdas lönevillkor.

SKP i Piteå har från sitt årsmöte den
11 jan 2002 skickat ett Öppet brev till Fastighetsanställdas Förbund, Kommunal-arbetareförbundet (Lantarbetarna) och Handelstjänstemannaförbundet beträffande lönebidragsanställdas lönevillkor.

Verksamheten i SKU- Malmberget 2001.

Medan år 2000 var året då allt tog fart för SKU Malmberget och allt bara rullade på allt fortare, så kan man säga att 2001 var prövningens år.
Många medlemmar flyttade från kommunen, andra tappade intresset för politik och en del försökte distansera förbundet från partiet.

 

Arbete åt alla!

Regeringen hävdar med stolthet att arbetslösheten har pressats ner under
4-procentstrecket. Men det är inte sant! Visserligen stämmer det att antalet arbetsplatser har ökat under nuvarande mandatperioden, men det är långt kvar
tills jobb år alla är förverkligat.

 

Dra lärdom av historien:
Stoppa USA:s krigspolitik !

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

I jultider är det nog inte bara barn som blir snällare och uppriktigare utan också gamla gubbar. Kanske är det någon naturlig, atmosfärisk påverkan vid den här tiden på året. Vad vet jag? För min del tar det sig uttryck i att jag gärna vill erkänna att jag kan ha svårt att fatta vissa saker. Som t.ex. hur det kan bli billigare för stat och kommuner att anlita privata företag istället för att göra jobben i egen regi.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU