Värva EN abonnent till Riktpunkt!

Pengar - eller rättare sagt brist på pengar - har alltid varit ett problem för kommunistiska partier och tidningar. Riktpunkts ekonomi har blivit särskilt hårt drabbat i år, vilket har lett till att utgivningen av tidningen har blivit något oregelbundet.
Du kan hjälpa oss lösa detta problem och samtidigt sprida viktiga nyheter till fler människor - om du värver EN ny abonnent!
Ty om varje nuvarande abonnent värvar EN till, så fördubbla vi både Riktpunkts intäkter och antalet abonnenter, praktiskt taget över en natt.
Därför uppmanar vi alla våra läsare: värva EN ny abonnent till Riktpunkt, med abonnemanget inbetalt senast den 30 november 2001. Varje nytt abonnemang gäller till den 31 december 2002.

I sammanhanget kan vi berätta en legend från Persien som är flera tusen år gammal. Kungen av Persien ville ha ett nytt tidsfördriv, vilket gjorde att en av hans tjänare uppfann schakspelet. Kungen var mycket nöjd, och frågade vad tjänaren ville ha som belöning.
- Det räcker om kungen tar ett schackbräde och lägger ett vetekorn på första rutan, två korn på andra rutan, fyra på tredje rutan, åtta på fjärde, och så vidare, upp till den 64:e rutan.
- Är det allt som du vill ha? frågade kungen.
- Detta är allt, sa tjänaren.
Kungen satte i gång. Det dröjde inte längre innan han upptäckte att det inte fanns tillräckligt med vete i hela riket för att uppfylla tjänarens önskemål.
Vi håller oss till en början till andra rutan - värva EN ny abonnent till Riktpunkt nu!

PRENUMERERA PÅ:

Nej till krig och terrorism!

Herren i Vita huset har ställt världen inför alternativet:
”Den som inte är med oss är emot oss”. Av alla kompromisslösa, onyanserade uttalanden som Washingtons maktelit under de senaste veckorna slungat ur sig är detta det med den mest hotfulla och allvarliga. Ja eller nej till USA:s politik, till USA:s krig avgör om du får leva eller om du ska dö. USA som allena rådande måttstock och beslutsfattare över krig eller fred i hela världen – naturligtvis i namn av frihet och demokrati! Vad har det med demokrati att göra?

Ekonomisk terrorism styr världen.

Vi är här idag därför att vi fördömer krig och terrorism. Men det finns både fysisk och ekonomisk terrorism.
Vi bör alla vara medvetna om att västvärlden med USA i ledning under många decennier har bedrivit fysisk terror, direkt eller indirekt, inte bara i Vietnam, Indonesien och Öst Timor, utan också i hela Latinamerika, i Karibien, i Angola, Mozambique och andra delar av Afrika, i Irak, mot palestinier och i Jugoslavien.

Den som inte lärt sig historien är dömd att upprepa den.

Nu händer det igen. Bomber faller och raketer avfyras från amerikanska och brittiska flygplan, efter de sedvanliga uttalandena från högre ort om att civila mål inte skall träffas, att endast militära anläggningar kommer att angripas, med kirurgisk precision.
Men civila mål träffas ändå, precis som i Irak, Jugoslavien, Panama, Grenada och andra nationer som har blivit föremål för terrorbombning från USA.

Krig är djupt rotat i det kapitalistiska systemet.

Angreppet på Afghanistan innebär en humanitär katastrof. Alla som på ett eller annat sätt stöder detta angrepp - oavsett om de är politiker eller journalister - är lika skyldiga som de som beordrar det, och de som fullbordar ordern.

Kriga inte för min döda mans skull.

Medan världen såg på med skräck och misstro, stupade min man, Craig Scott Amundson, den 11 september i tjänsten i Pentagon.
Det är en fruktansvärd och smärtsam upplevelse att förlora min man, 28 år och far till två små barn. Hans död är också en del i en oerhörd nationell förlust och jag tröstas när jag vet att så många delar min sorg.

Mjältbrandshotet.

Spridningen av mjältbrandsbakterier och risken för en oöverskådlig katastrof har skapat panik och oro i hela västvärlden. Vem det än är som står bakom detta hot, så är det omänskligt och fullständigt oacceptabelt.

Putins farliga spel.

Rysslands stöd för USA:s krig har på många håll väckt förvåning.
President Putin har inlett hektiska aktiviteter för att komma med i den ”världsomspännande koalitionen mot terrorismen” bakom det amerikanska stjärnbaneret.

Folket i storpolitikens korseld.

När den sovjetiska regeringen 1979 beslöt att tillmötesgå den afghanska regeringens upprepade hemställan om militär hjälp i försvaret av Afghanistan, så var detta en naturlig följd av de militära samarbetsavtal som alltsedan Oktoberrevolutionen förelegat mellan de två länderna.

Antiterrorismpetition i amerikansk anda.

I dessa svåra ögonblick både för USA och övriga världen är det hög tid att sätta stopp för terrorism. Ska det vara i samma anda som förmedlas från USA låter det kanske så här:

Indiens KP (M) fördömer USA:s krig

och den indiska regeringens stöd för USA-kriget. Regeringen har oombedd erbjudit USA samarbete och bistånd. Värre än så, regeringspartiet har inbjudit USA att intervenera, vilket står i direkt motsats till Indiens intressen.

Krigsförbrytaren vill diktera ”mänskliga rättigheter”.

Representanthuset i USA:s kongress antog den 6 september ”lagen om mänskliga rättigheter i Vietnam”. Lagen tvingar alla internationella finansiella institutioner att vidta åtgärder mot Vietnam. Genom lagstiftningen lägger man sanktioner mot Vietnam.

Klarspråk!

”Tiderna med det yttersta förtrycket är oftast tider då det är mycket tal om stora och höga ting”, skrev Bertolt Brecht en gång. Och han krävde mod att tala om så ”låga och små ting” som maten och boendet för de arbetande, om maskiner och billiga fodermedel, om utbildning för de ovetande. Man skulle undersöka ”om inte svälten och ovetandet och kriget framkallar svåra missbildningar”.

Vilka terroristorganisationer kan misstänkas för attacken mot USA?

Anfallet mot USA är en komplex akt av terrorism som med sin styrka, organisation, sin logistiska nivå och annat knappast kan ha utförts av vilken som helst organisation i världen. Den planerades under minst ett år, kostade enorma summor och måste ha haft minst 200-300 medverkande.

Försäkring av sjuka ingen lönsam ”produkt”.

Skrotningen av det som kallats det svenska välfärdssystemet pågår på alla samhällsområden. Enligt en nyligen lagd rapport från Konsumenternas försäkringsbyrå nobbar de stora försäkringsbolagen ca 25 procent av dem som söker teckna en sjukförsäkring i syfte att täcka upp de brister som försämringen i de allmänna sjuk- och olycksfallsförsäkringar inneburit.

Levande? – Nej, döende landsbygd.

Slagorden om den levande landsbygden känns igen ifrån förra valrörelsen och ifrån olika politiska partiers program. Men knappast från verkligheten.
Vad har hänt på den levande landsbygden efter valet 1998., t ex i Gällivare?

Kaos i sjukvården i Hälsingland Pensionärsföreningar protesterar.

Nu skall hela länets hälso- och sjukvård ses över. Sjukvårdsproblemen i Hälsingland har behandlats stegvis i flera omgångar. Efter nedläggningen av sjukhuset i Söderhamn och stora neddragningar i Bollnäs, Hudiksvall och Ljusdal med katastrofala följder får nu Landstingsstyrelsen ett förslag från socialdemokraterna och vänstern att göra en ny storutredning över länets sjukvård."

Aktuellt i Väsby kommun.

Nu ska det bli möjligt för kommunmedborgare att direkt lämna in förslag till fullmäktige.
De får dock ej vara rasistiska eller odemokratiska. Om ett liknande förslag behandlats tidigare under de senaste två åren tas förslaget inte upp.
Dessutom beslutade kommunfullmäktige att 20 procent av bostadsbeståndet i kommunalägda Väsbyhem ska säljas ut.

Från socialistisk paternalism till klassamarbete.

I Ryssland har en ny arbetsrättslagstiftning med graverande försämringar för de arbetande och inskränkta fackliga rättigheter i första behandling piskats igenom duman – och det med hjälp av ledande funktionärer inom ”Rysslands federation av oberoende fackföreningarna” (FNPR). Man undrar vad det är för slags fackförening som hjälper till att såga av den gren den själv sitter på.

”Kamrat Michel”.

I början av sommaren medgav Frankrikes socialistiske premiärminister Lionel Jospin att han länge varit aktiv i en s.k. trotskistisk organisation, Internationella Kommunist-organisationen, OCI.
Det har visserligen tidigare gått rykten om Jospins medlemskap, fast Jospin har då förnekat det och sagt att man förväxlat honom med hans bror.

Carl Bildts ignorans.

Den förre moderatledaren Carl Bildt uttalade sig i lördagens kvällssändning av aktuellt, där han bland annat ondgjorde sig över vissa symboler som förekom under den demonstration anordnad av koalitionen mot krig och terrorism, som tidigare på lördagen gick från Slussen i Stockholm till Mynttorget.

Från Västkusten
- LITE NYTT

Jag har tidigare berättat om att socialdemokraterna och Vänsterpartiet vid senaste valet fick majoritet i kommunfullmäktige i Uddevalla. Därmed blev det slut på samarbetet mellan (s) och (m).

Hans brott var att han gjorde revolution, angrep privategendomen och led nederlag.

Det tar emot att kalla franska revolutionens Maximilien Robespierre (1758-1794) liberal. Demokrat och borgerlig revolutionär passar bättre.
Robespierre försvarade det enskilda ägandet, men inte som oförytterlig, helig rättighet, utan som en relativ rätt. I december 1792 i en debatt om svälten i Paris, säger Robespierre följaktligen.

För ett år sedan lades tidningen Arbetet ner
Hur ska arbetarrörelsen sprida sitt budskap?

Berlinmuren kunde rivas, Vaclav Havel blev president i dåvarande Tjeckoslovakien, vi kan flyga till månen och Henry Kissinger fick Nobels fredspris.
Allt detta kunde hända, men det var mindre sannolikt att den socialdemokratiska tidningen Arbetet kunde läggas ner.

 

 

 

 

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU