Värva EN abonnent till Riktpunkt!

Pengar - eller rättare sagt brist på pengar - har alltid varit ett problem för kommunistiska partier och tidningar. Riktpunkts ekonomi har blivit särskilt hårt drabbat i år, vilket har lett till att utgivningen av tidningen har blivit något oregelbundet.
Du kan hjälpa oss lösa detta problem och samtidigt sprida viktiga nyheter till fler människor - om du värver EN ny abonnent!
Ty om varje nuvarande abonnent värvar EN till, så fördubbla vi både Riktpunkts intäkter och antalet abonnenter, praktiskt taget över en natt.
Därför uppmanar vi alla våra läsare: värva EN ny abonnent till Riktpunkt, med abonnemanget inbetalt senast den 30 november 2001. Varje nytt abonnemang gäller till den 31 december 2002.

PRENUMERERA PÅ:

S-kongress utan röda fanor.

Socialdemokraternas kongress är över. Mona Sahlin säger att hon går runt i ett lyckorus. Lotta Gröning däremot beskriver sitt parti efter denna kongress som en amöba som vill vara alla till lags, som saknar ideologi och som har gett upp ambitionen att förändra samhället. Men Göran Persson blänker som solen, alla medier intygar ju att han har stärkt sin ställning.

Byggherrarnas attack.

Som Riktpunkt i tidigare nummer berättat så var den avtalsrörelse som Svenska Byggnadsarbetareförbundet gick igenom i våras mycket märklig. Byggnads motpart Byggindustrierna (BI) gick då ut stenhårt och krävde i stort sett att Byggnads skulle lägga ned sin verksamhet. Något som naturligtvis gjorde Byggnads förhandlare rasande. När så Byggnads efter två dagars strejk vann en förkrossande seger var det många som höjde på ögonbrynen och undrade vad det var som hände.

Ska USA ha ensamrätt att definiera
Vad är terrorism?

Efter attackerna mot World Trade Center och Pentagon den 11 september 2001an tog FN:s säkerhetsråd på USA:s uppmaning ett par resolutioner som direkt ingriper i ländernas rättsväsen och som världen nu skall följa. Enligt resolutioner från den 12 och 28 september måste länderna i FN vidta en rad åtgärder för att, som det sägs, hindra terrorism, bl.a. se till att terroristers bankmedel och andra tillgångar spärras.

Världsekonomin i kris - krigsindustrin mår bra.

Det är bara tio år sedan vi fick höra att “kapitalismen har vunnit” och en ny världsordning har inträtt, bärande med sig välstånd och evig lycka för hela jordens befolkning. Men den nya världsordningen har i verkligheten blivit en katastrof för de flesta människor i såväl Östeuropa och den forna Sovjetunionen som i övriga länder.

Ett krig planerat sedan länge.

När någon anmärkte för den ansvarige för 1964 års slutliga rapport från Warrenkommissionen Allen Dulles, som var en tidigare Wall Street-jurist och avskedad CIA-chef, att rapporten innehöll dramatiska uppgifter som talade för att Lee Harvey Oswald egentligen inte hade handlat ensamvid Kennedymordet den 22 november 1963, då lär Dulles ha svarat: ”Det amerikanska folket läser inte ”.

Vad är likheten mellan Tony Blair och Mulla Mohammad Omar?

Frankrikes samarbetsminister Charles Josselin besökte Libyen under sista veckan i oktober och träffade överste Muammar Ghaddafi. Enligt tidningen Le Monde diskuterades bl a samarbete mot terrorism.
Ghaddafi har fördömt attackerna den 11 september bara några timmar efter de ägt rum, men anser inte att de motiverar en koalition mot terrorism med USA som ledare. Han menar att kampen mot terrorism får inte vara selektiv.

Kontentan av terrorism.

Om man inte kommer till rätta med lögnerna om orsakerna bakom terrorismen kommer det terrorkrig som vi nu har dragit igång säkert att fortsätta till det förstör oss. Vi är inte terroristernas mål för att vi står för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter utan för att vår regering förvägrar detta till folken i Tredje världen, vars naturtillgångar eftertraktas av våra multinationella företag.

Bushs läromästare?

Visst, folket vill naturligtvis inte ha något krig. Det säger sig självt. Men det är trots allt landets ledare som bestämmer politiken och det är alltid en lätt sak att dra med sig folket. Allt man behöver göra är att säga till dom att de är attackerade och sedan fördöma pacifisterna för att de saknar all patriotism och dessutom utsätter landet för fara ”.

Sänkt socialbudget betalar kampen mot ”terrorismen”
En trollstav för de mest reaktionära

Attackerna mot World Trade Center har föranlett Bushregeringen att flytta fram sina positioner på en rad områden i USA.

Med kolonialherrars mentalitet.

Den tyska regeringen vill under alla omständigheter delta i USA:s krig i Afghanistan. ”Äntligen” ska landet åter få spela en ”internationell roll”, kräver kansler Schröder och gjorde saken till förtroendefråga i parlamentet. Men det finns motstånd mot militariseringen i Tyskland, främst i östra delen. Medan 60 procent av invånarna i gamla BRD stödjer USA:s krig, är mer än 60 procent i Öst strikt emot.

I globaliseringens spår.

Terrorism är organiserade våldshandlingar som väcker skräck och fasa, ofta i politiskt syfte och av mindre grupper. Alltså, den kan vara ett utryck för politisk kamp genom individuell terror; den kan betyda frihetskamp (befrielsekamp) mot främmande herravälden, men också ett lands terror mot något annat land och folk för att påtvinga sina värderingar och makt, och därmed tilltvinga sig olika slags vinster. Det finns, alltså, något som kan betecknas som statsterrorism. Båda är i högsta grad kriminella. Men det finns vissa skillnader.

USA:s krig mot terrorism – terrorism i sig.

Jag lyssnade nyligen på Makedoniens ambassadör i Sverige. Han var gäst hos Jugoslavien-kommittén här i Sverige. Inget av det han sa var okänt för mig. Enda skillnaden var att samma sak hördes av en representant för en stat som tillhört forna Socialistiska republiken Jugoslavien, en ny stat som helhjärtat stödde USA:s angreppskrig mot nuvarande Jugoslavien. Denna nya stat, Makedonien, fick ”plötsligt” i våras samma problem som Jugoslavien tidigare,

Slobodan Milosevic inför ”domstolen” i Haag:
Jag försvarade mitt folk mot terrorism som Clinton stödde

Jugoslaviens f d president Slobodan Milosevic har den 29 oktober för tredje gången framträtt inför ICTY, den s.k. krigsförbrytardomstolen för f.d. Jugoslavien. Milosevic provocerar, Milosevic fortsätter att trotsa domstolen, säger domaren och repeterar medierna. Ingen av dem återger kärnan i Milosevics försvarstal, nämligen att Jugoslavien försvarade sig mot terrorister och att dessa agerade med USA:s stöd.

Svart blir vitt - vitt blir svart.

Usama bin Laden var USA:s bundsförvante i kampen mot Sovjetunionen. Nu jags han av samma USA som dess värsta fiende. Talibanerna skapades med USA:s hjälp för att bekämpa Sovjetunionen - nu skyr USA inga medel för att bomba bort dem från Aghanistan. Pakistans militärregim var alldeles nyss USA:s fiende, bojkottbelagd och bekämad som ”skurk” - nu är samma regim USA:s närmaste allierade.

Norsk tidning rapporterar mörkläggning i USA -
Svenska medier är tysta.

I ett TV-program från BBC som visades tidigt i november berättade flera journalister att Bush-regeringen håller på att blockera FBI-undersökningar om länkar mellan olika terroristgrupper och bin Laden-familjen, Bush-familjen, CIA och regeringen i Saudi Arabien.
Bl a visar sig att 11 medlemmar av bin Laden-familjen, som var i USA då World Trade Center och Pentagon attackerades, kunde lämna landet från flygplatsen i Boston (!) några dagar senare utan att ens förhöras av FBI.

Svenska folket har gått på en stor bluff

De senaste 20 åren har näringslivets framtidsprofeter lyckats få en majoritet av svenska folket att tro på sagan om den ”utvecklande konkurrensen” och ”småföretagens tillväxtförmåga”, Kjell-Olof Feldt, nyliberalen som torpederade löntagarfonderna, var pionjären, banbrytaren.

Hur ska en kvinna vara?

Talibanerna bombas bort i Afghanistan. Inte ens renläriga muslimer i Sverige gillar talibanernas politik, den är för fundamentalistisk.
I Afghanistan finns inte så många skolor, och pojkarna premieras när det gäller utbildning. Kvinnor ska gifta sig och skaffa barn, helst ett rikt giftermål förstås. De får gå klädda i blå burqor, vi ser dem nu på TV:n. Det är antagligen för att skydda dem från att attrahera främlingar.

Samma problem i Väsby som Gällivare.

Annika El Mourabit Olsson berättade i förra Riktpunkt om utförsäljningen av det kommunalägda bostadsbeståndet i hennes kommun.
Även i Gällivare arbetar kommunpolitikerna intensivt med att avyttra kommunalägda enheter. Socialdemokraterna och vänsterpartisterna är eniga om att riva moderna bostäder i det kommunalägda fastighetsbolaget ”Top-bostäder” och att sälja ut kommunägda fastigheter för att klara årets budgetunderskott om ca 50 miljoner kronor.

Kommunalpolitiskt tålamodepå upphällning!

Socialnämnden i Arvidsjaur har fått nog av att administrera regeringens nedskärningspolitik. Riktpunkt har vid flertal tillfällen påtalat konsekvenserna av den sparpolitik som kommunerna påtvingats, där verksamheter som är statens skyldighet vältras över på kommunerna med reducerad kostnadstäckning eller t o m utan kostnadstäckning alls. Vården, skolan, omsorgen och kommunikationerna är kostnader som fått och fortfarande får kommunerna på knä.

Fackligt nej till olaglig registrering.

Med anledning av IB – SÄPO:s och nazisternas registreringar av fackligt aktiva beslöt Gruv 4:ans medlemsmöte i Malmberget på förslag av Sten Hansson och undertecknad (båda SKP) att uppdra åt Gruv 4:ans styrelse att fördöma dylika registreringar och att uttala sig till de politiska partierna att inte blanda sig i den fackliga verksamheten. Medlemsmötet beslöt enhälligt enigt förslaget.

Från Västkusten
- LITE NYTT

Året var 1913. I USA fanns en företagare som grubblade över – hur öka vinsten. Varför skall arbetet rätta sig efter arbetarnas takt – nej arbetarna skall självklart rätta sig efter takten på företagets behov av snabbare och större vinster, Henry Ford hade uppfunnit ”löpande bandet”. Löpande band vid biltillverkning blev en internationell metod.

Hälsofrämjande personalpolitik.

Gällivare kommunfullmäktige har i september beslutat uppdra åt personalutskottet att utarbeta i samverkan med de fackliga organisationerna en arbetsmiljö- och rehabiliteringspolicy för kommunens anställda.
I debatten som föregick hävdade vänsterpartisten Ove Haarala och socialdemokraten Veine Backman, tillika huvudskyddsombud i LKAB, betydelsen av friskvård för de anställda med motion och gympa.

Kuppförsök i SKU

På rikskonferensen som SKU höll i Stockholm hade vi delade meningar om SKU:s stadgar och vår syn på vårt moderparti SKP. En minoritet som förespråkade ett närmande till trotskistiska värderingar led nederlag, liksom dom gjorde ifråga om vårt ungdomsförbunds förhållning till SKP.

Asbestskadades förening protesterade i försäkringskassan.

En delegation från föreningen Asbestkamp 85 har överlämnat en protestskrivning med 840 namnunderskrifter. Protesten gäller avslaget som Väinö Pietikäinen fått på sin arbetsskadeanmälan från försäkringskassan i Stockholm med hänvisning till ett läkaruttalande som hävdar att hans asbestlunga beror på ”flitigt bastubadande”. Detta utlåtande ses av föreningen som öppen diskriminering.

Stoppa kriget!
USA/Nato ut ur Afghanistan!

Vi kräver fred och nationell suveränitet för Afghanistans folk!
Alla krigshandlingar riktade mot Afghanistan måste omedelbart upphöra.
Bakom påståenden om rätten till självförsvar och kampen mot terrorismen fullföljer nu USA med stöd av en rad industriländer och genom utpressning av tredje världen sitt krig som syftar till total kontroll av ett av världens mest strategiska områden.

Sänd din jul- och nyårshälsning till Riktpunkt!
Rutor fr.o.m 50 kr.
Sista inlämningsdag fred 7 dec.
Tel. 08-735 86 40,
fax 08-580 148 90
SKP, Box 1566, 171 29 Solna
redaktionen@skp.se (no spam!)
PG 421 5384-1

Stoppa kriget!
USA/Nato ut ur Afghanistan!
För en självständig, fredsfrämjande svensk utrikespolitik!
Ut ur EU - Nej till EMU!

 

 

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU