PRENUMERERA PÅ:

RIKTPUNKT 1-01

Med bl.a.
EU-cirkus i otakt med folket.
En näve mot folket.
Aprilväder på den ekonomiska horisonten.
Nya tider.
Varför ligger Sverige så lågt om ”Balkansjukan”?
Stora protester i Grekland mot NATO och EU.
Från Västkusten- Lite Nytt

RIKTPUNKT 2-01

Med bl.a.
Privatisering ger trygghet åt de redan trygga.
EU-armé och Natolänk.
Finnmark som Natos övningsfält
Varför ett nytt språk inom armén?
Nya uppgifter - nya soldater.
FN varnar albaner.
Kostunica utan val - en önsketanke
Presidentval och klasskamp i USA.

RIKTPUNKT 3-01

Med bl.a.
Insyn och öppenhet på EU:s slaktbänk .
Svensk vapenexport fördubblades.
Kollaps för privatisering.
Poängen med främlingslegionen.
Racak - en rapport för galleriet.
Brottstribunalen i Haag.
Ett år med Putin som Rysslands president.
Israel ut ur Palestina!

RIKTPUNKT 4-01

Med bl.a.
”Demokrati och öppenhet” enligt EU-direktiv..
EU:s goda namn och rykte.
Svenska officerare ska bli tvungna att slåss utomlands.
Försvagad medborgarrätt.
Trollord Globalisering.
Bryt marknadens diktatur!
Ur led är tiden.
Terrorism och profit i saligt förbund

RIKTPUNKT 5-01

Med bl.a.
Ett första steg - ut ur EU!
Civil olydnad.
Byggnads varslar om strejk - Knallpulver eller dynamit?
LO som lönepolis.
USA har problem - i Asien och hemma.
Transnationella monopol - globaliseringens drivande kraft.
Kostunica.
Alibi för brottet.

RIKTPUNKT 6-01

Med bl.a.
Sverige ut ur EU! Nej till EMU!
Spelhålan.
Ekonomisk terrorism.
500 miljoner arbetsplatser saknas.
Byggindustrierna gav upp.
EU och kapitalismens kris.
”Glöm svenska modellen för social rättvisa”
Kuba ska tillverka billig AIDS-medicin.

RIKTPUNKT 7-01

Med bl.a.
Vem kväver demokratin?
Från Göteborg till Genua.
"Våldet var en organiserad provokation".
Vänd dem inte ryggen!
Vad ska vård och omsorg kosta?
Hårt ekonomiskt oväder.
Sista tangon med kapitalismen?
Nato-provokation i Kaukasus.
Hur man leder får till slaktbänken

RIKTPUNKT 8-01

Med bl.a.
Inte flexibilitet utan stabilitet!
Poliserna fick extrabonus för våldet i Göteborg.
USA tränade italiensk polis inför Genua.
NATO invaderar Makedonien.
Ramsey Clark anklagar Haagtribunalen.
Washington finansierar etnisk krig på Balkan.
Svarta fläckarnas Vitbok.

RIKTPUNKT 9-01

Med bl.a.
Nej till krig och terrorism!
Bofors kanoner till Indien.
Kamrat Michel.
Klarspråk.
Den som inte lärt sig historien är dömd att upprepa den.
Krig är djupt rotat i det kapitalistiska systemet.
Kriga inte för min döda mans skull.

RIKTPUNKT 10-01

Med bl.a.
S-kongress utan röda fanor.
Ska USA ha ensamrätt att definiera - Vad är terrorism?
Världsekonomin i kris
Ett krig planerat sedan länge.
Kontentan av terrorism.
En trollstav för de mest reaktionära.
I globaliseringens spår.
Jag försvarade mitt folk mot terrorism som Clinton stödde.

RIKTPUNKT 11-01

Med bl.a.
Ska vi låta oss terrorisera av Bushs ”kamp mot terrorismen”?
Öppna famnen för Persson i USA.
Militärdiktatur.
Kosovo – tvättmaskin för svarta pengar.
10 000 döda i Kandahar.
Skola på arabiska - segregationen växer.
Det danska valet i november 2001.
Liberalismens stöveltramp.
Sverige lär tories högerpolitik.

 

Tillåt inga försämringar av våra demokratiska rättigheter!
Kamp mot terrorism är kamp för stärkt demokrati.
Utred polisskotten i Göteborg och manipuleringen av bevismaterial!

Nej till EMU

UT UR EU

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU