Från Västkusten
– LITE NYTT

Vid årsskiftet övertar Sverige ord förandskapen i EUs ministerråd.
Det kommer att innebära en mängd möten i Sverige – stora möten, inte så stora möten och små möten. Över 50 sådana sammankomster räknar man med. Och det blir självklart dyrt för vårt land. Så jag har funderat över att föreslå, att man engagerar TV för någon gala för att samla in pengar, så att jag och andra kunde ringa in pengar, så att jag och andra kunde ringa och skänka våra tusenlappar för att hjälpa Persson och Lindh. De själva är ju inget vidare på ekonomi – inte ens om de anlitar Mona Sahlin – det visar affären i Sydafrika.

4 procent
4 procent har blivit Perssons favorituttryck. Arbetslösheten har gått ner till den procenten. Fast då räknar man inte all arbetslöshet, bara den s k öppna arbetslösheten. Att arbetslösheten i själva verket är betydligt högre, det bryr man sig inte om.
Men det är ändå märkligt att sossarna är så nöjda med sina 4 procent. Jag kommer ihåg en valrörelse för många år sedan. De borgerliga menade att man kan acceptera en arbetslöshet på 3 procent. Då gick socialdemokraterna till våldsamma angrepp på de borgerliga. Tänka sig– 3 procent arbetslöshet. Kände man inget ansvar för människorna!
Och nu är det jättefint att ha 4 procent arbetslösa och dessutom de i åtgärder. I Uddevalla är exempelvis den öppna arbetslösheten 4,9 procent men det finns också 4, 9 procent i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Förbannad 64 åring
Vi var säkert många som instämde med den 64-åring som i TV visade sig vara förbannad. Han hade jobbat sedan han var 14 år. Nu har han gått arbetslös i två år. Men nu hade han satts att praktisera i en idrottshall för att utbilda sig till vaktmästare. Han skulle inte hinna bli klar innan han gick i pension så det torde inte vara någon som helst mening med att utbilda honom. Han förstod att han var ”ett offer” för de 4 procenten.

Demokrati i Uddevalla
I förra numret av RiktpunKt hade jag ett avsnitt om det utmärkta manifest som S– och V– majoriteten publicerade efter valet 1998. I Uddevalla skulle nu bli demokrati – i varje fall inom kommunpolitikens område. Jag kunde notera i ett inlägg i lokaltidningen att det hade i varje fall inte märkts på de gångna två åren.
Men nu har det bildats en DEMOKRATIGRUPP i kommunen. En representant från varje i fullmäktige representerat parti ingår i gruppen. I en annons i tidningen Bohusläningen beskriver man hur gruppen arbetar och hur verklig demokrati skall uppnås i kommunen. Så här uttrycker sig gruppens sammankallande(s): ”Vi skall först och främst utreda förutsättningarna på vilket sätt dialogen mellan innevånarna som användare av kommunala tjänster och kommunen kan förbättras”.

Vänsterpartiets demokratisyn
Vänsterpartiets representant i demokratigruppen – Evy Gahnström – säger så här: ”Gruppen skall lyfta fram olika frågor utifrån medborgarperspektivet. Det är oerhört viktigt nu när människorna upplever att avståndet mellan beslutsfattare och kommuninnevånarna ökar. Genom att öka engagemanget i konkreta frågor är vår förhoppning att intresset för politik skall öka och därigenom intresset för demokratin.”
Jag säger som Henrik Tikkanen en gång sa: ”Nu har jag fått all information. Nu vill jag veta vad i helvete det är frågan om?”.
Det tycks svårt med demokrati. Om gruppen utifrån medborgarperspektivet skall utreda förutsättningarna på vilket sätt dialogen mellan invånarna som användare och kommunen. Så måste jag erkänna att jag får nog vänta till gruppen avgivit någon form av rapport innan jag fattar vad demokrati kan vara. Det är sant ––– åldern tar ut sin rätt. Men man skall aldrig ge upp. Något stort kanske kommer av gruppens arbete.

Nytt feministiskt parti
Enligt förslag till nytt partiprogram skall socialdemokraterna nu också bli ett feministiskt parti. Nu är det två partier i samverkan i regeringen. Då kan väl alla kvinnor räkna med att de skall i varje fall inte drabbas av en dålig politik. Men så är det ju nu. De som farit mest illa av de senaste årens politik är just kvinnor och i synnerhet ensamstående kvinnor med barn och relativt låga inkomster. Så säger statistiken om konsekvenserna för olika grupper i Sverige. Vi får väl se vad som händer. Jag tror att vi kan vara stolta över att vara ett parti för kvinnor och män – unga och gamla – alla arbetande.

God jul och gott nytt år
Varje år har jag en snäll period nu några vekor före jul. Jag räknar med tomtens ålder och därmed allt sämre minne. Så lite snällhet så där strax före jul brukar räcka. Jag får julklappar som alla andra inom familjen. Och jag är glad i julklappar så jag glömmer aldrig mina snälla veckor.

Ni som eventuellt läser min ruta– ni kanske inte behöver tänka på ett par speciella veckor. Jag gratulerar er. Ha det så bra.
Olof Nilsson