PRENUMERERA PÅ:

Kan folket enas så segrar det

”Vi måste kämpa med all vår kraft och enas över hela världen i ett motstånd mot herraväldet och exploateringen. Makten ligger hos folket. Kan folket enas, segrar det.”
I en intervju ger Ramsey Clark, som var justitieminister i USA i slutet av 1960-talet, sin syn på världsläget, ett år in på det nya årtusendet.

Jämnt börsval i USA.

Är det fler som tänkt på hur man har kunnat följa turerna i presidentvalet genom att se reaktionen hos de två amerikanska aktiebörserna, traditionella Dow Jones och moderna Nasdaq?
Bilden är entydig. När någon domstol sagt att Bush bör vinna har Dow Jones gått upp en bit och Nasdaq ner. Och när en domstol sagt att det är Gore som skall vinna har det varit tvärtom: Dow Jones ner en bit men Nasdaq upp.

”Vem gagnar det?”

Aktuellt inlägg i debatten - skriven 1913 av V.I.Lenin
Det finns ett latinskt uttryck, ”cui prodest?”, ”vem gagnar det?”. När det inte genast framgår vilka politiska eller sociala grupper, krafter eller storheter som förfäktar vissa förslag, åtgärder etc, så bör man alltid ställa frågan ”vem gagnar det?”.

EU kan bli ännu hemligare.

Nästan varje svensk känner till vår offentlighetsprincip. Den innebär att alla medborgare har rätt att få ta del av allmänna handlingar, dvs. alla de dokument som finns hos staten, myndigheterna och kommunerna.
Rätten skyddas av tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. Där sägs också att offentlighetsprincipen syftar till att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning.

Fega politiker.

Nedmonteringen av den offentliga sektorn, bl a vården och omsorgen, började under den borgerliga regeringen men genomfördes med socialdemokraternas goda minne.
I mitten av 90-talet kulminerade besparingarna. Vardagen i vården präglas fortfarande av åtstramningar och osäkerhet. Följderna av besparingarna underblåste ett allmänt missnöje i alla yrkeskategorier av den offentliga sektorn.

Vänner och kamrater i Havanna.

Man påstår att det finns ingen privilegierad klass i Kuba. Men detta är fel. Det är fullständigt klart att barnen i Kuba utgör en väldigt privilegierad klass, sa en 91-årig amerikan på första dagen av den Andra världskonferens för vänskap och solidaritet, som ägde rum i Havanna 10-14 november i år.

Vapen för en Ny Världsordning.

Den viktiga debatten om den globala uppvärmningen inom FN:s ram ger oss inte hela bilden av klimatförändringen. Växthuseffekten är förödande för ozonlagret. Men jordens klimat kan också modifieras med en ny generation av sofistikerade ”icke-dödliga vapen”. Både USA och Ryssland har nu uppnått kapacitet att manipulera klimatet.

Sedan sist ....

Utbytta teser – Bo Lundgren ”bekämpar klassamhället”
Cyniker och hycklare ”besvikna” över miljökonferens-fiasko.
Egentligen vill jag börja med Jugoslavien – ett land som sitter som ett kycklingben i nyordningens hals. Fortvarande. Låt oss minnas: ”det internationella samfundet” (!?) inledde sanktioner mot Jugoslavien, hotade och isolerade landet, bombade det suveräna Jugoslavien och bröt därmed mot alla gällande internationella lagar och konventioner samt FN:s stadgar

Natokriget en lukrativ affär - för vissa.

Svenska storföretag står i kö för att få vara med och tävla om den jugoslaviska marknaden. I samband med att statsminister Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh besökte Belgrad skrev FinansTidningen (FT), 21.11.2000 att miljardkontrakt står på spel när landet nu ska byggas upp igen. ABB och Ericsson ligger bra till. Extra draghjälp fick de av statsminister Göran Persson.

Öppet brev från ett fosterbarn till sin fostermoder

Första gången man såg henne tyckte man, och så även jag, att hon var så vacker. Många av mina bröder och systrar talade om för mig att det var en falsk skönhet, men jag ville inte tro på det; uppfostrad som jag var att alltid tänka med eget huvud, skulle jag bilda mig en egen uppfattning.

Normalisera relationerna med Jugoslavien!

Sedan Jugoslavien fått en ny president och de politiska partierna i Serbien enats om en ny regering har betydande lättnader i sanktionerna mot Jugoslavien genomförts av USA och EU. Jugoslavien har också beviljats återinträde i FN, OSSE och andra internationella samarbetsorgan.

Kommunisterna segrade i Ustí nad Labem.

I Tjeckiska Republiken genomfördes den 12 nov. för första gången landkretsval, som skulle ge de nybildade landkretsen dess författningsmässiga organ.
Valdeltagandet var endast 34 procent. I ingen av kretsarna kunde något parti vinna absolut majoritet.

Parodi på demokrati!

Presidentvalet i USA är ett politiskt narrspel av hög dignitet. 50 procent av USA:s befolkning bojkottar valet, röstmajoriteten av de deltagande i valet förlorar till s.k. elektorer som inte uttrycker majoritetens syn utan kan utse den kandidat till president som erhöll minst röster i valet.

Människan i centrum.

Låt oss börja vår betraktelse på samma sätt som sagorna gör och då avser jag ej de litterära och inte politikers imaginära verklighetsbeskrivningar i valtider. För nog påminner de rader som Västerås stadsarkitekt Sven Ahlbom en gång nedtecknade i Svenska stadsmonografier idag om en saga. Eller ska vi hellre kalla det en vision?

MIN STAD

Männskor sover på trottoarerna i min stad,
snackar revolution på barerna i min stad.
Andra ägnar sig åt religion
och vi bögar retar alltid nån i min stad, min stad.
Männskor tigger av turisterna i min stad
några hotas av nazisterna i min stad.
Det finns vapen lite här och var,
för det tar ingen ansvar i min stad min stad

Har psykiatrireformen misslyckats?

Psykiatrireformen trädde i kraft år 1995. Det var en följd av psykiatriutredningen som startade 1989.
Den innebär att kommunerna har ansvar för att ordna sysselsättning, träfflokaler och stöd i boendet samt gruppboenden för psykiatriskt färdigbehandlade patienter som vårdats i minst 3 månader.

Fem böcker om psykoanalys.

För en hel del år sedan bevistade jag en föreläsning om Sigmund Freud, en av förgrundsfigurerna i psykoanalysens tillkomst. Om jag inte helt misstar mig var det året innan Arnold Ljungdals bok Marxismens världsbild utkom 1947, en bok som intog sin självklara plats bland fåtalet skandinaviska författare som ställt sig uppgiften att närmare presentera Marx´idéarv.

KPRF höll kongress.

Första veckan i december höll KPRF - Ryska Federationens Kommunistiska Parti - sin VII. Kongress och omvalde generalsekreterare Gennadij Ziuganov.
KPRF är en av världens största och mest inflytelserika kommunistiska partier i världen i dag och förtjänar därför också vår uppmärksamhet. Den följande artikel publicerades i Unsere Zeit strax före kongressen.

”DE NYA NÄSTAN- PATRIOTERNA”

Fienden i Moskva har besegrats.
”Ondskans imperium” finns inte mer, borta är muren i Berlin. Det kalla kriget är historia, marknadens frihet råder överallt. Det är bara antikommunismen som inte har dött – tvärtom. Vad är de rädda för, de nya antikommunisterna?
Marknadsglobalismens offer, de fattiga i det forna östblocket, i tredje världen? Ikeas och Hennes & Mauritz barnarbetare i Asien?

Demokrati.

Det finns ord som används dagligen utan att man reflekterar nämnvärt över dem.
Men inget ord i världen används oftare på falska grunder och vanställs mer än ordet demokrati.
Ursprungligen föddes detta ord av det antika Greklands filosofer som begrepp för folkstyre och folkmakt. Men i nuläget betyder det oftast raka motsatsen. I de antika filosofernas tankar inkluderade ordet en regering som väljs folket, för att tjäna folket och utöva makten med folket.

Organisation i kris

Komrev AB har på revisorernas uppdrag granskat socialnämndens verksamhet. Granskningen skall beskriva och bedöma om nämndens verksamhet gällande äldreomsorg bedrivs på ett effektivt och tillfredsställande sätt.

Korta arbetstiden!

Denna artikel är skriven inför mötet med EU:s arbetsmarknadsministrar som kommer att hållas i Luleå 15-17 februari nästa år. Den är undertecknad av representanter från Luleå LS-SAC, Rättvisepartiet Socialisterna, SKP, SKU, Ung vänster, SUF-Luleå och Elevkampanjen.

Antifacklig rörelse.

Vänsterpartiet i Gällivare visar nu återigen den antifackliga inställning som tidigare i år kommit till uttryck vid första maj manifestationen. Då vägrade Vänsterpartiet att tillsammans med den samlade fackföreningsrörelsen deltaga i ett gemensamt firande.

Rapport från SKP Norrbottens distriktsstyrelsemöte.

Distriktsstyrelsen i Norrbotten höll sitt höstmöte i Överkalix med ett femtontal deltagare. Vid mötet diskuterades en reorganisation av Kalix KAK, där man fastslog att bilda en interimstyrelse till årsmötet. Sune Kauppinen blev vald till sammankallande.

Gatustrid i Malmö.

Seattle, Prag, Nice... - allt oftare och allt hårdare drabbar demonstranter och polisen i hop i regelrätt gatukrig. EU vill i fortsättningen skyddar sig mot folkets vrede genom att lägga alla toppmöten i Bryssel, där det finns permanenta säkerhetsanordningar.
Även i Sverige har klimatet hårdnat. SKU diskuterar händelser och sammanhang.

 

Vi önskar alla
en God Jul och
ett Gott Nytt År
i kampen för social utveckling,
demokrati, fred och socialism
Sveriges Kommunistiska Parti
Partistyrelsen

Kortisar.

Lågan brinner
Den låga som för evigt skulle brinna i det minnesmonument som det jugoslaviska folket byggde i Belgrad för Natobomningarnas offer har släckts, rapporteras det.

Natos nästa mål: finansiera oppositionen i Vitryssland

 

 

Nog med nedskärningar
och försämringar!
Nej till EMU - Sverige ut ur EU!
Inga svenska krigsinsatser
med EU och Nato!

 

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Vid årsskiftet övertar Sverige ord förandskapen i EUs ministerråd.
Det kommer att innebära en mängd möten i Sverige – stora möten, inte så stora möten och små möten. Över 50 sådana sammankomster räknar man med. Och det blir självklart dyrt för vårt land. Så jag har funderat över att föreslå, att man engagerar TV för någon gala för att samla in pengar, så att jag och andra kunde ringa in pengar,

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU