Lågan brinner
Den låga som för evigt skulle brinna i det minnesmonument som det jugoslaviska folket byggde i Belgrad för Natobomningarnas offer har släckts, rapporteras det.
Det var någon som gjorde det medan man ”inrättade demokrati i landet”, skriver dagstidningen Novosti.
För att inte genera affärsmännen från Väst som nu flockas i Belgrad, var ryktet.
Fast så snart den släcks, är det någon som omedelbart tänder lågan igen.
DM

Natos nästa mål: finansiera oppositionen i Vitryssland
Som den ryska tidningen Kommersant skriver har Natos talesman Jamie Shea – välbekant från presskonferenserna under bombkriget mot Jugoslavien – i utvärderingen av erfarenheterna från Balkan kommit till slutsatsen att Nato nu bör ge finansiellt stöd åt oppositionen mot Vitrysslands president Lukasjenko. Enligt Kommersant har Shea redan skridit till verket och mött representanter för den vitryska oppositionen.