Rapport från SKP Norrbottens distriktsstyrelsemöte

Distriktsstyrelsen i Norrbotten höll sitt höstmöte i Överkalix med ett femtontal deltagare. Vid mötet diskuterades en reorganisation av Kalix KAK, där man fastslog att bilda en interimstyrelse till årsmötet. Sune Kauppinen blev vald till sammankallande. I inledningsskedet skall Kalix KAK omfatta de närliggande orterna Övertorneå – Överkalix – Haparanda och Kalix.

Martti Nikumaa och Kerstin Tuomala rapporterade från det finska kommunvalet (se RP nr 8 ) och rapporten diskuterades ingående.
Även förhållandena i Norrbotten diskuterades livligt. Befolkningsminskningen samt problemområden skola- vård och omsorg fick svidande kritik beroende på den förda regeringspolitiken som socialdemokratin, vänsterpartiet och miljöpartiet ansvarar för. Styrelsen ansåg att kommunerna blivit i grunden lurade med det ökade kommunala självstyret med statsbidrag, som framställts som tillskott i demokrati. Det utlovade statsbidraget har sedermera urholkats genom att man sänkt bidragsnivåerna under förevändning av det sparandet som alla vid det här laget borde känna till resultatet av.
Distriktsstyrelsen uppdrog åt Gun Isaxon och Bror Wennström att formulera ett uttalande mot de försämringar som pågår i Norrbotten. Det ska spridas flygblad om den anpassningspolitik som Norrbottens läns landstings- och kommunalpolitiker ägnar sig åt för närvarande i syfte att tillfredsställa regeringen.

Även socialdemokraternas förslag till partiprogram väckte en viss nyfikenhet. DS konstaterade att Tony Blairs labourpolitik verkar intressantare för socialdemokraterna än de svenska arbetarnas intressen. Med andra ord innebär programförslaget en fortsatt högervridning av poltiken.
Distriktsstyrelsen beslöt att ägna ett större intresse åt socialdemokraternas programarbete, i första hand av den anledningen att det snart borde stå klart för det svenska folket att ett annat politiskt alternativ än den social-liberala feminismen som nu erbjuds och som är uttryck för att socialdemokratin samtidigt vill anamma vissa idéer från folkpartiet och från vänsterpartiet för att konkurrera om väljarröster.

En rapport från kommunisternas Nordkalottkonferens i finska Kolari under sommaren godkändes. Nästa års konferens ska enligt planerna genomföras i Ryssland. Sune Kauppinen fick distriktets fortsatta uppdrag att ansvara för samarbetet på Nordkalotten.
Även SKU-arbetet värderas av styrelsen som framgångsrikt, och distriktet skall även i fortsättningen ge stöd till ungdomarna efter bästa förmåga.
Distriktsstyrelsen ansåg att det kommunistiska alternativet kan skönja en ljusnande horisont, trots kommunismens alla dödgrävare runt omkring oss.
Bror Wennström