Antifacklig rörelse

Vänsterpartiet i Gällivare visar nu återigen den antifackliga inställning som tidigare i år kommit till uttryck vid första maj manifestationen. Då vägrade Vänsterpartiet att tillsammans med den samlade fackföreningsrörelsen deltaga i ett gemensamt firande. Till bilden hör att det var en historisk vändpunkt eftersom socialdemokraternas monopol i årtionden för första gången bröts genom att LO-sektionen i Gällivare inbjöd alla progressiva krafter att på lika villkor delta i 1:a maj firandet. Men vänsterpartiet anordnade en egen demonstration.
Vänsterpartiet tackade nej med motiveringen att man inte deltar i sossarnas och LO-sektionens gemensamma manifestationer. Men det verkar gå alldeles ypperligt för samma Vänsterparti att tillsammans med sossarna dela på makten i Gällivare kommunalpolitik och att bedriva aktivt samarbete med den socialdemokratiska regeringen.
Populism och opportunism verkar vara Vänsterpartiets honnörsord som även omsätts i aktiv handling. Den handlingen förs till torgs av Vänsterpartiets kommunalpolitiker Botolf Brandebo. Han uppmanar de kommunalanställda att lämna Kommunalarbetarförbundet. Istället för att mobilisera de anställda att ta kamp för sina berättigade krav och anställningsförhållanden tycker han att man ska ställa sig utanför facket!
Det hör till bilden att Botolf Brandebo är en före detta gruvarbetare och facklig aktivist under den tiden. Numera är han pensionär och ser ut att ha glömt sitt förflutna. Han verkar skämmas för sin fackliga tid och i gengäld inför de kommunalanställda vilja framstå som en ädel kämpe utanför den fackliga rörelsen.
Syftet är nog inte solidariteten med och intresset för de kommunalanställda. Brandebo har tillsammans med övriga vänsterpartister under de senaste året aktivt medverkat i att försämra anställningsvillkoren, i nedskärningar, personalminskningar och i övrigt satt Gällivare kommun i en ohållbar situation. Det har lett till befolkningsminskning, export av ungdomar, rivningsraseri av hundratals bostäder etc.
Botolf Brandebos utspel kan bara ha ett syfte och det är att vid valet år 2002 få fortsatt förtroende för att försämra villkoren för de kommunalanställda och få mandat att fortsätta avvecklingen av Gällivare kommun.
De politiska köttgrytorna hägrar!
Bror Wennström