Korta arbetstiden!

Denna artikel är skriven inför mötet med EU:s arbetsmarknadsministrar som kommer att hållas i Luleå 15-17 februari nästa år. Den är undertecknad av representanter från Luleå LS-SAC, Rättvisepartiet Socialisterna, SKP, SKU, Ung vänster, SUF-Luleå och Elevkampanjen.
Den totala arbetslösheten var i september i år enligt krisbörsen i LO-tidningen 13,5 procent. Vad vi undertecknade kan minnas har varken denna siffra eller någon på liknande nivå rapporterats i pressen. Arbetslöshetsrapporternas kalla siffror har alltid förringats av någon politiker eller herre från AMS som talat om att allt går så bra, så bra…

Påtvingat
Självfallet blir statistiken lite bättre när man lägger tonvikten i rapporterna på den öppna arbetslösheten och bortser från alla de som är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Åtgärdernas utveckling går mot att bli allt mer påtvingade och till att hålla ner siffrorna. Framförallt den nyligen införda Aktivitetsgarantin (även kallad Agan) är en sådan tvingande åtgärd. Möjligen skapas nya arbeten genom att tillmötesgå arbetsköparlobbyns krav på ”flexibili-sering” av arbetsrätten och anställningstryggheten. Men vad är det för arbetsmarknad som blir resultatet? En arbetsmarknad där arbetare har blivit fråntagna sina lagliga möjligheter att agera för bättre anställningsvillkor och löner – där det är arbetsgivaren fritt att antaga och avskeda arbetare. Det tjänar bara kapitalägarna på. Den politik som strävar efter att uppfylla kapitalets krav är arbetarfientlig. Arbetslöshetssiffror pressas ned med räkneoperationer, deportering och tvångsarbeten för att hålla den politiska eliten kvar vid makten samtidigt som alla dolt arbetslösa fortfarande är tillgängliga för arbetsköparna att välja och vraka bland. Att välja och vraka bland efter behov och när man nyttjat möjligheterna att lättare göra sig av med misshagliga arbetare.
En outsinlig källa är det och sen får herrarna på AMS tala om arbetskraftsbrist bäst de vill.
Vårt förslag för att få ner arbetslösheten är att vi istället delar på de jobb som finns genom en generell arbetstidsförkortning. Detta skulle minska arbetsskadorna och utbrändheten på arbetsplatserna, samtidigt som nya anställningar skulle skapas.

Mot kapitalet
I Luleå har medlemmar i olika organisationer bildat ett nätverk som förbereder aktiviteter när de europeiska ländernas handelsministrar samlas i Luleå 15-17 februari nästa år. Det finns planer på att arrangera en Nordkalottmarsch som ska samla folk från hela Nordkalotten till en demonstration i Luleå, mot massarbetslöshet och social utslagning – mot ett kapitalets Europa.
En budkavle kommer att gå genom Norrland och delar av Finland i syfte att informera om aktionen och den inhumana politik EU för. Ett offentligt möte kommer inom kort att hållas i Gällivare/Malmberget. Demonstrationen I Luleå är bara en i ledet av de som kommer att möta EU-politikerna under Sveriges år som ordförandeland.
SKU återkommer med rapporter kring Nordkalottmarschen