Uttalande från Jugoslavienkommitténs medlemsmöte 30 nov 2000

Normalisera relationerna med Jugoslavien!

Sedan Jugoslavien fått en ny president och de politiska partierna i Serbien enats om en ny regering har betydande lättnader i sanktionerna mot Jugoslavien genomförts av USA och EU. Jugoslavien har också beviljats återinträde i FN, OSSE och andra internationella samarbetsorgan.
Lättnaderna är viktiga för folket i Serbien, som lidit under följderna av bombkriget och handelssanktionerna. Jugoslavienkommittén välkomnar dessa förändringar.
I Kosovo har en omfattande etnisk rensning genomförts under Kfors beskydd och FN:s säkerhetsråds resolution 1244 kränks systematiskt och medvetet av västmakterna. Nyligen har också väpnade terroristattacker genomförts mot serbiska områden längs gränsen till provinsen Kosovo.
Natoländerna fortsätter att upprätthålla vissa sanktioner mot Serbien och kräver att ledande politiker ska ställas inför den Internationella Brottstribunalen för före detta Republiken Jugoslavien (ICTY) i Haag. Denna domstol har vägrat behandla brottsanmälningar mot de angripande Natoländerna och saknar den legitimitet och oväld som krävs för en opartisk prövning.
Jugoslavienkommittén ser som viktiga uppgifter att verka för att alla återstående sanktioner mot Jugoslavien ska upphöra, att västmakterna ska betala krigsskadestånd till Jugoslaviens återuppbyggnad,
att den humanitära hjälpen till Jugoslavien kraftigt ska utökas,
att bistånd till landet inte ska förbindas med politiska, ekonomiska eller militära krav,
att FN:s säkerhetsråds resolution 1244 om Kosovo respekteras samt
att Sverige och övriga EU-länder bidrar till en varaktig och stabil fred på Balkan på FN-stadgans grund med full respekt för Jugoslaviens suveränitet.