Kan folket enas så segrar det

”Vi måste kämpa med all vår kraft och enas över hela världen i ett motstånd mot herraväldet och exploateringen. Makten ligger hos folket. Kan folket enas, segrar det.”

I en intervju ger Ramsey Clark, som var justitieminister i USA i slutet av 1960-talet, sin syn på världsläget, ett år in på det nya årtusendet. Intervjun gjordes i början av oktober 2000, strax före högerkuppen i Belgrad och den avslöjande kollapsen av det amerikanska presidentvalet. Den publicerades ursprungligen i en jugoslavisk tidning och återges i Riktpunkt med tillstånd av Clarks organisation, International Action Center.

Sedan förstörelsen av det internationella samfundets bipolära struktur har USA haft huvudrollen på den politiska scenen. Vad är egentligen USA:s politiska strategi mot Europa? Och vad är USA:s roll i händelserna som utspelas i Jugoslavien?
USA:s politik efter det kalla kriget är komplicerad och omfattande. Den syftar till att dominera och utnyttja internationella organisationer för att främja USA:s ekonomiska och geopolitiska intressen. I politiken ingår också att göra om Nato till en ställföreträdande militärpolis för globaliseringen och för ett amerikanskt herravälde över världsekonomin.

Vad ligger bakom upplösningen av Jugoslavien? Inre eller yttre förhållanden?
Jugoslaviens stora tragedi under 1900-talets sista årtionde beror inte på någon enskild ledare. Nedmonteringen av Jugoslavien var planerad. Jugoslavien är ett av de få länder i världen som egentligen grundades på en idé. De flesta länder kommer mest till av maktskäl. Men bakom Jugoslavien finns en idé: att med all mångfald, med alla mänskliga problem och fattigdom, så kan man bara uppnå suveränitet genom sammanhållning, genom en federation. Man insåg att det var enda sättet att uppnå en självständig ekonomisk utveckling i enlighet med egna intressen och utan utländsk exploatering.
Och Jugoslavien visade att idén kunde fungera, även under de oerhört svåra förhållandena under det kalla kriget och mellan de båda världskrigen. Det var enda möjligheten att ge befolkningen där ett värdigt liv. Men Jugoslavien nedmonterades alltså avsiktlig. Och landet fortsätter att brytas sönder av USA och andra utländska intressen som vill söndra och härska ekonomiskt. De vill utnyttja landets resurser, dess befolkning, dess marknader. Och konsekvensen har blivit en mänsklig katastrof. Från Slovenien till Makedonien.
Vad som krävs är en större federation på Balkan där inte bara det sex före detta republikerna skulle ingå. Men även dessa republiker upplöses nu. 90 procent av handeln och ekonomin i de sex republikerna var intern 1990. Ingen av republikerna kan ensam klara av att överleva som en stark självständig nation.
Av många skäl är Jugoslaviens sönderbrytande en tragedi, och tragedin är inte över än.

Vilken roll hade Pentagon i destabiliseringen och den slutliga upplösningen av den socialistiska federala republiken Jugoslavien?
Pentagon är den militära grenen i USA:s politik. Den bestämmer inte politiken, men den verkställer denna.
En av Pentagons mera direkta roller var folkmordsbombningarna av Jugoslavien. Det var Pentagons flyg där uppe i luften. Ett fåtal plan var kanske brittiska eller från något annat Natoland. Men i stort sett var Pentagon ensamt ansvarigt för flyget och för de utvalda målen liksom för förödelsen och de många dödade människorna.
Fast Washington ville ha med Nato som ett paraply. Man ville med detta skydda sig om ilska skulle riktas mot USA. Man ville ha ungdomar från europeiska Natoländer som stridskraft på marken. Clinton vill ju inte att amerikanska soldater skall råka illa ut. Det skulle kunna leda till gatuprotester. På så vis kunde Pentagon utöva aggressionen mot Jugoslavien och orsaka omfattande ödeläggelse utan att några amerikaner egentligen förolyckades.
Detta är lätt när ens plan flyger så högt att de knappast går att träffa. Man slåss inte på marken men skickar missiler och flygplan som bombar civila mål. Det var en hissnande katastrof för Serbien och Montenegro och för den del av Serbien som är Kosovo. Det var en katastrof för hela folket där. Alla led.
Det har funnits en avsiktlig politik - och Pentagon spelade sin roll här - att uppvigla muslimer mot ortodoxa kristna serber. Planen var att få slaver och muslimer – trots att muslimerna i Serbien egentligen också är slaver - att slåss mot varandra, och det är en av de stora farorna. I Bosnien led både muslimer och ortodoxa serber hemskt, och inga hade någon fördel av det i Kosovo. Med en sådan politik har man kommit långt. Det fanns 25 miljoner i Jugoslavien 1990, och nu finns det i Montenegro och Serbien bara runt 11 miljoner. Och nu försöker man genom yttre krafter försöka få Serbien att delas i tre eller fyra olika nationaliteter.

Vad anser ni om Natos expansion in i Östeuropa och också in i f.d. sovjetiska republiker?
Nato är en av de allra farligaste internationella organisationer som finns. Den består av de stora koloniala makterna, rika länder och nästan bara vita ungdomar som fortfarande bara är en liten del av jordens befolkning. Natoländerna har de största och rikaste arméerna och de mest avancerade vapnen och teknologin, främst från USA. Nato är ett hot mot majoriteten av jordens befolkning, de vackra mörkare människorna och andra. Nato verkar bestå av naturligt födda dödare när man ser med vilken okänslighet de släpper loss sin teknologi.
Jag minns hur en kolumnist i New York Times talade om förra årets bombningar. Jag tror han exakt återgav vad Pentagon och Nato sagt: ”Ge upp eller vi kommer att förstöra er. Om ni vill bombas tillbaka till 1990, 1750 eller 1372 så kan vi göra det, välj själv vilket år det skall bli. Det är bäst ni ger upp för annars utplånar vi er.”

Finns det något som kan rättfärdiga att världens starkaste länder angriper Jugoslavien?
Så klart inte. Inte Jugoslavien eller något annat land. Om vi inte kan hitta länder som gör motstånd kommer våra förhållanden och vår framtid att bli en mänsklig katastrof. Se hur lång tid det har tagit för andra länder att stödja Irak.
Jugoslaverna vet bättra än andra vad det innebär när ens land utsätts för ett högteknologiskt och fullständigt luftbombardemang. Irak ödelades med 110.000 luftuppdrag, 88.500 ton bomber vilket motsvarar 7,5 Hiroshima. Men få länder ställde upp för Irak. Bara nu de allra senaste veckorna har utlandet börja bryta mot den blockad som har dödat en och en halv miljon människor. Blockaden av Irak - om än strängare – består av samma sorts sanktioner som har lagts mot Jugoslavien. USA:s utrikesminister Albright har redan sagt att sanktionerna mot Jugoslavien inte kommer att upphöra ens om landet får en ny regering såvida inte alla USA:s krav blir uppfyllda.
Det har varit tio dödliga år för Irak. Och först nu kan vi se att Frankrike, Ryssland, Jordanien och Förenade Arabemiraten flyger läkare och förnödenheter dit för att hjälpa det lidande irakiska folket.
Vi måste vända oss till nationer överallt, särskilt till världens fattigare nationer. Och ena oss mot denna sorts aggression.

Vad anser ni om den internationella krigsförbrytartribunalen för Jugoslavien i Haag?
Åtalen mot Milosevic och andra jugoslaviska tjänstemän väcktes ju vid tribunalen. Det är ett olagligt organ. Om man vill ha en värld som styrs utifrån principer och lagar måste tribunalen försvinna. FN-stadFgan tillåter ingen internationell brottstribunal som är inriktat uteslutande på ett land eller vissa länder. Säkerhetsrådet har inga befogenheter att skapa en sådan domstol, vars syfte är att vara ett jaktredskap för USA. Det är krig med andra medel. Inget annat. De länder som sammankallade FN, inte minst segrarna efter andra världskriget, skulle aldrig ha gjort det om man kunde drömma att FN skulle ha en internationell brottstribunal där de kunde ställas till svars. De har inget emot att åtala andra, men de tänker inte bli åtalade själva. Det är därför som USA vägrar tillträda den internationella konvention som nu håller på utarbetas. En konvention kan vilket land som helst gå med i. Men FN kan inte skapa en internationell krigstribunal. Det måste i så fall ske genom att länderna på vanligt sätt kommer överens om det, alltså genom en konvention. Men USA vill inte underteckna en sådan konvention, inte ens överväga saken.

Offentliga förhör om Natos krigsförbrytelser mot Jugoslavien har förekommit runt om i världen. Kan ni säga något om vad som är syftet med detta?
Jag har varit med att ordna genom International Action Center i New York en lång rad offentliga förhör över hela världen för att ta upp bevis om krigsförbrytelserna mot Jugoslavien. USA åtalades tillsammans med Storbritannien, Tyskland och de andra Natoländer som röstade för Natos inblandning eller som hjälpte till med vapen eller flygbaser och annat understöd i angreppet mot Jugoslavien.
Bevis samlades in från hela världen, också från Jugoslavien. Åtalen prövades av domare från många länder, lekmän som inte utsetts av några regeringar. Alla befanns skyldiga till åtalen. Man tillämpade Nürembergprinciperna om brott mot freden, om krigsförbrytelser och om brott mot mänskligheten. Det gällde också brott mot Genevekonventionens förbud mot angrepp av civila - att låta civila bli direkta angreppsmål – och förbud mot angrepp av viktiga civila samhällsinrättningar och kraftverk och liknande anläggningar. De åtalade befanns skyldiga till i stort sett alla krigsförbrytelser som finns.

Hur kan man stoppa den internationella laglöshet som vi nu ser?
Det är uppenbart att det inte finns något enkelt sätt. Men det betyder inte att kampen är hopplös. Aldrig i historien lär makten har varit så koncentrerad till en så liten del av jordens befolkning, särskilt i USA. Det har aldrig funnits en sådan maktkoncentration och ett sådant monopol på militär teknologi och sofistikerade vapen. Det gäller också kärnvapen och kapaciteten att utplåna hela befolkningar. Inte heller har kommunikation någonsin tidigare varit så monopoliserad.
USA:s kontroll av internationell massmedia är egentligen något helt nytt. Den är förödande. Folk inte vet vad de skall tänka. De uppmuntras inte att tänka, de får inga fakta. USA kan sträcka sig in i ett land och hjärntvätta folket där. Man kan bli demoniserad utan att ha fått möjlighet att försvara sig. Och sanningen kan man inte hitta på en TV-skärm. Så vi lever egentligen under ett fruktansvärt makt- och kommunikationsmonopol. Och också under den ekonomiska makt som gör de rika rikare och de fattiga fattigare.
Det kommer att kräva enormt mod och uppoffring samt stor uppfinningsrikedom och disciplin. Men vi måste organisera oss och enas. Vi måste kämpa med all vår kraft och vi måste enas över hela världen i ett motstånd mot herraväldet och exploateringen. Makten ligger hos folket. Det är bara fråga om vilja. Om förståelse, mod, engagemang och uppoffring. Kan folket enas, segrar det.

Vilken roll hade massmedia under kriget?
USA:s och Natos bombningar av Jugoslavien var förödande, men egentligen var nog västmakternas massmedia mera skadlig. Det är häpnadsväckande vilken makt storföretagens media har när det gäller att bestämma opinionen - i USA, Västeuropa och andra delar av världen - och effektivt demonisera det serbiska folket, särskilt serberna i Jugoslavien.
Det tar lång tid att bli kvitt fördomar. När de väl har slagit rot är de svåra att bli av med. I USA inpräglades rasfördomarna för att rättfärdiga slaveriet. Och fortfarande verkar det vara svårare att slänga ut rasismen än att rensa i trädgården. Människor med afrikanskt ursprung i vårt land har demoniserats precis som serberna. Och rasisterna finns fortfarande överallt. Massmedia skapar fördomar och ”demoner” bara genom att upprepa samma historia. Natt efter natt på TV och radio. I tidningarna och överallt annars.
Inne i Serbien och Montenegro kan man se vilken söndrande effekt massmedia hade och hur demoraliserande det kan vara att upptäcka vad andra säger om en. Jag var där före bombningarna. Jag kunde själv se effekten av sanktionerna och vilken effekt på folk det hade när de kunde se på utländsk TV vilka fördomar som där piskades upp mot dem. Det får folk att tro att man är ensam i världen, att ingen älskar en. Men många, många älskar Jugoslavien. Vi älskar folket där. Vi minns hur modigt det har varit. Vi vet. Och vi inspireras av dess ursinniga motstånd och styrka. Hur det gjorde motstånd mot nazisterna. Och vilket pris det fick betala för det. Massmedia kan få en att tvivla till och med på sin egen själ och inre styrka. Men det betyder inte att denna splittringstaktik kommer att fungera hur länge som helst.

Hur bedömer ni FN:s roll i den Nya Världsordningen?
Jag hoppas att FN kan bli självständigt och kan handla mera objektivt. Vi behöver ändå organisationen. Just nu är FN inte mycket mer än USA:s fånge. Fast det behöver inte förbli så. Det är skadligt för alla att FN har utvecklats såsom skett, också för folket i USA. Man inser det när man upptäcker vad ens land har gjort, och fortsätter att göra runt om i världen. Då måste man verkligen försöka göra motstånd för att gnistan inte skall släckas. Det gör ju också att man som amerikan lever farligt. Det blir allt svårare för amerikaner att resa ut i världen. Vi blir inte mottagna med öppna armar på så många ställen.
Vi måste alltså arbeta för att göra FN mera effektivt. Som vi såg i Jugoslavien är FN mera självständigt än Nato. USA vände sig inte till FN såsom man gjorde med Irak. Det gick inte att ena FN i aggressionen mot Jugoslavien. Det gick däremot lätt att ena Nato. Men samtidigt fick Nato bryta inte bara mot sin egen stadga utan också mot FN-stadgan. Hur som helst, FN borde aldrig ha tillåtit vad som hände. Vi behöver alltså ett reformerat och självständigt FN. Säkerhetsrådet bör avskaffas och FN bör vara självfinansierat. Så länge FN är beroende av bidrag från USA kommer organisationen att ha svårt att fungera. Den vet aldrig om den har pengar eller inte.

Hur skulle ni beskriva politiken med sanktioner och fullständig internationella isolering av de länder som vill bestämma sin egen framtid? Och vilka konsekvenser har en sådan politik?
Vittomfattande och allmänna sanktioner som slår ned ett lands ekonomi är inget annat än ett massförstörelsevapen. Sanktionerna slår först och hårdast mot de fattiga. De leder till folkmord. Om man inte kan se detta i Iraks fall, då är man helt blind. Sanktionerna har där dödat mer än en och en halv miljon människor. Mest barn. Sedan gamla. De som är sårbara på grund av sjukdom eller svaghet och som behöver näring dör först..
Den kontroll man kan utöva genom att bara hota med sanktioner är i själva verket större än vad som kan uppnås genom sanktionerna. Man kan terrorisera ett land bara genom att hota med sanktionsvapnet. Folk vill inte lida så som de sett andra lida.
Det är nödvändigt att vi förbjuder användningen av ekonomiska sanktioner. Man kan egentligen aldrig lägga sanktioner mot ett rikt land. Där skulle man bara skratta åt det. Där finns ju tillräckligt med livsmedel, bränsle och allt annat som är nödvändigt. Man kan inte ha sanktioner mot ett land som kan skaffa de varor och tjänster som behövs från annat håll. Bara ”svaga” länder - de som inte kan göra militärt eller ekonomiskt motstånd - kommer att bli offer för sanktioner.

Hur ingår Jugoslavien i den nya politiska plan som det s.k. internationella samfundet har för sydöstra Europa?
Jugoslavien passar USA:s - och delvis också övriga Natoländers - geopolitiska planer just för att landet ligger där det ligger, på en strategisk plats. USA:s och Natos plan är att regionens länder skall delas upp och underkuvas. Om de delas blir de lättare att kontrollera och utnyttja. Och därmed får de en framtid i större fattigdom. Per capita inkomsten i de sex f.d. republikerna är idag mindre än hälften av vad den var för tio år sedan. Det är ännu värre i Serbien och Montenegro. Förhållandena är allmänt sett de samma i hela Östeuropa. Vi får inte låta oss luras. Det är idag ekonomiskt värst i Bulgarien. Många tror att det går bättre i Polen, men också där är per capita inkomsten 40 procent lägre än vad den var tidigare, kanske ännu mindre. I Ryssland är inkomsten 30 procent lägre än 1990. Detta är en verklig mänsklig katastrof.
Det är uppenbart att den nya koncept man har för Balkan är att söndra, utnyttja och utarma. Det kommer inget riktigt bistånd bara för att ett land ger med sig och uppfyller USA:s och IMF:s krav. Det visar vad som hänt andra länder när USA fått lov att bestämma. Det gäller för lilla Grenada, för Panama, Vietnam, Nicaragua och varje annat land. Länderna har ändå trakasserats eller fått förbli under sanktioner och har utarmats ännu mera.

Hur ser ni på de krav som ledarna har i Montenegro om att ”omdefiniera relationerna” i Jugoslavien?
Egentligen kan bara de som är direkt berörda bestämma saken. Själv så anser jag bestämt att om det inte finns en stark federation som omfattar inte bara Montenegro och Serbien utan också i vart fall alla de sex f.d. republikerna, så kommer regionen att förbli fattig. Den kommer att domineras av utländska intressen, särskilt när det gäller ekonomin. Regionen kommer att drabbas av våld, särskilt mellan muslimer och slaver. Det finns mer än 300 miljoner slaver i världen, och vi har sett hur andra avsiktligt sätter igång våldsamheter mellan slaver och muslimer, som nu uppgår till en miljard. Vi har sett detta i Afghanistan, Dagistan och Chechenien och i några av de huvudsakligen muslimska republikerna i de södra delarna av f.d. Sovjetunionen. Och så klart i Bosnien, Kosovo och över hela Balkan.
Utan enighet, sade vi amerikaner i vår egen revolution, ”kommer vi antingen att hänga ihop eller hängas var för sig”.

Kosovoproblemet som ett sätt att destabilisera Jugoslavien, var det skapat av USA och Tyskland?
Jugoslaviens hela sammanbrott orsakades av yttre krafter. Det rör sig om olika krafter, men de två främsta angriparna var Tyskland och USA. Det har lett till en mänsklig katastrof för regionen. Kosovo, som nu är ockuperat av Nato, kunde sett fram emot ett liv i fred, med materiell tillväxt, och att få utveckla sin befolkning och naturrikedomar för sitt eget bästa. Så kunde det ha blivit. Nu kan man inte hitta någon som har fördelar av vad som hänt. Om man tillhör UCK så kanske man just nu tror att man nått toppen. Men toppen på vad och till vilken kostnad? Hur många i familjen fick sätta livet till? Hur många hem förlorade dina vänner? Hur länge tar det innan du har ett normalt liv igen, om du någonsin får det? Och var det ett mänskligt sätt att göra det på?
Tiotusentals serber, romer och andra har rensats etniskt från Kosovo, under den mäktiga ockupationsarmén vakande ögon. Det visar att Nato inte intervenerade av några humanitära skäl. Att påstå det är bara hyckleri.

Var Rambouilletavtalet en acceptabel lösning på problemet i Kosovo? Tror ni att Jugoslavien hade kunnat hindra aggressionen genom att godta avtalet? Vilken är Daytonavtalets främsta effekt? Har avtalet löst problemen på Balkan eller har det inneburit att USA kan behärska territoriet?
Det är sorgligt hur länder och folk trakasseras till avtal som så uppenbart är moraliskt skandalösa. När jag tänker på Osloöverenskommelsen och hur det palestinska folket lider av våldet, till och med mer än jugoslaverna, då brister mitt hjärta. Efter Oslo har det bara varit nedgång för palestinierna. Politiskt, socialt och ekonomiskt. Men en mäktig koalition av starka intressen tvingade dem in i överenskommelsen. Precis så som jugoslaverna tvingades till Daytonavtalet. Sådana avtal, också Rambouillet, är onaturliga ”överenskommelser” som bara underblåser våld. De bryter också mot idén om folkens självbestämmande och suveränitet. Ett land som har en betydande utländsk militär närvaro på sin mark är inte fritt. Det är egentligen en truism. Och båda dessa avtal förutsatte utländska trupper på jugoslavisk mark. Men trupperna borde i stället ut ur länderna, precis som amerikanska pengar borde ut ur ländernas politik. Ifall Jugoslaviens framtid skall bestämmas av att USA finansierar politiska partier där, då kan man lika väl ge upp och direkt sälja landet till General Motors, Coca Cola och Burger King.

Vilken roll spelade USA i upprustningen av Kroatien, Operation Storm som ledde till en serbisk massflykt från Krajina?
Med tiden får vi väl veta mer, men genom Richard Holbrooks självbiografiska bok om den tiden vet vi ändå att även om Washington sade till Kroatien ”gör det inte” så sade Holbrook och andra i Zagreb ”kör ut serberna”. Vilka internationella protester hördes om vad som i själva verket är den största enskilda etniska rensningen på 50 år på Balkan? Inga! Att Krajina rensades på serber ignorerades eller rent av applåderades internationellt. Det är ytterligare ett exempel på Västmakterna använder en kombination av massmedia och våld för att genomdriva sin vilja.

1900-talet har utmärkts av många olika idéer, men de flesta verkar inte ha stannat i historien. Vad säger ni om det?
Befolkningar överallt manipuleras av vissa föreställningar som är helt värdelösa. Det finns ett franskt uttryck som jag alltid gillat. ”Det finns inget så grymt här i världen som när en vacker idé mördas av ett gäng brutala fakta.” Om man ser till fakta, upptäcker man att många föreställningar som lurats på folket är falska och skadliga.
Ta demokrati. Det är ett svårt begrepp. Folk har för sig att USA är världens främsta demokrati. Men USA är inte alls någon demokrati. Det är en plutokrati där pengarna styr. Valen har inget att göra med folkets vilja. De är i realiteten bara en liten tävling mellan olika representanter för plutokratin i jakten på makt. Landets fattiga lämnas utanför. Då talar jag inte bara om de miljarder dollar som lagts ner på politiska kampanjer. USA har gjort av med nästan lika mycket på valet i Jugoslavien som på den egna presidentkampanjen i år. Det är ekonomisk fakta som borde utredas närmare. Du är inte fri om en utländsk makt köper ditt val. Detsamma är sant för oss i USA. Vi kan inte vara fria så länge som rika kapitalister fortsätter att köpa våra val. Och det är naturligtvis just vad de gör. Ni har kanske hört talas om presidentkandidaten Ralph Nader. Han har i åratal arbetat för konsumentintressen, för de fattiga och för miljön. Men han får inte lov att delta i debatterna. Och han kommer att få obetydligt med röster. Om man med demokrati menar att regeringen skall följa folkets behov och intressen, så är USA ingen demokrati trots att man periodvis håller val.

Dessutom har Washington använt val för att ta över andra länder. De stal egentligen Nicaragua från sandinistregeringen genom att pumpa in pengar till oppositionen, samla ihop denna och sedan skicka in dödspatrullerna. Inte helt olikt UCK. De tränades och finansierades för att förstöra byar och döda nicaraguaner. USA sade sedan till dem att om de ville ha fred och ”välstånd så måste de välja oppositionen. Under tiden lämnade man över landets massmedia till oppositionen och denna fick pengar och utrustning. Det fungerade. Oppositionen vann, och nu lever nicaraguanerna i yttersta misär.
Vi försökte också stjäla Angola med valurnorna, genom att missbruka demokratin. Vi sade till Dos Santos regering att den måste hålla val. Sedan förklarade vi för dem att valet inte fick äga rum förrän de hade nedrustat två tredjedelar av armén. De gjorde detta, och regeringen vann ändå valet. Men den USA-stödda oppositionen som leddes av Jonas Savimbi angrep omedelbart militärt och invaderade två tredjedelar av landet, som regeringen fortfarande slåss för att få tillbaka.
Man talar om för oss att det bara finns en ekonomisk idé som fungerar och att det är kapitalismen. Alla länder måste konvertera till kapitalismen och göra vad Världsbanken och IMF beordrar. Man måste privatisera. Man måste öppna upp för ”frihandeln”. Men de länder som har gjort detta, de har blivit fullständigt ödelagda.
I t.ex. Sovjetunionen hade folket förr arbete, bostäder, sjukvård, utbildning, en hygglig ekonomi. Men nu har man förlorat allt. Det finns inget hälsovårdssystem. Skolorna faller samman. De finns bara några få jobb. De har förlorat sina hem. De måste sälja sina privata ägodelar bara för att kunna klara sig. Landet är i en ekonomisk slaskhink.
Det är värre i Ukraina, men också i länder på västra halvklotet. Vi tar ett land som Peru och beordrar det att låna pengar från IMF och privatisera, att göra vad Världsbanken ber om. Men där har de fattiga blivit fattigare och polismakten och militären stöds av Washington.
Vi måste själv ta ställning och bestämma vad som är bäst för våra barn. Och vi måste göra det i strid med den massmedia som försöker övertala oss att det bara finns en väg. Och under det kärnvapenhot och det sanktions- och svälthot som hänger över våra huvuden.
När USA inte kan manipulera val - och man är mästerligt på det - då anstiftar man i stället en militärkupp. Så gjorde man i Guatemala på 1950-talet, i Chile på 1970-talet och i Haiti 1991. Bara för att nämna ett par platser.

Hur utvecklades mänskligheten under 1900-talet? Jag tänker särskilt på folken på Balkan.
Vi har aldrig i mänskligheten historia haft mer våld och ociviliserade handlingar än på 1900-talet. Aldrig tidigare har mänskligheten vållat sig själv sådana katastrofer. Två världskrig, och vapenkapplöpningen under det kalla kriget utarmade folket. Nykoloniseringen av Afrika, Asien och Balkan ledde till blodiga konflikter.
Balkan hade tidigare många problem. Men kulturen var ändå intakt, trots en historia av förtryck under det ottomanska imperiet, det österrikisk-ungerska imperiet och annars. Det var en rik kultur. Folk visste vad och vem man var. Man älskade sina traditioner. Man hade sin konst, musik, litteratur, livsåskådning och tro. Man hade sin egen filosofi. Man kunde sitta på kvällarna på en bro över Drina och tala om livet och kärleken och ting.
Idag är det kaos. Institutioner faller samman. Slumpartat våld. Utarmning och osäkerhet. Men där finns ändå styrka, ett folk och en historia av motstånd. Ifall man kan enas kan man få en del av jorden som är vacker, som kan ge gott om mat, naturrikedomar och andra livsförnödenheter. Om man organiserar ett samhälle kan man själva få använda det. Framtiden är helt i jugoslavernas egna händer, men utan enighet kommer man att vända sig mot varandra.

Vad förväntar ni er av 2000-talet?
Vad vi nu ser är hur de som vill söndra och försvaga underblåser och försöker sprida våld. Se bara på Indien med dess historia och mer en miljard människor, med tamilerna i södern och det ohyggliga våldet där. Den 70 miljoner stora tamilska befolkningen kämpar för att överleva, från Sri Lanka och upp i södra Indien. Och i norr kämpar kashmirer och pakistaner och den indiska regeringen i en av de mest imponerande och vackraste platsen på jorden. Det är svårt att finna någon region där det inte finns en konflikt mellan muslimer och hinduer, mellan tamiler och buddhister. Det är konflikter i hela världen.
I Sydafrika hoppas vi på enighet. Regeringen där lever fortfarande farligt men under sitt nuvarande ledarskap - med många hjältemodiga gestalter - har folket lyckats hålla sitt land samman. Fast i Västafrika ser man blodspillan överallt, i huvudsak understött utifrån. Vi känner alla till Rwanda och kampen om Kongo.
Om man låter utländska regeringar välja ens ledare så väntar svåra tider. Det är just det som har hänt under senare halvan av 1900-talet.
USA valde shahen för Iran. Man satte honom bokstavligen där. CIA skröt med att det var organisationens största framgång någonsin. Shahen härskade i 25 år. Men till slut reste sig folket och kastade ut honom. Mer än 35.000 dödades av shahens USA-tränade soldater och hemliga polis. Så gick det när iranierna lät USA välja vem som skulle leda landet, sedan en demokratiskt vald regering hade störtats.
I Kongo, ett ofantligt land med enorma naturrikedomar, valdes Patrice Lumumba när landet blev självständigt efter kolonialstyret. Men han mördades snabbt. Hans kropp hittades i bakluckan på en CIA-bil. Mobutu kom sedan till makten och mellan 1962 och 1977 plundrades befolkningen. Idag kämpar soldater från tolv länder i Kongo, en del av dem på uppdrag av amerikanska storföretag.
Salvadore Allende valdes till president i Chile. Han var läkare och ville hjälpa de sjuka i ett land som aldrig haft ett hälsoprogram för landsbygden. Han började upprätta ett sådant och vidtog andra progressiva förändringar när USA störtade honom i en kupp som också innebar döden för honom. Allende ersattes med general Augusto Pinochet, en av senare tids främsta småtyranner. Mer än 5.000 chilenare dödades av den USA-stödde diktatorn.
Sedan har vi Jacobo Arbenz valda regering i Guatemala, som störtades av USA. Resultatet blev tiotusentals döda, många av dem med mayaursprung.
Det är fullständigt nödvändigt att folk övervinner skillnader mellan sina samhällen och regioner. Att man i stället enas för att skydda sig mot utländskt herravälde, som bara innebär våld, lidande och fattigdom.

Vad vill ni säga till det jugoslaverna i denna stund?
Det är en kritisk tid för det hjältemodiga jugoslaviska folken. För deras framtid och för hela regionens framtid. Folken har en djup och rik kultur som sväljs av utländska makter, makter som är skickliga att underblåsa inre och yttre våld.
Ni måste enas, det är absolut nödvändigt för era barn. Och för att allt det som tidigare generation har gett er skall kunna överleva. Det hänger på er förmåga att enas och göra motstånd mot de utländska inkräktarna och mot deras herravälde.
Vi lever i oerhört svåra tider, men ni måste stå emot med all er kraft. Bara så kan ni hindra de rika stormakterna i dessas försök att bestämma ert öde: USA, Tyskland och några av era rikare grannar i Europa.
Och ni behöver starkare band med era närmaste grannar och med de fattigare länderna i Östeuropa. Och med hela det slaviska folk som gjorde motstånd mot USA under kalla kriget och som idag fortfarande är USA:s och andra Natomakters främsta fiende.
Med en sådan enighet kan ni segra. Och inspirera oss alla.