PRENUMERERA PÅ:

SAP: ”Mot kapitalism och för marknadsekonomi”

Det föreliggande förslaget till program för det socialdemokratiska partiet innebär att SAP inte bara i den praktiska politiken utan även teoretiskt och visionsmässigt lämnar de sista resterna av socialistiska värderingar.
I SAPs första partiprogram som antogs 1897 lyder anslaget:
”Socialdemokratin skiljer sig från andra politiska partier därigenom, att den vill helt omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation och genomföra arbetarklassens sociala frigörelse,

Säpo väckte blandade känslor.

Ett drygt tusental personer med antinazistiska uppfattningar, bland dem många kamrater i SKP, har under de senaste dagarna fått post från Säpo med upplysning om att de blivit registrerade av högerextremistiksa krafter. Man har hos nazisterna hittat listor på vänsterfolk som upprättats i det säkra syftet att trakassera och skrämma dem som tar ställning mot den växande nynazismen i vårt land.

Kollektivanslutning.

Svenska folket har i många sammanhang fråntagits den demokratiska rätten att själv få välja och bestämma. Det har skett genom att makthavarna pådyvlat folket kollektiva anslutningar. Socialdemokratin i Sverige har en viss förkärlek för denna form av ”demokrati”.
Ett sådant exempel är LO medlemmarnas påtvingade kollektiva anslutning till det socialdemokratiska partiet, som sossarna efter hård och stark kritik tvingades överge, men tanken och idén om tvångsanslutning har för den skull inte övergivits av sossarna, förmyndarskapet fortsätter.

Dåligt underhåll i privatiseringens spår.

Sedan järnvägstrafiken privatiserades i England 1995 har säkerheten gradvis försämrats. Antalet spårbrott har ökat med 20procent årligen, med ett stort antal svåra olyckor till följd. Clapham, Southall, Watford, Paddington och nu senast utanför Hatfield med fyra döda och 29 skadade.

Barnens bästa.

Raseringen av de socialistiska staterna och den kapitalistiska koloniseringen av Östereuropa har medfört att fattigdomen mer än tiodubblats där. Den omedelbara orsaken är sönderbrytandet av staten och de brutala nedskärningarna i hälsovård, skolor och andra sociala offentliga program. Och det är barnen som får betala för storföretagens vinster.

Politikens kris.

Den svenska valstatistiken visar en klart nedgående trend, åtminstone vad medborgarnas röstbenägenhet beträffar. Botten nåddes vid fjolårets val till europaparlamentet, där endast 36 procent av de röstberättigade deltog. Allmänhetens intresse för partipolitik har således drastiskt minskat.

Den palestinska intifadan
Orsaker och reaktioner .

Intifadan som utbröt den 28 oktober var ingen överraskning för dem som har bevakat händelserna i de ockuperade områdena sedan Osloavtalet tecknades år 1993. Det finns även dem som anser att denna intifada kom till lite för sent, att den borde ha utbrytit så fort palestinierna kände den enorma besvikelse inför resultaten på osloavtalet.

Skillnaden mellan slaktaren och offret.

Areal Sharons besök vid Aqsa moskén i Jerusalem den 28/10 var ett planerat besök och kom till i samråd med Baraks regim.
Man bör notera att Sharon blev eskorterad av 3 000 soldater och sex ledamöter av Likudpartiet som sitter i Knesset.. Detta besök var ett försök att kränka palestiniernas känslor och skedde precis när de flesta höll på att tappa sitt förtroende för fredprocessen i Mellanöstern p.g.a av oviljan från den israeliska sidan att fortsätta följa Osloavtalet.

”Nidingsdåd, övervåld, gräsligt”

Som nidingsdåd, övervåld, gräsliga övergrepp rubricerar den demokratiska opinionen Israels agerande gentemot palestinierna.
Sten Andersson, f.d. s-märkt utrikesminister, betecknade Israels agerande rent och skärt som ett “nidingsdåd” och efterlyste den nuvarande s-märkta regeringens fördömande av Israels krigshandlingar och provokationer. Men ett sådant fördömande har vi inte fått höra.

Demokrati på USA-vis från Chile till Jugoslavien

USA har er nu officiellt erkänt att man aktivt deltagit i att hindra valet av socialisten Salvador Allende till Chiles president.
USA och dess , som t ex CIA, har gjort upp och verkställt planer för att skapa ekonomiskt och politiskt kaos i Chile och destabilisolika maktinstrumentera läget när folket väl hade valt Allende.

Globalisera och var glad - alla får det bättre

Grupp 77 består av 77 av världens fattigaste nationer, och Kuba har varit en av de drivande krafterna i dess etablerande. Namnet syftar på G7, en grupp som består av världens 7 rikaste nationer. Grupp 77s mål är att ”ge u-länderna medel för att uttrycka och främja sina kollektiva ekonomiska intressen och förbättra sin kollektiva förmåga att förhandla inom FN-systemet om samtliga stora ekonomiska frågor,

I över 100 länder är inkomsten per capita idag lägre än för 15 år sedan.

New york, 8 september 2000
Castro inledde talet med att minnas:
”På vägen hit mindes jag mina fyra besök hos FN. Första gången kastades jag ut från hotellet nära FN. Jag hade två val: att sätta upp ett tält på FN:s gårdsplan – och som gerillakämpe nyss nedstigen från bergen skulle det inte ha varit svårt för mig –

2.a Internationella solidaritetsmöte med Kuba
Kuba står inte ensamt

Havanna, 10 november 2000: Inför 3.298 deltagare från 103 länder öppnade Sergio Corrieri, president för Kubas Institur för vänskap mellan folken (ICAP) det 2:a Internationella mäte för solidaritet och vänskap med Kuba.

Vårt bästa stöd till Kuba är att stärka den socialistiska rörelsen i världen

Som representant för Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill jag framföra hälsningar till det kubanska folket och tacka för inbjudan till denna konferens. Jag skulle också vilja säga några ord om en aspekt av internationella solidaritet som sällan diskuteras.

Milosevic var ett litet hinder för global diktatur

En hypotetisk fråga: vad skulle ha hänt om Milosevic blivit kvar som Jugoslaviens president? Skulle de internationella terroristerna - USA, NATO, EU, OSSE - fortfarande tycka synd om och älska serber?

SKU rapport från Malmberget.

Manifestation till minnet av kristallnattens offer
Den 9 november anordnade vi i SKU Malmberget tillsammans med SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) och Ung Vänster ett fackeltåg, en manifestation till minnet av kristallnattens offer, ett upprop mot nationalism och främlingsfientlighet.

Kommunistiska valframgångar.

Kommunalvalen i Finland ställde många frågor i fokus.
Den viktigaste är utan tvekan valdeltagandet, 55,8 procent. Nära på hälften av finländarna avstod ifrån att rösta. Kryptiskt försökte framträdande valstrateger från de olika partierna söka bortförklaringar till det låga valdeltagandet.

Stoppa Israels ockupationspolitik –
Frihet åt det palestinska folket!

Det upptrappade våldet i Mellanöstern, som dagligen kostar fler offer, har sina rötter i Israels fortsatta ockupationspolitik mot det palestinska folket.
Vad vi upplever är det palestinska folkets uppror mot ockupanternas despotism.

Jul- och Nyårshälsningar i Riktpunkt

Jul- och Nyårshälsningar i Riktpunkt
Nog med nedskärningar och försämringar!
Nej till EMU - Sverige ut ur EU!
Stoppa Sveriges anslutning till EU-armé och Nato! Nej till svenska krigsinsatser!
Under dessa paroller inbjuder vi organisationer och enskilda till hälsningar i Riktpunkt. Priset för rutor från 50 kr och uppåt.
Hälsningarna ska vara redaktionen till handa senast måndag den 11 dec 2000

 

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Jag är säkert inte ensam om att fundera ibland över vad som händer med vårt land. Och då tänker jag inte på översvämningar och andra ”naturkatastrofer”. Nej, jag menar politiskt, fackligt och människornas enorma tålamod. Varje dag erinras vi om att det svenska samhället politiskt, fackligt och i alla sammanhang är till för dem som mycket haver,

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i
Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU