PRENUMERERA PÅ:

”Demokrati” på EU:s villkor.

Jugoslaviens nye ”demokratiske president” Kostunica hälsa des välkommen till den ”europeiska familjen” vid EU:s topp
möte i Biarritz. Så har det kablats ut av massmedia.
Med andra ord: vilka som tillhör ”Europa”, det bestäms av rikemansklubben med maktcentret i Bryssel. Europa har idag 43 stater, 15 av dem är medlemmar i EU..

Tidningen Arbetet läggs ner – vrede i Skåne.

Tidningen Arbetet finns inte längre. Låt oss inte hymla, det senaste decenniet har varit en patetisk uppvisning i konstgjord andning. För många läsare förlorade Arbetet sin själ då Hans Cavalli-Björkman och Rune Andersson blev tidningens “frälsare”. Arbetet lämnade också mängder av väljare, framförallt socialdemokrater, “hemlösa” vid EU-omröstningen.

IMF och valet i Jugoslavien.

”Vi vill vara en öppen koloni och ett öppet samhälle.” (G-17:s koordinator Veselin Vukotic, intervjuad i ”The News Hour with Jim Lehrer”, amerikansk TV den 14 juli 1999)
På senaste tiden har man uppmärksammat ekonomerna i den jugoslaviska gruppen G-17. De skrev det program som antogs av den ”demokratiska” oppositionen och dess presidentkandidat Vojislav Kostunica.

Talet ni inte fick höra.

Medan vi nu väntar på den andra valomgången vill jag ta tillfället att förklara min syn på den politiska situationen i vårt land, särskilt den i Serbien.
Som ni vet har vissa Västmakter i mer än tio år försökt lägga Balkan under sin kontroll. En stor del av detta har man åstadkommit genom att installera marionettregeringar i några länder. Genom att omforma dem till länder med begränsad suveränitet eller med ingen suveränitet alls.

Washington röstar för att finansiera nästa valomgång i Jugoslavien.

I Washington förbereder man sig för nästa valomgång i Jugoslavien. Mer pengar planeras att överföras till oppositionsgruppernas bankkonton i Budapest och färska och ”rena” dollarsedlar skall transporteras i resväskor över gränsen. Och nu rör det sig om stora stålar: 500 miljoner dollar….

Tysklands historiska skyldighet.

I den tyska tidningen Der Spiegel kan man läsa hur Tyskland finansierade den jugoslaviska högeroppositionen med många miljoner mark.
Omkring 30 miljoner dollar, som ursprungligen kom från USA, kanaliserades av Tyskland genom ett kontor i Budapest. Ytterligare 45 miljoner mark från Tyskland och andra västmakter skickades direkt till städer som kontrollerades av oppositionen och ungefär 17 miljoner från tyska kommunala budgetar.

På listan hade de antecknat mig som ”nationalist”.

Inte ens i västmakternas media kan man helt dölja att högerkuppen i Jugoslavien den 5 oktober var en militär operation med en kärna av minst 2 000 man, många av dem beväpnade. Operationen hade planerats och organiserats långt i förväg. Efter kuppen råder ett verkligt skräckvälde, som man knappast får höra något om i västmedia.

NATO-aggressionen mot Folkrepubliken Jugoslavien var Madeleine Albrights personliga krig.

”NATO-aggressionen mot Jugoslavien var i grunden Madeleines Albrights personliga krig”, hävdar US-State departements talesman James Rubin i Financial Times, den 30 september. Och han tillfogar att aggressionen även var hans personliga krig mot Belgrad.

Historien upprepar sig – odemokratiska metoder i ”demokratins” namn.

Kupp subst. ~en ~er · djärv och överrumlande handling som man utför för att skaffa sig fördelar som man eg. inte har rätt till, särsk. i pol., mil., el. ekon. sammanhang ? spec. äv. i rent brottsliga sammanhang.

Så står det i ordboken. Men, man behöver inte längre slå i böcker för att få veta saker och ting – det räcker att slå på TV.

Var är våra hycklare till politiker?

Jag har just sett på nyheterna och måste till min förskräckelse se hur is raelerna igen anfaller palestinierna med attackhelikoptrar och får reda på att ytterligare ett palestinskt barn skjutits ihjäl. Min fråga är nu, var är våra hycklare till politiker, Göran Persson vår s.k internationelle statsman och vår utrikesminister Anna Lindh ?

Tankar om kontrarevolutionen

En kontrarevolution görs, inte bara mot händelserna 1917 utan också mot 1789.
Den ryska revolutionen har snart utplånats helt. De framsteg i samhällsutvecklingen som den medförde är snabbt på väg ut, både i Ryssland och de andra f.d. socialistiska länderna och här i Sverige. Klassgränser och privilegier, individualism och samhällsupplösning sprider sig på ett sätt som man omöjligt kunde ana bara för några år sedan.

USA:s politik ...
...och avskaffandet av kärnvapen

I förra Rikpunkt (6/2000) återgav vi en artikel om USA:s planer att utveckla nya s k taktiska kärnvapen, skriven av Eugene J. Carroll Jr., pensionerad amerikansk konteramiral.
Talet nedan höll Carroll på Olof Palmes Internationella Centrum den 12 maj 1998. Enligt Palmecentrum var medie-bevakningen av Carrolls tal ”tämligen svag”.

Låt oss öppna ögonen inför den globala faran som hotar världen!

Våldsamma protester mot globaliseringen (Seattle, Davos, Bangkok, Washington, London, Prag) visade vad folket och världen tycker om IMF (Internationella valuta fonden), Världsbanken, Natos nya doktrin, USA:s nya världsordning. För, de viktiga besluten inom IMF tas av den monetära och valutapolitiska kommittén, som består av finansministrar och centralbanker.

Får demokrati definieras hur som helst?

Det är många år sedan undertecknad lärde sig en av de viktigaste principerna i begreppet ”demokrati” enligt västvärlden, nämligen att man måste rösta för de rätta kandidaterna - annars kommer åtgärder att vidtas för att återställa ordningen. Men det var så sent som 1994, under en debatt om Sveriges inträde i EU, att det mer moderna - eller postmoderna - synsättet blev förklarad för mig.

DEMOKRATIUTSKOTT

Regeringen har tillsatt ett DEMOKRATIUTSKOTT –
hör och häpna som nu ska undersöka varför folk ”inte är demokratiska”. En mängd konstig/onödig statistik tas fram och nu ska man ”lära” människor att BLI demokratiska.
Ja – vad ska man säga om detta? En massa tankar far genom hjärnkontoret!

Resa till en ockuperad stad.

Vi var några kamrater som bestämde oss för att deltaga i protestdemonstrationerna mot IMF och Världsbanken, som skulle genomföras i Tjeckiens huvudstad Prag den 26/9.
Världsbanken och IMF skulle hålla sitt årsmöte och i samband därmed olika aktiviteter som seminarium och presskonferenser under hela veckan från den 22/9 till 28/9.

Demonstrationerna i Prag - en upptrappning av kampen.

Under en vecka skakade protesterna mot kapitalets globalisering Europa. Tusentals människor, mestadels ungdomar, samlades i Tjeckiens huvudstad Prag för att uttrycka sitt missnöje mot kapitalismens utbredning och den utsugning av fattiga länder som organiserats ytterligare genom den Internationella Valutafonden (IMF) och Världsbanken (WB).

Insändare.

Lokaltrafiken rasar i ett stort svart hål
Nu rasar snart lokaltrafiken i Stockholm ner i ett svart hål. Störst ansvar för detta bär Elwe Nilsson, moderat politiker i Stockholm.
Sätt in protesen!
Göran Persson lovade på PRO-kongressen att tandproteser skulle bli billigare.
Göran Persson lovade på PRO-kongressen att tandproteser skulle bli billigare.
Gigantiskt globalt lurendrejeri.
I den hätska EMU-debatten i Danmark skydde socialdemokraterna inga som helst medel.

Till partiets medlemmar och övriga läsare av Riktpunkt

Med tillfredsställelse kan vi notera att intresset för partiet och tidningen Riktpunkt ökar. Uppbyggnaden av ungdomsförbundet SKU går sakta men säkert framåt.
Fler människor söker idag ett alternativ till den odemokratiska nedskärningspolitik som socialdemokraterna med stöd av vänstern och miljöpartiet bedriver.

Möten!

Debatt om EU:s utrikes- och säkerhetspolitik lörd 11 nov kl 13-16
SKP:s studiecirkel i Stockholm
Marxismen-Leninismens grunder - aktuell politik

Manifestation mot rasism och nyfascism 9 november i Stockholm
Samling kl 18 vid Slussen

Från Västkusten
- LITE NYTT

Förr i tiden kunde kloka gubbar, spåkäringar och s.k. synska personer förutse vad som skulle hända. De flesta tog väl inte alla dessa förutsägelser på allvar. Men dessa personer var amatörer mot dagens förutsägare – ledande politiker, journalister av olika slag, experter, som framträder i TV/Radio.

 

 

 

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU