Massaktioner mot IVF och Världsbanken

I slutet av september kommer den tjeckiska huvudstaden Prag att dra åt sig uppmärksamheten både från det internationella finanskapitalet och från den världsomspännande antikapitalistiska rörelsen.

26 – 28 september håller Internationella Valutafonden (IVF) och Världsbanken (VB) sitt årliga möte i Prag. Storfinansens två topporganisationer står för en allt hårdare nyliberalism, avreglering och privatisering. De är ansvariga för den globalt dramatiskt ökande klyftan mellan rika och fattiga, framför allt i tredje världen och Östeuropa.
Mot deras nyliberala framfart håller en världsomspännande proteströrelse på att växa fram. På IVF/VB:s senaste möte i amerikanske Seattle i november ifjol lyckades tiotusentals demonstranter från fackföreningar, vänsterpartier, miljörörelser och sociala initiativgrupper att allvarigt störa finansmagnaternas möte. Seattle har satt skräck i storkapitalets värld, som till varje pris vill förhindra liknande upplevelser.
Men motståndet mot kapitalets offensiv växer. Nästa aktionsplats heter Prag. Förberedelserna för aktionerna har under de senaste veckorna pågått i nästan alla länder i Europa, och t o m i Latinamerika mobiliseras krafter.
I Prag har en allians av fackliga organisationer, Kommunistiska ungdomsförbundet och andra vänstergrupper uppmanat den tjeckiska befolkningen och den internationella allmänheten att delta i massdemonstrationen den 23 september i protest mot de multinationella koncernerna.
Ytterligare en allians av miljögrupper och diverse vänstergrupper har trätt fram med en Europeisk appell och uppmanat till protest. I detta upprop heter det:
”Det är en realitet att IVF:s och VB:s politik förstör människors liv. Därför är toppmötet i Prag en utmaning för alla som är bekymrade för världens öde i vår tid. Händelserna i Seattle har visat att en jättevåg av globalt motstånd håller på att växa fram mot det globala kapitalets ökande makt. IVF/VB-toppmötet i Prag kommer att bli vårt nästa tillfälle att fortsätta kampen för global rättvisa och jämlikhet.”

22 – 28 sept kommer Prag att uppleva en hel rad av aktioner. Bl a ett Mot-toppmöte och en kulturfestival. Lördagen den 23 sept kommer den stora demonstrationen att äga rum.

En nyupplaga av Seattleaktionernas styrka kan vi däremot knappast förvänta oss i Prag, eftersom de två initiativtagande allianserna inte koordinerar arbetet.
Fruktan för okontrollerat våld hos de ena och antikommunistiska förbehåll hos de andra har förhindrat utformningen av en gemensam front. Men just aktionsenheten av alla vänsterkrafter och den fackliga rörelsen i landet var förutsättningen för framgången i Seattle.

Från Sverige reser olika politiska grupperingar till Prag

SKP ordnar en deltagargrupp på grundval av den Europeiska appellen. Gruppen avreser fredagen 22 sept kl 16 från Malmö centralstation med bil. Hemkomst 24 sept.