Sjukvårdsslakt även i Blair-landet

Det är inte bara i Sverige som den nyliberala nedmonteringen av den offentliga sektorn pågår. Även i Storbritannien är slakten i full gång.
Patienter ligger i princip staplade på varandra i korridorer i upp till 12 timmar innan de kanske kan få en sängplats. Mellan 85 och 90 procent av sängarna är belagda hela tiden, så att det nästan inte finns plats över till akutfall. Och då skall man ha i åtanke att Tony Blair friserar statistiken med att räkna sängarna hemma hos patienterna samt på de privata vårdhemmen, dit vissa patienter skickas. Med ökad profit för ägarna och följaktligen ökade kostnader för skattebetalarna.
Det största hotet mot den allmänna sjukvården är nu inte bara bristen på sängar utan den stora bristen på personal. Visserligen prioriterar politikerna satsningen på utbildning nu men det kommer att ta fyra till fem år innan det slår igenom ute på sjukhusen.
”Bed blocking” är ett annat stort problem. Det innebär att gamla och svårt sjuka ligger kvar på sjukhusen i brist på konvalescenthem som kan avlasta sjukvården. Tories och Labour har skurit ner så mycket så det finns ingenstans att skicka patienterna till. Känns det igen i Sverige månne?
Minsta barn kan räkna ut vad som händer när man drar ner i den stil och omfattning som man har gjort, men ändå så görs det.
Olle Terneborg