SKYLDIGA
för medhjälp till krigsförbrytelser

Sveriges utrikesminister Anna Lindh

Sveriges statsminister Göran Persson

- för stöd till Natos aggressions- krig mot Jugoslavien
- för stöd till dödandet av tusen tals civilpersoner
- för stöd till bombningen av skolor, sjukhus och broar
- för stöd till ödeläggelse av Jugoslaviens ekonomi
- för fortsatt inblandning i Jugoslaviens angelägenheter

Sveriges Kommunistiska Parti