Rädda våra postkontor!

Posten AB:s beslut att lägga ner 900 postkontor är ett dråpslag mot hela det svenska folket – och en katastrof för de ca 5 000 människor som kommer att förlora sina jobb.

Posten AB säger att posttjänsterna blir lika tillgängliga, men många affärsinnehavare som ska ta över har redan sagt att de kommer att erbjuda dem bara under ett par timmar per dag. Dessutom kommer kriminaliteten att öka, eftersom bensinmackar och affärer saknar säkerhetssystem som skydd för de större summor pengar som de måste ha tillhands.

Undertecknade protesterar mot de planerade nedläggningarna och kräver återupprättandet av postkontoren i de orter där de redan har lagts ner!

Namn Adress
................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................

Hjälp till att sprida denna namnlista, gärna på postkontoren. Listorna skall skickas till Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), Box 1566, 171 29 SOLNA, där också flera kopior kan beställas.
Du kan även skriva ut blanketten eller ladda ner den i word format (zipad 3Kb) från www.skp.se