Vi älskar också att äga

Vi älskar också att äga, att äga sig själv, sin frihet, sina drömmar, sin skivsamling och sina böcker. Vi håller fullt med om att det är nödvändigt att kunna ha drömmar, visioner och sin egen livsstil. Men idag har inte alla det privilegiet. En tiondel av Sveriges befolkning lever idag under existensminimum(1) och har knappt mat på bordet. Det har blivit accepterat att ett fåtal lever i lyx på bekostnad av andras arbete och att 10 procent av befolkningen lever under lägsta levnadsstandard.

Vi tycker också att man ska kunna jobba och få betalt för sitt arbete, men idag får inte de som arbetar del av vinsten. Visst, allt fler köper aktier, men det är fortfarande bara 28 procent av befolkningen som äger aktier. Dessutom är det 1(!) procent som förfogar över 62 procent av alla aktier i Sverige och 10 procent förfogar över 96 procent(2) av aktierna. De som påstår att Lars Ohly (v) har fel när han säger att börssystemet är det mest odemokratiska som finns, har inte fakta i ryggen.

Vi vet att MUF är rädd för oss(3), men vi är knappast ett hot mot våra egna ambitioner och mål. De är rädda för oss för att vi vill göra folk medvetna om att klassamhället faktiskt finns. Som Carl Hamilton skrev i en spalt i Aftonbladet: ”…det är inte vänstern som har uppfunnit klasserna. Det är verkligheten. Klassamhället är obehagligt. Och särskilt obehagligt blir det när man förnekar att det finns.” Det är obehagligt för att det ger högerkrafterna en chans att öka klyftorna ytterligare. Vi är ett hot mot de ökande orättvisorna som deras politik leder till, det är därför de är rädda för oss. Det spelar ingen roll vad vi kallar oss, som Claës de Faire uttrycker det, han är rädd för oss i alla fall(4).

Det leder till en fråga som bara du kan svara på: Vem är Du rädd för?
För det är faktiskt så, att det inte går att uppnå någon individuell frihet när inte alla har möjlighet till den. Så länge det finns en grupp som går arbetslös, är det någon annan som styr över våra möjligheter till att leva, det blir en fråga om att överleva.
Att uppnå de nämnda målen om frihet är omöjligt i en marknadsekonomi, eftersom den bygger på att ett litet fåtal lever i överflöd på den stora majoritetens bekostnad.

I ett socialistiskt samhälle är det ett krav att alla ska ha möjlighet till jobb och att alla ska kunna välja sin sysselsättning utifrån sina egna förutsättningar och intressen och samhällets behov. Detta nås genom att vi gemensamt äger produktions-medlen.

Vi vill ha ett samhälle:
· som ger alla en möjlighet till sysselsättning.
· som ger alla möjlighet till ett liv innehållandes mer än en kamp för överlevnad.
· som ger alla en möjlighet att äga sina skivsamlingar och böcker.
· som har en mer folklig demokrati, landets befolkning ska räknas som folk 365 dagar om året, inte bara en gång var fjärde år. Landets folk är landets folk, ingen kan bortse från deras åsikter eller bryta, i förtroende, lagda löften.

Är det fortfarande oss ni är rädda för?

1 Kalla fakta
2 Carl Hamilton
3 NSD 000725 ”Jag älskar att äga” – Claës de Faire
4 föreg