Svärden och plogbillarna

Svenska Dagbladet hade på ledarsidan den 4.9.2000 en intressant artikel av Per Ericson. Han den framtida miljöpolitiken, särskilt om den beordras av Madelaine Albright. En amerikansk rapport, skriver han, varnade för en militarisering av miljöfrågan. Ett bra exempel är Madelaine Albright som påpekade i ett tal på Earth Day (Jordens dag)1998 att miljöförstöringen visserligen inte är ett lika spektakulärt hot som terrorism, men att nationens säkerhet påverkas av förmågan att stävja konflikter som har sin grund i resursbrist.
”Med den utgångspunkten ges miljöhänsyn en sådan dignitet att den kan betraktas som en legitim anledning att skicka ut marinkåren på uppdrag” oroas Ericson.
Då trodde inte folk att sådant är sannolikt. ”Men den senaste tidens händelser är oroväckande” menar Ericson och visar på det aktuella fallet från Kosovska Mitrovica: ”Tidigt på morgonen den 14 augusti marscherade Kforsoldater från Storbritannien, Frankrike och Danmark (!) in i den serbiska delen av staden för att stänga ett hälsofarligt blysmältverk. Frågan är bara om FN-trupper bör användas som miljöpoliser”.
Boven var återigen – serber och Natotrupperna än en gång världssamvetet som skulle rädda serberna från sin egen dumhet – denna gång en ”hälsofarlig” produktion.

Om vi nu vet att ”EU är i färd att bygga upp ett gemensamt försvar, som bland annat skall kunna agera på uppdrag av FN och att på ett eller annat sätt kommer Sverige att delta i insatserna – finns all anledning att fundera över vilka säkerhetspolitiska överväganden som kommer att ligga till grund för europeiska militärexpeditioner”, oroas Ericson alltmer.
”Skulle vi gå med på att skicka trupper mot Norge för att få slut på valjakten? Ett fälttåg för att stänga farliga kärnkraftverk i östra Europa? Det totala antalet möjliga konflikter ökar. Sverige borde säga ifrån. Risken för felaktiga prioriteringar är uppenbar. Stridsvagnar och bajonetter är dessutom inga lämpliga redskap för att bygga en grönare värld. Svärd är utmärkta för vissa ändamål, men i andra fall är plogbillar att föredra” manar Per Ericson i Svenska Dagbladet.

Men låt oss gå tillbaka till den stora miljöaktivisten Madelaine Albright och riskerna för hennes nations säkerhet.
Hon och hennes land har i 78 dagar obarmhärtigt bombat lilla Jugoslavien/Serbien – av ”humanitära” skäl. De var väldigt måna om albanernas rättigheter och hälsotillstånd. Därför användes missiler, bomber av alla möjliga sorter: vanliga, ovanliga, förbjudna, otillåtna, clusterbomber, leksaksbomber, de med utbränt uran – mot serber.
Aldrig någonsin har man kastat så många bomber under så lång tid på ett så litet land som förra året på Jugoslavien.
Ack, dessa miljöaktivister.

Nya informationer (nya bara för svenska mediakonsumenter) om det så kallade ”gulfsyndromet” visar att tusentals soldater som deltog i kriget vid Persiska viken ådrog sig strålskador därför att väststyrkorna använde pansarbrytande granater med utbränt uran i.
Även i Serbien och Kosovo och Metohija användes utbränt uran i ammunition. Utarmat uran vållar en långsam död i cancer, obotliga njurskador och immunbristsjukdomar.
USA/NATO bombar världen runt. Japan, Grisbukten, Vietnam, Cambodja, Somalia, Irak, Jugoslavien… När helst – var helst. Med rätt att döda och smutsa ner. Döden kvarstår efter bomber – av bomber.
”Natos vägran att städa upp efter sig har krävt 150 civila människors död i Kosovo efter det USA-ledda bomböverfallet förra året. Natos vägran att lämna uppgifter om odetonerade bomber försvårar dessutom röjningsarbetet för humanitära organisationer – visar en rapport från Röda Korset”. Så lite om så mycket av svenska pressen.

Det är på tiden att sätta stopp för dessa galningar. Det är på tiden att sätta stopp för deras hantlangare typ Persson-Lindh, det är på tiden att Sverige säger ifrån.
Dušan Lazarevic

Madeleine Albright bjuder Serbiens invånare till val

USA kallade medborgarna i Serbien till kommande förbunds- och lokalval i Jugoslavien. Madeleine Albright bedömde att den serbiska oppositionen “ändå kan lyckas, även om valet inte blir hederligt”.
- Alltså, vi vill att Serbiens folk ska ha djärvheten att utnyttja chansen, om än en obetydlig sådan. För vi önskar se det demokratiska Jugoslavien som en medlem i det nya Europa, sa USA:s utrikesminister Madeleine Albright på presskonferensen efter ett möte med Albaniens premiärminister.