PRENUMERERA PÅ:

Samma bild i EU,
i land för land.

I snabb takt byggs EU upp till ett Europas Förenta Stater. Den ekonomiska politiken samordnas utifrån storkapitalets behov och krav. Med eller utan anslutning till EMU dikterar EU-centralen för medlemsländerna att minska sina offentliga utgifter.

EU-målen speglas i pressen.

”Fransk utspel sätter Sverige i knipa” Franrikes president Chirac begär mer makt åt de stora länderna i EU. Ett slutfördrag ska komma vid toppmötet i Nice. Därefter tar Sverige över ordförandexskapet i EU. Då väntar problem för svenska regeringens förhandlingsgrupp.

Ett försvar för krig.

I framtiden skall vårt försvar inte syfta till att bevara landets frihet och oberoende. En huvuduppgift skall i stället vara att ställa militär till förfogande åt EU och Nato vid operationer i länder i Europa och dess närhet. Sådana krigsinsatser skall kunna göras även om det är att anse som angreppskrig enligt folkrätten.

Anti-kapitalismen
- en global företeelse.

En internationell konferens, som organiserades av Greklands Kommunistiska Parti (KKE), hölls i Aten juni 23-25 på temat ”Kommunisternas erfarenhet av allianser och samarbete”.
60 kommunistiska partier från 47 länder var representerade, inkl SKP, och behovet av fler och regelbundna internationella möten mellan partierna betonades av alla som talade.

Ingen plats för demokrati på en planet som överklassen betraktar som sin!.

Som representant för Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill jag tacka för inbjudan att delta i denna konferens. SKP har spelat en aktiv roll i den internationella kommuniströrelsen sedan partiet grundades 1917.
Vi menar att det är mycket viktig för kommunistiska partier att mötas och diskutera gemensamma frågor, och vi hoppas att sådana möten kan ordnas i framtiden med kortare mellanrum.

Till minnet av en astrolog.

Högermannen Staffan Burenstam-Linder dog nyligen. I hans egenskap av rektor för Handelshögskolan i Stockholm var han ansvarig för att introducera studenter i den mytologi som de borgerliga kallar för kunskap i ekonomi. Och han var väl meriterad för denna uppgift.

Finns utrymme för journalistik i DN?

I samband med mötet mellan Demokratiska Folkrepubliken Koreas ledare Kim Jong Il Sydkores president Kim Dae Jung i juni i år i Pyongyang publicerades en artikel i DN skriven av Bengt Albons, som försökte beskriva den historiska bakgrunden till mötet. Beskrivningen lämnade en del att önska.

Kriget mot Jugoslavien är inte slut.

Även om det inte finns några bevis för en direkt militär inblandning av USA i Montenegro, finns det klara bevis för en indirekt amerikansk inblandning. Den kroatiska militärmakten hjälper Montenegros högst partiska polis MUP och får militärt bistånd under ett särskilt tränings- och utrustningsprogram.

Konsten att sälja sitt land
– i ”demokratins” namn.

Nu är det inte bara serber som är förpestade. Vänsterdebattörer, läs kommunister, tillhör allt oftare de förpestade.
För inte så länge sedan internerades kommunister i Lappland av den ”demokratiska”, ”fosterländska”, socialdemokratiska regeringen – som potentiella förrädare,

Förtroende för Milosevic.

Av alla jugoskaviska politiker är det president Slobodan Milosevic som åtnjuter befolkningens största förtroende, men det är oppositionen som skulle vinna parla-mentsvalen - om den skulle enas.
Enligt Reuters visas detta av en obinionsundersökning som det oberoende institutet ”Markplan” i Belgrad har genomfört.

Mer än statistik.

På TV-nyheterna meddelas kort och kyligt att de USA-ledda sanktionerna mot Irak på tio år har dödat 500 000 barn. Sedan följer ett långt och indignerat reportage om hur vissa skor sig på sanktionerna genom svarta börshandel. Siffran på sanktionernas offer får hänga i luften.

Nordkorea och Ryssland
i gemensamt utlåtande.

Den 20 juli 2000 undertecknade Demokratiska Folkrepubliken Koreas ledare Kim Jong Il och Rysslands president Vladimir Putin ett utlåtande, som visserligen har väckt stor uppmärksamhet i Väst, men vars innehåll mestadels förvrängts. RP återger här texten, som talar för sig själv:

DDR-generaler åter i Moskva

I tidningen Rotfuchs, som ges ut av DKP-gruppen i Berlin-nordost, hittade vi en intervju med f d försvarsministern i DDR, general Heinz Kessler.
Med anledning av 55-årsdagen av segern över det fascistiska Tyskland var Heinz Kessler tillsammans med ytterligare två ledande generaler i DDR:s Nationella Folkarmé av Krigsveteranernas Förbund i Ryssland inbjuden att delta i firandet i Moskva.

Rysslands skilda världar.

Det finns västerländska ”rysslandskännare” - såväl politiker som ekonomer - vilka länge hävdat, att demokratin och marknadsekonomin gjort sitt segertåg i Ryssland. Visserligen erkänner man, att det finns skönhetsfläckar och att den ryska demokratin och marknadsekonomin inte är riktigt lika bra som hos oss.

Inte moget för kamp mot narkotikan.

Enligt rättsvårdande instanser och hälsovårdsmyndigheter i Ryssland steg antalet medborgare som använder narkotika till över 2 miljoner under fjolåret (1999). Av dem har 315.000 noteringen ”narkomani” i missbruksklinikernas journaler. Men dessa siffror är ändå bara preliminära, eftersom mörkertalet är stort.

Putin ensam på trappan i Treptow.

Det är kotum vid statsbesök i Tyskland att de utländska gästerna lägger ner en krans för att hedra minnet av soldater som givit sina liv i kampen för fred och frihet.
DDR hade Unter den Linden ett minnesmärke med jord från alla koncentrationsläger och krigsskådeplatser i Europa.

Kommunisternas
Nordkalottkonferens 2000.

Kommunisternas årligen återkommande Nordkalottkonferens gick detta år 1-2 juli av stapeln i den nordfinska vintersportorten Ylläs tunturi-Äkäslompolo.
Vårt finska broderparti, Finlands Kommunistiska Arbetarparti (KTP) genomförde arrangemanget till full belåtenhet.

Kapitalismens globalisering
hotar världen

Kommunisterna föreslår en rättvis utveckling för framtiden
Omedelbart efter andra världskriget gick imperialisterna till offensiv mot socialis- men. De skapade det kalla krigets principer för ekonomi, politik och militära aktioner. Med den politiken nådde de sitt mål: Socialismens framgång stoppades.

Vem opponerar sig egentligen i
”Friska Gällivare”?

Det finns politiker som påstår att det blåser nya, friska vindar i ”Friska Gällivare”. Läser i NSD (16 juni) att de borgerliga och borgerligt influerade partierna bildat en ”oppositionskartell” - som motvikt till de ”trötta och orkeslösa” socialdemokraterna och vänsterpartisterna i kommunalpolitiken.

Friska Gällivare.

Med de orden och ett hjortron pryder man Gällivare kommunens flagga och hälsar turister välkomna.
Under vecka 32 pågick ”Mineral 2000”, en mässa i Malmberget/Gällivare för att marknadsföra kommunen, LKAB och Boliden AITIK. Mässan i sig är det säkert inget fel på.

WHO -mål utan logik.

WHO, World Health Organization, Världshälsoorganisationen, är ett fackorgan inom FN. Dess mål är att förbättra situationer och levnadsförhållanden för människor, inriktat främst på hälsan.
WHO:s Europastrategi för hälsa för alla år 2000, innehåller 38 olika hälsopolitiska mål som skall ha uppnåtts till detta år.

Är det något gott i att
unga människor tar körkort?

Världen tillhör mig när jag kliver in i min nya bil, sjunger Blümchen i ledmotivet på sin nya CD-skiva ”Die Welt gehört dir” (Världen är din) som ligger på topplistan. Vidare går låten så här: Jag drar upp volymen på stereon till tio. Polisen vinkar in mig till höger, men det struntar jag i.

Idrotten i storborgerlighetens tjänst.

De olympiska sommarspelen i australiska Sidney står i skrivande stund just för dörren. Och ingen behöver vara ovetande om arrangemanget. För det kommer mer än väl att uppmärksammas i världens massmedier. Det kan tyckas märkligt att en liknande pseudohändelse får en sådan medial teckning. Men numera är idrotten i fokus som aldrig tidigare.

Vilken människosyn har du,
Björn Rosengren?

Vad som generellt kännetecknar makthavare i historien är misstänkliggörande av icke-makthavare med därpå följande förtryck av dem. Även ett mjukare förtryck som manipulation har förekommit från makthavares sida.

Alternativ till kapitalistisk globalisering!

Som en motvikt till en politik, som går på tvärs med folkets intressen, presenterar kommunisterna ett rättvisealternativ. För att sprida socialistiskt klassmedvetande och arbetarklassens internationella solidaritet, presenterar vi för arbetarklassen i Norden ett alternativ till kapitalistisk globalisering :

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Jag har skrivit flera ”opus” om sjukvården i Västra Götalands region. Jag har bl a varnat för konsekvenserna av att slå ihop flera landsting till en region som sköter sjukvården och där regionens politiker också få ta över detaljer av sånt som länsstyrelsen skött tidigare.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU