PRENUMERERA PÅ:

Schymans profil för (v): Marx ersätts av Per Albin Hansson.

Vänsterpartiet har under de senaste veckorna stått i fokus för medieuppmärksamheten. Stigande opinions siffror och partikongressen i Växjö i början av juni var utgångspunkten för frågan: Vart är (v) på väg? Något helt entydigt besked på denna fråga finns ännu inte – svaren svajar på en bred skala mellan höger och vänster, beroende på vem som yttrar sig och vid vilket tillfälle.

Mot nya värden.

I radionyheterna meddelas från Vänsterns partikongress att Gudrun Schyman fått tala i 37 minuter innan de första applåderna kom medan Ung Vänsters ordförande Jenny Lindahls försvar av de gamla värdena mötts med långa och varma applåder.
”Försvar av gamla värden”? Först tänker man att man än en gång har fått misstanken bekräftad.

IMF och Världsbanken
två av flera verktyg för nationell ödeläggelse.

Detta är den första delen av en intervju som Jared Israel gjorde med professor Michel Chossudovsky, i april 2000, medan omfattande demonstrationer hölls i Washington mot frihandeln enligt WTO-modellen.
I intervjun uppmanas demonstranterna av professor Chossudovsky att mera ingående undersöka de institutioner som har ödelagt bl a de socialistiska länderna.

Nya Zeeland styr mot vänster.

Socialdemokratins långa marsch mot höger tog extra fart under 1970-talet, då tillväxtkvoterna i Väst föll med ca 50 procent och kapitalet ropade högljutt på hjälp från regeringarna. Det var då som SAP gav ut en skrift om löntagarfonder där man klart och tydligt konstaterade att den svenska socialdemokratin ansåg att ”marknadsekonomin” är överlägset bäst för att tillfredsställa människornas behov.

Kulor och olja i Irak.

Barry McCaffrey är en minister i Bill Clintons regering, med ansvar för USA:s politik om narkotikakontroll. Han är i denna egenskap Clinton-regeringens planerare och talesman i ett pågående projekt som går ut på att förse den colombianska armén med flera vapen och träning för att bekämpa narkomaffian.

Fiji och rebellupproren.

Antalet oroshärdar i världen, där rebeller av olika slag gör uppror och våldet eskalerar, har under de senaste veckorna fått flera nya tillskott. Ett är Söderhavsrepubliken Fiji. På TV ser vi de vanliga bilderna – stridande soldater, lidande civilbefolkning.

”Svenskarna måste jobba mer”

Detta var rubriken i ett inlägg på DN debatt den 20/5 2000. Undertecknare av inlägget var representanter från alla riksdagspartier förutom Miljöpartiet, dom hade gjort en utredning åt kommunförbundet om välfärdens finansiering, den s k skattebasberedningen. Man skulle kunna avfärda inlägget som ytterligare ett inlägg från storfinansen och SAF i deras kamp mot en allmän arbetstidsförkortning till 6 timmars arbetsdag som stora delar av arbetarrörelsen fört under lång tid.

Sverige sviker folkrätten och det egna landets intressen.

Under Nato:s anfallskrig mot Ju goslavien stödde Sverige bombningarna trots att kriget var i strid med FN-stadgan och folkrätten i övrigt. Stödet lämnades utan några som helst förbehåll; folkrätten fick eventuellt diskuteras senare. Kritik riktades inte ens mot de massiva bombningarna av rent civila mål, t ex sjukhus, skolor, vattenanläggningar och kraftverk i krigets tredje skede.

Vill UD tysta en kritisk röst?

Under nio år har TFF, Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning i Lund, av UD tilldelats ett årligt organisationsstöd på 300.000 kronor. I år fråntogs stiftelsen detta stöd med omedelbar verkan och utan förvarning eller motivering. Syftet tycks vara att tysta en oberoende, kritisk stämma inom internationell konflikthantering.

Hur man dödar serbiska poliser.

Svenska medier för ett oetiskt krig mot den legala regeringen i Jugoslavien, helt i enlighet med den officiella svenska, EU- och Nato-politiken. Ensidigt, oärligt, falskt och fegt hjärntvättas svenska medborgare och utbildas till att hata allt som har med serber att göra. Dock med undantag för dem som bekämpar den demokratiskt valda regeringen och presidenten (som har vunnit i flera val, varje gång med minst dubbelt så många röster som Göran Persson).

RYSSLANDS BARN - ”marknadsekonomins” förlorare

Till de stora vinnarna efter Sovjets sammanbrott och ”marknadsekonomins” segertåg i Ryssland räknas drygt 4 procent av befolkningen. Det är den delen av befolkningen som också brukar kallas ”de nya ryssarna” (denna säregna symbios av nygammal nomenklatura och den organiserade brottsligheten).
På den andra kanten finns förlorarna, ca 30 procent av Rysslands befolkning, som redan hamnat under fattigdomsstrecket.

I Ryssland som Sverige.

I dagens Sverige lämnar nästan var fjärde elev grundskolan utan godkänt betyg i svenska eller matte. Trots detta sker två av tre kommuner fortfarande i skolan för att klara budgeten.
Det sägs att det går bra ”för Sverige”, tillväxten är stark. Men denna tillväxt förbigår kommunerna. Många kommuner klarar varken kraven på skolan eller andra viktiga välfärdsområden.

Av gammal vana ignorerade jag vänstertidningar

När jag bodde i Sovjetunionen hatade jag som många andra det kommunistiska systemet och allt som hörde till det. Jag mådde illa av det. Där blev jag politiskt impotent. Dubbelmoral och allmänt tvångssamtyckande fick mig att tappa all initiativförmåga och lust att vara socialt eller politiskt aktiv. Nu bor jag i det demokratiska Sverige, demokratins paradis.

Sätt fakta mot lögner

Man har i media i Sverige och utomlands påstått att den så kallade kommunismen skulle ha dödat allt mellan 1 miljon och 150 miljoner människor. Bland ”bevisen” som framförs är det ena mera bisarrt än det andra, men mestadels bollar man vilt med siffror utan någon verklighetsförankring som helst.
Klart är: man kan inte ens döda en miljon människor utan att detta blir allmänt bekant.

Låt dig inte tystas i denna tysta tid!

I den allmänna debatten har många förfärats över den tystnad som de senaste åren likt en våt filt brett ut sig över arbetsplatserna. Många av konungariket Sveriges medborgare törs inte längre upphäva sin stämma och påtala brister och orättvisor på sina arbetsplatser. De som inte låter sig tystas riskerar att bli mobbade och socialt utstötta, ja, riskerar t.o.m. sparken, yrkesförbud och svartlistning.

SKU-rapport från Malmberget.

Vi har nu färdigställt SKU:s stadgar och program som förhoppningsvis kommer att gälla till kommande kongress. Vi har jobbat både dag och natt med sammanställning och framtagande av dessa dokument och tycker att de borde duga ett tag.

SKU-Finspång startat!

Tisdagen den 23/5 hade vi vårt första möte och förklarade SKU-Finspång startat. Vi är 7 medlemmar men även flera sympatisörer och hoppas på fler intresserade.

Anarkister, höger eller vänster?

I dessa dagar med diverse upplopp runt om i världen börjar man upptäcka att det finns en frustration och ett missnöje bland ungdomar. Allt flera börjar inse att det som det kapitalistiska samhället har att erbjuda inte gagnar alla, utan bara en liten utvald grupp.

Privatisering och nedskärningar - livsnödvändigt att stoppa!

Vi lever i en värld, där vinstkrav och konkurrens går före människovärde. En värld där människor svälter, krigar och dör i sjukdomar på grund av andra människors vinstintressen.

Vi kommunister får inte glömma vår bättre hälft

Den franska revolutionen 1789 blev som bekant avgörande för övergången från feodalismen till en ny samhällsformation - en epok som då revolutionerade världen med sina progressiva krafter - kapitalismen.

Arbetarungdomens sublimeringstillvaro

Intervju med journalisten och författaren Per-Olof Sännås
Du har nu skrivit tre böcker. I tur och ordning betitlade ”Skinheads”, ”Graffiti – ett gäng Hip Hopare och deras konst” och ”Black Army”. Vilka beröringspunkter finns mellan dessa böcker?

Solidaritet med Bolivias folk!

En ny våg av terror och förtryck drar över Bolivia. I anledning av de senaste händelserna som inträffat i vårt land protesterar vi bolivianer och latinamerikaner som är bosatta i Stockholm, och de undertecknade organisationer Centro Boliviano, Yawar Mallku, Coca Sur, Tiawanacu, Fraternidad Morenos och Ninos de los Andes, mot den bolivianska regeringens fötryckarpolitik

SKU
uppmanar alla ungdomar att inte ge efter i våra krav
och att kämpa för våra demokratiska rättigheter:
· Rätten till en bra utbildning för alla
· Rätten till ett meningsfullt arbete
· Rätten till billiga och bra bostäder
· Rätten till en meningsfull fritid
· Rätten till mera inflytande i samhället

Broderpartiet i Finland hade kongress

Finska Kommunistiska Arbetarpartiet höll sin 12:e kongress 27-28 maj i Hyvinge nära Helsingfors. SKPs framfördes av Sune Kauppinen.
Kongressen hade formen av ett arbetsmöte. Huvudpunkterna var det förestående kommunalvalet på hösten 2000 och Nordkalottenmötet i början av juli.

Det går bra för Sverige!

Vi har fått en nunna som blivit saligförkunnad av Påven.
Vi har fått många nyrika IT-miljonärer - och fler lär komma -, IT-bredband och för att inte glömma alla som blivit rika genom köp och sälj av aktier.

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Vid årsskiftet 1998/1999 blev det stor förändring i bl a sjukvårdsorganisationen i vår del av landet. Fyra landsting slogs samman (Göteborg stads, Bohusläns, N:a Älvsborgs och Skaraborgs landsting ) och blev Västra Götalands region.

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

Har Du något intressant att berätta
gör det i Riktpunkt!

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP eller SKU