PRENUMERERA PÅ:

1 Maj år 2000

Situationen för de breda folklagren i världen kännetecknas av allvarliga försämringar krig, förtryck, svält, sociala nedskärningar, arbetslöshet och krympande demokratiskt inflytande är för miljarder människor en realitet.
I industriländer som tredje världen har kapitalets inflytande och direkta makt ökat på folkets bekostnad.
Avsaknaden av ett socialistiskt block i Europa har stärkt imperialismens aggressiva karaktär. Våld och maktspråk präglar det internationella umgänget.

"Globaliseringen" och kommunisterna.

Översatt till ideologiska termer betyder det att "globaliseringen" mest används som synonym för vår tids imperialism. Frågan uppstår om och på vilket sätt imperialismen idag skiljer sig från den, vilken Marx, Engels, Lenin och andra marxistiska vetenskapsmän tidigare har analyserat.Lenin har definierat imperialismen som ett särskilt stadium av kapitalismen.

WTO - kapitalismens globala straffsystem

Vid sin kongress våren 1884 i Chicago antog Federation of Organized Trades and Labor Unions (Förbundet Organiserade Fackföreningar) en resolution som krävde att "en arbetsdag skall ha åtta timmar från och med 1:a maj 1886".
Det var detta krav som två år senare ledde till strejker vid fabriker i Chicago, samt en demonstration i stadens Haymarket Square (Hötorget) den 3 maj som slutade med att en bomb exploderade och polisen sköt vilt omkring sig. Fyra arbetare och sju polismän dog.

Ge EU-kommissionären en grundkurs samhällsekonomi!

EU-kommissionären Anna Diamantopoulou var i början av april på besök i Stockholm. EU-länderna måste " pressas att förbättra nationella svagheter " var hennes budskap.
Konkret i fallet Sverige:

Lärarna i hård strid om sitt avtal.

En god medborgare inser att över heten alltid har rätt" fastslogs i svensk domstol i början på 1800 talet. Och när man granskar den svenska fackföreningsrörelsen under senare år får man nästan intrycket att den där gamla tesen fortfarande spökar. Men lyckligtvis finns det också andra exempel.

USA/NATO skrev en av de skamligaste sidorna i historien

Den brutala aggressionen av världens mäktigaste militärallians mot FN-medlemmen Jugoslavien var inte bara en attack mot det alliansfria landets territoriella integritet och suveränitet, utan också det hårdaste slaget mot FN och Säkerhetsrådet (SR), världens högsta auktoritet för bevarandet av fred och säkerhet.

Vad är det för ett land Vladimir Putin tagit över?

Ryssland hade 2000-01-01 en befolkning som uppgick till 145, 6 miljoner invånare. På tio har befolkningen officiellt minskat med ca 5 miljoner. Fast det är förstås inte hela sanningen. För samtidigt har Ryssland tagit emot x antal miljoner ryssar och andra nationaliteter från andra f d sovjetrepubliker, av vilka många flytt till Ryssland för att de ansett sig etniskt förföljda där de tidigare bodde.

Från Svenska Fredskommitténs årsmöte

Årsmötet med ombud från lokalkommittéer i Stockholm, Göteborg, Växjö och Lund hölls 1 och 2 april på Solidaritetshuset på Södermalm i Stockholm.
Verksamhetsberättelsen kunde - trots kommitténs försvagade situation - redogöra för aktiviteter som t ex arbete i Sveriges Fredsråd, arbete mot EU, firande av 50-årsjubileum, solidaritetsarbete för Chile, Kuba och Peru samt S:t Petersburg och studieresor med gymnasieelever till Berlin och före detta koncentrationslägret Ravensbrück.

Sverige bör lämna Kosovo.

För över ett år sedan inledde NATO ett anfallskrig mot federala republiken Jugoslavien. Hundratals och åter hundratals bomber regnade över Jugoslavien. Broar, vägar, sjukhus och andra mål bombades intensivt. Skälet för detta anfallskrig uppgavs vara att Jugoslaviens regering bedrev etnisk rensning i provinsen Kosovo. NATO intervenerade, som det officiellt sades, för att bevara ett multietniskt Kosovo.

Kritik från nya Natolandet Tjeckien.

Tjeckiens f d utrikesminister Jiri Dienstbier, som nu är FN:s specielle sändebud för mänskliga rättigheter i Jugoslavien, fortsätter att kritisera förra årets Nato-bombningar, rapporterar Radio Prag. Dienstbier påpekar att bombningarna inte bara drabbade "ekonomierna i Serbien, Montenegro och Kosovo" utan förde med sig förödelse för hela Balkan.

"Arbetare utan klass" - om unga arbetare i fransk bilindustri.

Förhållandena i produktionen har ändrats kraftigt på senare år. Det handlar inte bara om nya maskiner och nya arbetsrutiner. Det nya på arbetsplatserna har försvagat arbetarkollektivet samtidigt som individerna i kollektivet ställts försvarslösa mot en intensivare manipulation från övriga delar av det kapitalistiska samhället.

Arbetare utan klass - och utan organisationer...

Michel Pialoux och Stéphane Beaud (MPSB) skriver om kollektivets villkor bland Frankrikes arbetare och konstaterar, som ni kan se i artikeln här intill, att läget är rätt kärvt just nu. Att det också förhåller sig på det sättet har jag ingen anledning att ifrågasätta, tvärtom. Jag tror att MPSBs iakttagelser från Frankrike kan antas gälla även för Sverige och andra kapitalistiska länder.

Varför sviker-68:orna??

Även om jag inte kan kalla mej för ung så är jag ändå för ung för att ha varit med under 1960-talets år av demonstrationer och kamp för solidaritet och socialism.
Men jag har läst om det, jag har hört lätt gråsprängda damer och herrar i karriären tala om det på sitt lilla nostalgiska sätt…som om det var historia!

Gemensam 1:a Maj i Pajala

LO är den största delen av svensk fackföreningsrörelse och har som sådan självklart också en stor betydelse för det politiska livet i Sverige.
LO:s roll är inte enbart till för att företräda svensk arbetarrörelse utan i lika hög grad ta ställning till den politik som bedrivs i Sverige.

1:maj i Gällivare utan (v)

Första Maj är arbetarrörelsens dag för manifestationer för sina intressen. Enighet har varit, är och förblir arbetarklassens styrka. Utan enighet ingen framgång. "Enade vi stå söndrade vi falla !" är en gammal och beprövad sanning.

Ge samarbetet en chans!

I landets stora städer håller SAP fortfarande sitt grepp över 1:a Maj-tågen. Paroller, fanor och krav dikteras av regeringspartiet med åtföljande svårigheter att genomföra enhetståg av det radikala slaget som dagens situation påbjuder.
Men enhetsproblem finns också mellan partier vänster om socialdemokraterna.

Från Norrbottens horizont!

April månad inleddes för oss kommunister i Norrbotten inte med ett aprilskämt, utan med allvarligt seriöst arbete för människorna i våra trakter. Då avhölls i Gällivare, Norrbotten kommunisternas årskonferens.
Konferensen dryftade partiets ekonomiska och politiska problem.

Stoppa utarmningen i norr

I ett uttalande från SKP Norrbottens årskonferens till Näringsminister Björn Rosengren heter det:
"Det är med stor oro och bestörtning vi åser hur Norrbottens befolkning minskar och levnadsbetingelserna i vårt län raseras."
Norrbotten är ett län rikt på naturtillgångar och råvaror i form av skog, malm och vattenkraft.

 

SKU, Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, har återupprättats.

Korta notiser om Ungdomsförbundet och dess återupprättande.

Civil olydnad - brutalt våld eller fredlig avsikt?

Det är en orättvis värld vi lever i, där profiten går före alla känslor och allt som kallas människovärde. Det är inte bara vi kommunister som ser att kapitalismen, med profiten som dess spjutspets har gripit sina klor kring vårt jordklot.

Har ungdomen rätt att göra uppror?

På sistone har de varit kritik mot husockupationen i Linköping, både i den borgliga median och även från delar av vänstern.
Jag tycker inte det finns något att kritisera, husockupationen gjordes av ungdomar för att få ett självstyrande ungdomens hus,

Körkort - en klassfråga?

Ett körkort kostar idag i genomsnitt 15 000 kr. Ska det verkligen vara så dyrt för en studerande ungdom med dålig ekonomi att lära sig köra bil? Det märks att allt fler 18-åringar inte tar körkort. Enligt Aftonbladets siffror tog på 60-talet nästan varje 18-åring körkort, på 80-talet ca 60 procent, och idag är den siffran nere på 30 procent.

När politikerna och samhället sviker ungdomarna, tar gänget över.

De senaste månaderna har det rapporterats om oroande fall av rått våld bland ungdomar. Problemet kan betraktas ur många synvinklar. En sak som jag vill göra uppmärksam på är att det verkar som om medierna håller på att göra ytterligare försök att få allmänheten att tro att våld och kriminalitet har sina rötter i en individs kulturella tillhörighet.

Börjar det inte bli dags att engagera sig?

Ungdomar engagerar sig allt mindre i politiken, även bland vuxna har engagemanget svalnat. En teori kan vara att vi har fått det så bra att vi inte tror oss kunna få det bättre, att vi anser oss ha nått toppen på utvecklingen. En annan orsak kan vara ett missnöje över någonting i samhället. Politiker lovar att åtgärda det aktuella problemet, men då de inte infriar sina löften så växer en misstro gentemot politikerna.

På krigsstigen för en bättre äldreomsorg.

Det hade redan kommit mycket folk till Nordanbiografen i Malmberget när jag klev in i lokalen i god tid före mötets början. När mötet drog igång kl 14 torsdagen den 30 mars hade närmare 300 personer infunnit sig. Det var PROs samorganisation i Gällivare kommun som kallat allmänhet, anhöriga och personal till en frågestund om äldreomsorgen.

Sjuka samhällen skapar sjuka människor

De senaste månaderna har det rapporterats om oroande fall av rått våld bland ungdomar. Problemet kan betraktas ur många synvinklar. En sak som jag vill göra uppmärksam på är att det verkar som om medierna håller på att göra ytterligare försök att få allmänheten att tro att våld och kriminalitet har sina rötter i en individs kulturella tillhörighet.

Marxistisk studielitteratur?

Korta notiser och information om aktiviteter.

1:a Maj-möte
För Fred och Demokrati -
Mot EU, krig och privatisering
Stockholm
Hötorget kl 12.30
Huvudtalare: Rolf Hagel (SKP)
SKP, Bolivias KP, Chiles KP,
Greklands KP, Iraks KP, Irans Tudehparti

Göteborg
Järntorget kl 13
SKP, KKE, Iraks KP , IransTudehparti

 

Från Västkusten
- LITE NYTT

Enligt regeringen och samarbetspartierna går det bra för Sverige. Miljarderna strömmar in i statskassan, arbetslösheten sjunker - det blir bättre och bättre i landet.
Men … sjukvårdsköerna blir längre, låpensionärerna blir fattigare, hemtjänsten till gamla och handikappade försämras, skolan och barnomsorgen har så stora klasser och grupper att de knappast fungerar.

 

GLÖM INTE KAMPFONDEN
PG. 421 53 84-1

 

 

Sverige behöver fler kommunister,
bli medlem i SKP